PREZENTARE GENERALA PROIECT

Titlu Proiect Imbunatatirea capacitatii institutionale si de planificare strategica a administratiei publice din judetul Teleorman
Cod MySMIS/Cod SIPOCA 126118/530
Beneficiar: Judetul Teleorman
Scop: Crearea cadrului strategic privind dezvoltarea judetului, astfel incat banii publici sa fie cheltuiti in mod rational, transparent, corect, in interesul tuturor membrilor societatii si in concordanta cu nevoile acestora.
Obiectiv general Imbunatatirea capacitatii institutionale si de planificare strategica a administratiei publice din judetul Teleorman, in vederea cresterii calitatii deciziilor si a dezvoltarii mecanismelor de fundamentare a initiativelor de politici publice la nivel judetean. Prin implementarea proiectului se va atinge obiectivul general care va contribui la crearea unei administratii publice judetene mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al cetatenilor.
Obiective specifice: - Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Teleorman pentru perioada 2021-2030
- Actualizarea Planului de Amenajare Teritoriala a Judetului Teleorman
- Instruirea personalului CJ Teleorman in domeniul managementului strategic
Rezultate asteptate: 1. Rezultat program 1: Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung, atins prin rezultatul de proiect
2: 2 studii de planificare strategica (Strategia de dezvoltare durabila a judetului Teleorman pentru perioada 2021-2030 si Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Teleorman)
2. Rezultat program 1: Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale imbunatatite, in vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific, atins prin rezultatul de proiect
2: 40 persoane instruite in domeniul managementului strategic
Data de incepere: 13.12.2018
Perioada si durata de implementare: 13.12.2018 - 12.10.2020
22 luni
Valoarea totala a proiectului 956.789,12 lei, din care:
- 937.653,34 lei reprezentand asistenta financiara nerambursabila - 98% din valoarea eligibila (Fondul Social European si Bugetul National)
- 19.135,78 lei reprezentand contributie locala - 2% din valoarea eligibila (Bugetul Consiliului Judetean Teleorman).

 


 

Centralizator achizitii

Nr. crt Tip procedura Stadiu achizitie Denumire procedura Contractant Nr/Data contract Obiect contract
1. Achizitie directa Finalizat Achizitie de servicii de informare si publicitate Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia - Craiova Nr.16/11.02.2019 Servicii de informare si publicitate
2. Achizitie directa Finalizat Achizitie de echipamente/bunuri
Lot 1 - echipamente IT pentru EIP
S.C. ELSACO SOLUTIONS S.R.L. Nr.41/16.04.2019 Furnizare de echipamente/bunuri
Finalizat Achizitie de echipamente/bunuri
Lot 2 - scaun ergonomic de birou
S.C GLOBAL NETWORK S.R.L Nr.87/27.06.2019

 

Furnizare de echipamente/bunuri
Finalizat Achizitie de echipamente/bunuri
Lot 3 - furnituri si articole marunte de birou, cartuse imprimanta
S.C. DNS BIROTICA S.RL. Nr.40/16.04.2019 Furnizare de echipamente/bunuri
Finalizat Achizitie de echipamente/bunuri
Lot 4 - aparat foto
S.C. LAPTOP AID S.R.L Nr.36/20.03.2019 Furnizare de echipamente/bunuri
3. Procedura simplificata In derulare
 
Achizitie de servicii de elaborare studii - Lot 1 Elaborarea Strategie de dezvoltare durabila a judetului 2021- 2030;
Achizitie de servicii de elaborare studii - Lot 2 - Actualizare Plan de amenajare a teritoriului judetean Teleorman
 
4. Achizitie directa In derulare Achizitie servicii de transport  
5. Achizitie directa In derulare Achizitie servicii de training /instruire personal in domeniul managementului strategic