Parlamentul Romāniei

 

 

Lege nr. 35/2007

 

din 02/03/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 165 din 08/03/2007

 

privind creşterea siguranţei īn unităţile de īnvăţămānt

 

 

    Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

   Art. 1. - Siguranţa īn unităţile de īnvăţămānt se realizează sub coordonarea prefectului şi este īn responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a inspectoratelor şcolare, a inspectoratelor judeţene de poliţie şi a unităţilor şcolare.

   Art. 2. - La nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, īn coordonarea prefectului, se elaborează şi se aprobă de către reprezentanţii inspectoratului şcolar, ai inspectoratului judeţean de poliţie şi ai autorităţii administraţiei publice locale sistemul-cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic.

   Art. 3. - Īn fiecare unitate şcolară, consiliul profesoral, cu consultarea consiliului reprezentantiv al părinţilor, emite un regulament de ordine interioară, cu precizarea condiţiilor de acces īn şcoală al profesorilor, elevilor şi al vizitatorilor.

   Art. 4. - (1) Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale alocă, īn limita bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru realizarea īmprejmuirilor, securizarea clădirilor unităţilor de īnvăţămānt, pentru iluminat şi pentru alte măsuri prin care creşte siguranţa unităţilor şcolare, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţilor şcolare.

   (2) Cheltuielile privind creşterea siguranţei unităţilor şcolare nu pot fi puse pe seama acestora.

   Art. 5. - Consiliile profesorale, cu acordul consiliului reprezentantiv al părinţilor şi cu consultarea reprezentanţilor elevilor, stabilesc pentru elevii unităţii de īnvăţămānt respective cel puţin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniformă, eşarfă sau altele asemenea.

   Art. 6. - Prefecţii, īmpreună cu inspectoratul şcolar, inspectoratul judeţean de poliţie şi cu autoritatea administraţiei publice locale, analizează trimestrial modul īn care se asigură protecţia unităţilor de īnvăţămānt.

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, īn condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

   

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                          PREŞEDINTELE SENATULUI

         BOGDAN OLTEANU                                      NICOLAE VĂCĂROIU

 

    Bucureşti, 2 martie 2007.

    Nr. 35.