-    Proiect hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr.140 din 15 decembrie 2010 privind aprobarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a județului Teleorman și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare

  -    Proiect hotarare privind modificarea componentei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a judetului Teleorman

      Proiect hotarare privind modificarea componentei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a judetului Teleorman 2017

  -   Proiect   hotarare  privind   stabilirea  unor  taxe   locale   pentru  anul   2018