Dispoziții ale Președintelui

Consiliului Judetean Teleorman

2024

 

Numar

Titlu

Dispoziția nr. 1  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Miloş Rozalia Daniela, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"
Dispoziția nr. 2  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi responsabil tehnic 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 3  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Joiţoiu Florentina Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman" şi „Creşterea eficienţei energetice a clădirii Serviciului Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 4  din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman" şi responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman". Preşedintele
Dispoziția nr. 5  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnată responsabil juridic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 6  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Ţoneff Lucreţia, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria" şi responsabil achiziţii publice 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman".
Dispoziția nr. 7  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Borţun Valy Luminiţa, desemnată responsabil tehnic nr.2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 8  din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Biolaru Iuliana, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 9  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"
Dispoziția nr. 10 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"
Dispoziția nr. 11 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Soare Alexandra, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi responsabil tehnic 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"

Dispoziția nr. 12 din  05  ianuarie 2024

 privind:  maJorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă" şi responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 13 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"
Dispoziția nr. 14 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Chivu Rodica, desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 15 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Viişoreanu Viorica desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman" şi responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 16 din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 17 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"
Dispoziția nr. 18 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Ciubreag Elena, desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"
Dispoziția nr. 19 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „ Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 20 din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al domnului Drăgodan Dănuţ, desemnat responsabil arhivă tizi.că în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"
Dispoziția nr. 21  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al domnului Ungureanu Dorel Petrişor, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"
Dispoziția nr. 22  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al domnului Giurcănaş Florin, desemnat responsabil IT în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"
Dispoziția nr. 23  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 24  din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al domnului Dicu Marius, desemnat responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"
Dispoziția nr. 25 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al domnului Călin Horaţiu, desemnat responsabil cu investiţia în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"
Dispoziția nr. 26  din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Badea Ionela Florentina, desemnată responsabil tehnic nr.1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 27 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Bojă Mariana, desemnată responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 28 din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al domnului Condeescu George, desemnat manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"
Dispoziția nr. 29 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Creastă Constanţa, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"
Dispoziția nr. 30 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Iordan Nela Dorica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"
Dispoziția nr. 31 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al domnului lvanovici Gabriel, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 32 din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Ţică Andreea Cătălina, desemnată manager de proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"
Dispoziția nr. 33 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Sfinteş Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"
Dispoziția nr. 34 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70)- lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"
Dispoziția nr. 35 din  05  ianuarie 2024  privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Luca Giorgica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 36 din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Magheru Liliana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 37 din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Stănescu Diana Silvia, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate Administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 38 din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al doamnei Vasile Isaura Giuliana, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 39 din  05  ianuarie 2024

 privind:  majorarea salariului de bază din luna decembrie 2023 al domnului Tecşor Valentin desemnat responsabil tehnic 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 40 din  09  ianuarie 2024

 privind:  constituirea comisiei pentru inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii - inventar 2023

Dispoziția nr. 41 din  09  ianuarie 2024

 privind:  convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară pentru data de 12 ianuarie 2024

Dispoziția nr. 42 din  09  ianuarie 2024

 privind:  acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la 31 decembrie 2023, din excedentul bugetului local al anilor precedenţi

Dispoziția nr. 43 din  10  ianuarie 2024

 privind: aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice si a Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2024

Dispoziția nr. 44 din  12  ianuarie 2024

 privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.5/17.02.2023 privind obiectivul „Construire proiect fotovoltaic, staţie electrică ridicătoare, LES 110 kV Troianulstaţia electrică Roşiorii de Vede, puncte conexiune, împrejmuire teren, iluminat exterior, supraveghere video, organizare de şantier", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Troianul şi municipiului Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 45 din  16  ianuarie 2024

 privind: modificarea Dispoziției nr. 1196 din 29 decembrie 2023 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Pană Claudia, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului administrare și întreținere drumuri al Direcției tehnice și administrarea patrimoniului, prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de director executiv al Direcției investiții, proiecte și achiziții publice, până la data de 30 iunie 2024

Dispoziția nr. 46 din  16  ianuarie 2024

 privind: modificarea Dispoziției nr. 1198 din 29 decembrie 2023 privind modificarea raportului de serviciu al domnului Dragomirescu Florinei, șef serviciu la Serviciul de sănătate publică și administrație publică locală al Direcției management și administrație publică din cadrul Consiliului Județean Teleorman, prin detașare pe funcția publică de conducere vacantă de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, până la data de 30 iunie 2024

Dispoziția nr. 47 din  17  ianuarie 2024

 privind: desemnarea unor persoane cu funcții de conducere care să întocmească și să semneze fișa postului pentru funcționarii publici pentru care calitatea de evaluator revine președintelui Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 48 din  22  ianuarie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 49 din  22  ianuarie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 50 din  22  ianuarie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul de Psihiatrie Poroschia - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistent.e i medicale a fost transferat Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 51 din  22  ianuarie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 25 ianuarie 2024

Dispoziția nr. 52 din  23  ianuarie 2024

 privind: prelungirea valabilității autorizației de construire nr. 09 din 28 iulie 2021 pentru obiectivul “Modernizare DJ 612 Rădoiești (DI 601 C) - Săceni (DJ 612 A) km 64+ 371 - km 76+172 (L= 11,801 km)”, al cărei beneficiar este Județul Teleorman reprezentat prin Consiliul Județean Teleorman

Dispoziția nr. 53 din  23  ianuarie 2024

 privind: modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 704 din 24 iulie 2023 privind organizarea și aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului având ca obiect Lucrări de execuție pentru rest de executat, la obiectivul de investiții “Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman

Dispoziția nr. 54 din  23  ianuarie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 29 ianuarie 2024

Dispoziția nr. 55 din  23  ianuarie 2024

 privind: modificarea Anexei la Dispoziția nr. 744 din 9 noiembrie 2020 privind numirea domnului Dumitrescu Mircea în funcția de administrator public în cadrul Consiliului Județean Teleorman, cu modificările și completările ulterioare

Dispoziția nr. 56 din  23  ianuarie 2024

 privind: actualizarea Dispoziției nr. 138 din 10 martie 2021 privind delegarea unor atribuții vicepreședinților consiliului județean și secretarului general al județului Teleorman

Dispoziția nr. 57 din  25  ianuarie 2024

 privind: avansarea în gradația 4 a doamnei Joițoiu Florentina Cătălina, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 3 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcției investiții, proiecte și achiziții publice din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 58 din  25  ianuarie 2024

 privind: desemnarea persoanei responsabile pentru derularea proiectului "Conștientizarea locuitorilor din județul Teleorman cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor”

Dispoziția nr. 59 din  26  ianuarie 2024

 privind: menținerea în funcția publică de conducere peste vârsta standard de pensionare, cu normă întreagă, pentru al treilea an consecutiv, a doamnei Borțun Valy Luminița, arhitect șef al județului la Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 60 din  29  ianuarie 2024

 privind: desemnarea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, domnul Florescu Adrian, să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionuț, în intervalul 30-31 ianuarie 2024

Dispoziția nr. 61 din  02  februarie 2024

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului MIHĂILESCU ANDREI-LUCIAN.

Dispoziția nr. 62 din  02  februarie 2024

 privind: stabilirea modului de desfăşurare a achiziţiilor directe de produse, servicii si lucrări

Dispoziția nr. 63 din  02  februarie 2024

 privind:  stabilirea salariului lunar al doamnei Oprescu Silvia, secretar general al județului, din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 64 din  02  februarie 2024

 privind: modificarea Anexei la Dispoziția nr. 744 din 9 noiembrie 2020 privind numirea domnului Dumitrescu Mircea în funcția de administrator public în cadrul Consiliului Județean Teleorman, cu modificările și completările ulterioare

Dispoziția nr. 65 din  02  februarie 2024

 privind: : organizarea și aplicarea procedurii proprii simplificate în vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii de pază: Lot 1 - Servicii de pază la obiectivul "Centrul Militar Județean Teleorman ", Lot 2 - Servicii de pază la obiectivul "Centrul de Sănătate Regele Car ol I Depărați"

Dispoziția nr. 66 din  02  februarie 2024

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului VLADU KEVIN-ANDREI

Dispoziția nr. 67 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnata responsabil juridic in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman"

Dispoziția nr. 68 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnata responsabil juridic in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 69 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al domnului Potbaniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achizitii publice in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838- 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 70 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Tica Andreea Catalina, desemnata responsabil informare publicitate in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dfunbovita, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" si manager de proiect in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Centrului scolar de Educatie Incluziva Alexandria, Centrului scolar de Educatie Incluziva Rosiori de Vede si Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman"

Dispoziția nr. 71 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Buzica Dana Irina, desemnata responsabil publicitate in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul T eleorman" si asistent manager in cadrul echipei de implementare a proiectului ,, Microbuze electrice pentru elevii din judetul Teleorman"

Dispoziția nr. 72 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al domnului Coman Marius Catalin, desemnat responsabil financiar in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman" si responsabil financiar 2 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Centrului scolar de Educatie Incluziva Alexandria, Centrului scolar de Educatie Incluziva Rosiori de Vede si Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman"

Dispoziția nr. 73 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Viisoreanu Viorica desemnata manager proiect in cadrul echipelor de implementare a proiectelor ,,Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judefean de Urgenta Alexandria, judeful Teleorman" si ,,Microbuze electrice pentru elevii din judeful Teleorman"

Dispoziția nr. 74 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Creasta Constanta, desemnata responsabil tehnic in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 75 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Boja Mariana, desemnata responsabil financiar 1 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 76 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al domnului Calin Horatiu, desemnat responsabil cu investitia in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 77 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnata responsabil financiar 2 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii din judetul Teleorman"

Dispoziția nr. 78 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al domnului Tecsor Valentin desemnat responsabil tehnic 1 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii din judeμil Teleorman"

Dispoziția nr. 79 din  07  februarie 2024

 privind: maJorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnata responsabil juridic in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii din judetul Teleorman"

Dispoziția nr. 80 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Milos Rozalia Daniela, desemnata responsabil achizitii publice 2 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Centrului scolar de Educatie Incluziva Alexandria, Centrului scolar de Educatie Incluziva Rosiori de Vede si Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman"

Dispoziția nr. 81 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Pana Claudia, desemnata responsabil tehnic in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" si responsabil tehnic 2 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii din judetul Teleorman"

Dispoziția nr. 82 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Soare Alexandra, desemnata responsabil tehnic 2 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Centrului scolar de Educatie lncluziva Alexandria, Centrului scolar de Educatie Incluziva Rosiori de Vede s1 Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman"

Dispoziția nr. 83 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Sfintes Elena desemnata manager proiect in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 84 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Radu Gabriela, desemnata manager proiect in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman" si asistent manager in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Centrului scolar de Educatie lncluziva Alexandria, Centrului scolar de Educatie Incluziva Rosiori de Vede si Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman"

Dispoziția nr. 85 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Ciubreag Elena, desemnata asistent manager in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman"

Dispoziția nr. 86 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Pena Elena, desemnata responsabil achizitii publice 2 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii din judetul Teleorman".

Dispoziția nr. 87 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Chivu Rodica, desemnata responsabil financiar 2 in cadrul echipelor de implementare a proiectelor ,,Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" si ,,Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman" si responsabil financiar 1 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Microbuze electrice pentru elvii dinjudetul Teleorman"

Dispoziția nr. 88 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnata asistent manager in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" si responsabil tehnic 1 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,, Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Centrului scolar de Educatie Incluziva Alexandria, Centrului scolar de Educatie Incluziva Rosiori de V ede s1 Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman"

Dispoziția nr. 89 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnata responsabil achizitii publice 2 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Centrului scolar de Educatie Incluziva Alexandria, Centrului scolar de Educatie Incluziva Rosiori de Vede si Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman"

Dispoziția nr. 90 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al domnului Ivanovici Gabriel, desemnat responsabil tehnic in cadrul echipei de implementare a proiectului ,, Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman"

Dispoziția nr. 91 din  07  februarie 2024

 privind: majorarea salariului de baza din luna ianuarie 2024 al doamnei Toneff Lucretia, desemnata responsabil achizitii publice 1 in cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii dinjudetul Teleorman".

Dispoziția nr. 92 din  12  februarie 2024

 privind:avansarea în gradația 3 a domnului Tismănaru Cristian George, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 2 la Biroul resurse umane, salarizare al Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 93 din  12  februarie 2024

 privind: organizarea și aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect Servicii de elaborare a Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare a Corpului C din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria”

Dispoziția nr. 94 din  15  februarie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiții „Indesirea rețelei de sprijin pentru lucrările hidrografice pe Dunăre în scopul dezvoltării și întreținerii infrastructurii de cale navigabilă44, cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Turnu Măgurele, orașul Zimnicea, comunele Seaca, Ciuperceni, Pietroșani, Fântânele și Islaz, județul Teleorman

Dispoziția nr. 95 din  16  februarie 2024

 privind: actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 96 din  16  februarie 2024

 privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Orodel Elena, auditor, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Compartiment Audit Public din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, prin transfer la cerere pe funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Compartiment financiar contabilitate al Serviciului financiar contabilitate, gestiune și administrativ din cadrul Direcției economice a Consiliului Județean Teleorman, cu normă întreagă

Dispoziția nr. 97 din  20  februarie 2024

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie purtat în timpul căsătoriei al numitei GONZALES-ROTARU ANTONETA

Dispoziția nr. 98 din  20  februarie 2024

 privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Veneticu Iuliana, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Compartimentul controlul legalității, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral, îndrumarea autorităților administrației publice locale din cadrul Instituției Prefectului - județul Teleorman, prin transfer la cerere pe funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Compartiment registratură, petiții, relații cu publicul, secretariat ATOP din cadrul Direcției juridice a Consiliului Județean Teleorman, cu normă întreagă

Dispoziția nr. 99 din  20  februarie 2024

 privind: completarea Dispoziției nr. 1155 din 13 decembrie 2023 privind promovarea doamnei Geică Ioana în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 2 la Compartimentul registratură, petiții, relații cu publicul, secretariat ATOP al Direcției juridice din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 100 din 20  februarie 2024

 privind: completarea Dispoziției nr. 1156 din 13 decembrie 2023 privind promovarea doamnei Dumitrescu Maria Cristina în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la Serviciul administrare si întreținere drumuri al Direcției tehnice si 5 9 9 9 administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 101 din 21  februarie 2024

 privind: împuternicirea unor funcționari publici să exercite controlul și să constate contravențiile în domeniul construcțiilor, urbanismului și amenajării teritoriului în județul Teleorman

Dispoziția nr. 102 din 21  februarie 2024

 privind: emiterea unei noi autorizații de construire pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat, urmare pierderii valabilității autorizației de construire nr. 2 din 01 februarie 2022 eliberată de Primăria comunei Orbeasca pentru obiectivul: „Desființare pod peste Râul Teleorman, sat Lăceni, comuna Orbeasca, județul Teleorman și construire pod nou peste Râul Teleorman (refacere pe același amplasament), sat Lăceni, comuna Orbeasca, județul Teleorman” al cărei beneficiar este Comuna Orbeasca

Dispoziția nr. 103 din 21  februarie 2024

 privind: menținerea în funcția publică de execuție peste vârsta standard de pensionare, cu normă întreagă, a doamnei Marin Valeria consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Compartimentul de sănătate publică al Serviciului de sănătate publică și administrație publică locală din cadrul Direcției management și administrație publică

Dispoziția nr. 104 din 22  februarie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 28 februarie 2024

Dispoziția nr. 105 din 22  februarie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii A „Intărire reţea în vederea racordării utilizatorului Iliescu Costinel, PTA 1222 Ciurari, conform ATR nr.001100233771 din 31.08.2021, localitatea Săceni, judeţul Teleorman " cu amplasamentul pe teritoriul comunei Săceni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 106 din 23  februarie 2024

 privind: emiterea autorizației de construire pentru obiectivul: „Desființare locuință parter, construire locuință parter și anexă parter” - construcții executate fără acte, în comuna Orbească, al cărei beneficiar este Mădincă Gheorghe pentru proprietarii Mădincă Gheorghe și Mădincă Elena-Florentina

Dispoziția nr. 107 din 23  februarie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judetean Teleorman in sedinta extraordinara pentru data de 26 februarie 2024

Dispoziția nr. 108 din 27  februarie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul de Psihiatrie Poroschia - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistentei medicale a fost transferat Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 109 din 27  februarie 2024

 privind: incetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Ciubreag Elena, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Serviciul proiecte fonduri europene din cadrul Direcției investiții, proiecte și achiziții publice a Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 110 din 27  februarie 2024

 privind: emiterea autorizației de construire pentru obiectivul: „Reabilitare și modernizare DJ 703, limită județ Olt -Bălăci, Ciolănești ( DJ 701)-Buzescu (DE 70)”, în comunele Bălăci, Siliștea Gumești, Ciolănești, Necșești, Vârtoape, Călinești, Mavrodin, Buzescu având ca beneficiar Județul Teleorman reprezentat prin Adrian Florescu vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 111 din 27  februarie 2024

 privind: nominalizarea Echipei de implementare a proiectului „Reabilitare și modernizare DJ 703, limită județ Olt - Bălăci, Ciolănești (DJ 701) — Buzescu (DE 70) ”

Dispoziția nr. 112 din 29  februarie 2024

 privind: desemnarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Florescu Adrian, să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionuţ, în intervalul 29 februarie -!martie 2024

Dispoziția nr. 113 din 01  martie 2024

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 43 din 10 ianuarie 2024 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024

Dispoziția nr. 114 din 05  martie 2024

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei PRUNĂ FLORELA

Dispoziția nr. 115 din 06  martie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 6 martie 2024

Dispoziția nr. 116 din 06  martie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare şi reabilitare DJ 506, Bujoru (DN SC) - Cervenia, km 0+00 - 17+400 (L=l 7,400 km)" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Bujoru, Bragadiru, Conţeşti şi Cervenia, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 117 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 118 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Bojă Mariana, desemnată responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 119 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „ Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 120 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al domnului Călin Horaţiu, desemnat responsabil cu investiţia în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 121 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Chivu Rodica, desemnată responsabil financiar 2 în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru el vii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 122 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Ciubreag Elena, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 123 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"

Dispoziția nr. 124 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Creastă Constanţa, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 125 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi responsabil tehnic 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „ Dotare cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede ş1 Centrului Judet' ean de Resurse s, i Asistent' ă Educat,i onală Teleorman"

Dispoziția nr. 126 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 127 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al domnului I vanovici Gabriel, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „ Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 128 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Miloş Rozalia Daniela, desemnată responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"

Dispoziția nr. 129 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Viişoreanu Viorica desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 130 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Ţoneff Lucreţia, desemnată responsabil achiziţii publice 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman" şi responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „ Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman".

Dispoziția nr. 131 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Ţică Andreea Cătălina, desemnată responsabil informare publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi manager de proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"

Dispoziția nr. 132 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al domnului Tecşor Valentin desemnat responsabil tehnic 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 133 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Soare Alexandra, desemnată responsabil tehnic 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse ş1 Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 134 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Sfinteş Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 135 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse si Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 136 din 06  martie 2024

 privind: maJorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnată responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 137 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838- 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 138 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman"

Dispoziția nr. 139 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman".

Dispoziția nr. 140 din 06  martie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2024 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi responsabil tehnic 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 141 din 06  martie 2024

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 04 din 13 mai 2022 pentru obiectivul "Modernizarea plotului de irigaţii SPP 1, aferent OUA! Crângu 12 din sistemul hidroameliorativ Olt-Călmăţui, judeţul Teleorman", al cărei beneficiar este OUAI Crângu 12

Dispoziția nr. 142 din 06  martie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „ Desfiinţare C2-locuinţă şi C3-anexă şi construire anexă gospodărească parter, sat Lăceni, comuna Orbeasca, judeţul Teleorman." cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, sat Lăceni judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 143 din 06  martie 2024

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului PĂSĂRICĂ ALEXANDRU

Dispoziția nr. 144 din 07  martie 2024

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 05 din 21 februarie 2023 pentru obiectivul "Modernizarea plotului de irigaţii SPP 12, aferent OUAI Liţa 2005 din sistemul hidroameliorativ Olt-Călmăţui, judeţul Teleorman", al cărei beneficiar este OUAI Liţa 2005 reprezentat prin Păduraru Liviu Ionuţ

Dispoziția nr. 145 din 07  martie 2024

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 06 din 21 februarie 2023 pentru obiectivul "Modernizarea plotului de irigaţii SPP 32, aferent OUAI Zooveg 2002 din sistemul hidroameliorativ Olt-Călmăţui, judeţul Teleorman", al cărei beneficiar este OUAI Zooveg 2002 reprezentat prin Păduraru Liviu Ionuţ

Dispoziția nr. 146 din 07  martie 2024

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 07 din 21 februarie 2023 pentru obiectivul "Modernizarea plotului de irigaţii SPP 33, aferent OUAI Zooveg 2002 din sistemul hidroameliorativ Olt-Călmăţui, judeţul Teleorman", al cărei beneficiar este OUAI Zooveg 2002 reprezentat prin Păduraru Liviu Ionuţ

Dispoziția nr. 147 din 11  martie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 1 l martie 2024

Dispoziția nr. 148 din 12  martie 2024

 privind: constituirea Comisiei de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei

Dispoziția nr. 149 din 12  martie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea plotului de irigaţii SPP 4 aferent O.U.A.I. Dealul Beciu din sistemul hidroameliorativ Frunzaru Boianu, judeţul Teleorman"", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Beciu ş i Crângeni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 150 din 12  martie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de invest iţi i „Modernizarea plotului de irigaţii SPP 5 aferent O. U.A.I. Dealul Beciu din sistemul hidroameliorativ Frunzaru Boianu, judeţul Teleorman, cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Beciu şi Plopii Slăviteşti, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 151 din 12  martie 2024

 privind: încetarea de drept a raportului de serv1cm al doamnei Ionescu Eugenia Georgeta, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul educaţie, cultură, tineret şi comunicare din cadrul Direcţiei management ş1 administraţie publică a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 152 din 12  martie 2024

 privind: constltmrea Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului

Dispoziția nr. 153 din 12  martie 2024

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 - Zona nr. 1 Vest" - pe DJ 642 pe raza comunei Islaz, sat Moldoveni

Dispoziția nr. 154 din 12  martie 2024

 privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.2/21.03.2022 privind obiectivul „ Îndiguirea râului Olt pe sectorul Islaz-Moldoveni, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Turnu Măgurele, comunelor Islaz, Segarcea Vale şi Liţa, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 155 din 12  martie 2024

 privind: desemnarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Florescu Adrian, să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionuţ, în perioada 13-14 martie 2024

Dispoziția nr. 156 din 12  martie 2024

 privind: desemnarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Florescu Adrian, să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionuţ, în perioada 19-21 martie 2024

Dispoziția nr. 157 din 13  martie 2024

 privind: modificarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 43 din 1 O ianuarie 2024 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024

Dispoziția nr. 158 din 13  martie 2024

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601C) - Săceni (DJ 612A), km 64+371 - km 76+172 (L=ll,801 km)"

Dispoziția nr. 159 din 13  martie 2024

 privind: constituirea com1s1e1 de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - pe DJ 601 D, DJ 612, DJ 701, DJ 611 şi DJ 506, pe raza localităţilor Răduleşti, Crevenicu, Merenii de Sus, Merenii de Jos, Gratia şi Frăsinet

Dispoziția nr. 160 din 18  martie 2024

 privind: constituirea comisiei de primire a imobilului-teren, înscris parțial în C.F. nr. 20880 - UAT Mereni și C.F. nr. 28591 UAT Botoroaga, de la Administrația Națională "Apele Române", prin Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea

Dispoziția nr. 161 din 18  martie 2024

 privind: încetarea suspendării raportului de serviciu și reluarea activității de către doamna Olteanu Nicoleta Luminița, consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul de sănătate publică al Serviciului de sănătate publică al Direcției management și administrație publică din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 162 din 18  martie 2024

 privind: modificarea dispoziţiei nr. 156 din 12 martie 2024 privind desemnarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Florescu Adrian, să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionuţ, în perioada 19-21 martie 2024

Dispoziția nr. 163 din 18  martie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 19 martie 2024

Dispoziția nr. 164 din 19  martie 2024

 privind: desemnarea persoanelor care răspund de urmărirea curentă a comportării drumurilor judeţene aflate în administrarea Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 165 din 19  martie 2024

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Lucrări de execuţie şi montare panouri de informare pentru obiectivele de investiţii finanţate prin Programul naţional de investiţii ,,Anghel Saligny" "

Dispoziția nr. 166 din 21  martie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul „Desfiinţare locuinţă (Cl) şi anexă (C2)" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 167 din 21  martie 2024

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii având ca obiect Servicii de elaborare a Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii „ Construire corp nou pentru secţiile dermatovenerice, oncologie şi recuperare din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria",

Dispoziția nr. 168 din 21  martie 2024

 privind: aprobarea Ghidului privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 169 din 22  martie 2024

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie purtat după divorţ al numitului DRAGOMIR FĂNEL

Dispoziția nr. 170 din 22  martie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleonnan în şedinţă ordinară pentru data de 28 martie 2024

Dispoziția nr. 171 din 25  martie 2024

 privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 88 din 02 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman", cu modificările ulterioare

Dispoziția nr. 172 din 26  martie 2024

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Georgescu Dorel - Cătălin, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice a Consiliului Judeţean Teleorman, prin detaşare pe funcţia publică de execuţie vacantă de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Achiziţii Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Primăriei comunei Salcia

Dispoziția nr. 173 din 29  martie 2024

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 - Zona nr. 1 Vest" - pe DJ 642 pe raza comunei Islaz, sat Moldoveni, montare sisteme liniare de reducere a vitezei de circulaţie

Dispoziția nr. 174 din 29  martie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţire nivel de tensiune reţea joasă tensiune PTA 1223 circuit 1, localitatea Ciurari, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Săceni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 175 din 29  martie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul de Psihiatrie Poroschia - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 176 din 03  aprilie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare şcoală în satul Săceni, comuna Săceni, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Săceni, judeţul Teleonnan

Dispoziția nr. 177 din 03  aprilie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţn „Modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii aparţinând O.U.A.I ASPERSORUL NANOV, judeţul Teleorman, din amenajarea hidroameliorativă Viişoara", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Piatra, Furculeşti şi Poroschia, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 178 din 03  aprilie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 179 din 03  aprilie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 180 din 04  aprilie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru operaţiunea notarială privind circulaţia imobiliară „Alipire imobile cu numere cadastrale 12756 şi 3116, situate în comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, sat Orbeasca de Jos, judeţul Teleorman Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman,

Dispoziția nr. 181 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al domnului Călin Horatiu ' ' desemnat responsabil cu investiţia în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 182 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Chivu Rodica, desemnată responsabil financiar 2 în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 183 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse si Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 184 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Creastă Constanţa, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 185 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi responsabil tehnic 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „ Dotare cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse si Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 186 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70)- lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 187 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Miloş Rozalia Daniela, desemnată responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse si Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 188 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 189 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)", ,,Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil tehnic 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 190 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnată responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 191 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse si Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 192 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman".

Dispoziția nr. 193 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implem~ntare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „ Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 194 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 195 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Bojă Mariana, desemnată responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 196 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Ţoneff Lucreţia, desemnată responsabil achiziţii publice 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman" şi responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „ Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman".

Dispoziția nr. 197 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Ţică Andreea Cătălina, desemnată manager de proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede ş1 Centrului Judeţean de Resurse ş1 Asistent, ă Educat,i onală Teleorman"

Dispoziția nr. 198 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Viişoreanu Viorica desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 199 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al domnului Tecşor Valentin desemnat responsabil tehnic 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 200 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Soare Alexandra, desemnată responsabil tehnic 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educatie Incluzivă Rosiori de Vede s1 Centrului Judetean de Resurse si Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 201 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Sfinteş Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 202 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiori de Vede şi Centrului Judeţean de Resurse si Asistentă Educatională Teleorman"

Dispoziția nr. 203 din 04  aprilie 2024

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2024 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838- 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 204 din 05  aprilie 2024

 privind: constituirea Comisiei de primire şi soluţionare a cazurilor de hărţuire la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 205 din 05  aprilie 2024

 privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 763 din 14 decembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării activităţii managerilor unităţilor sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman şi constituirea Comisiei de evaluare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Dispoziția nr. 206 din 09  aprilie 2024

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă pentru încheierea acordului- cadru de fumizare având ca obiect Furnizarea fructelor, laptelui şi produselor lactate şi produselor de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României

Dispoziția nr. 207 din 09  aprilie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 12 aprilie 2024

Dispoziția nr. 208 din 10  aprilie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 209 din 10  aprilie 2024

 privind: menţinerea în funcţia publică de execuţie deţinută, peste vârsta standard de pensionare, cu normă întreagă, a doamnei Nicolescu Ortanţa Mihaela, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment gestiunea patrimoniului al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi din cadrul Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului

Dispoziția nr. 210 din 11  aprilie 2024

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 43 din 10 ianuarie 2024 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024

Dispoziția nr. 211 din 11  aprilie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul de Psihiatrie Poroschia - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 212 din 11  aprilie 2024

 privind: modificarea contractului de management la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria - unitate sanitară cu paturi, al cărui management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 213 din 12  aprilie 2024

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de invest1ţ11 „Desfiinţare locuinţă Cl şi construire locuinţă parter" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Săceni , sat Butculeşti , judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 214 din 12  aprilie 2024

 privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 88 din 02 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman", cu modificările ulterioare

Dispoziția nr. 215 din 16  aprilie 2024

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui numitului SAFTA ANTON-GHEORGHE.

Dispoziția nr. 216 din 16  aprilie 2024

 privind: desemnarea persoanei responsabilă cu completarea şi transmiterea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în format online, prin intermediul instrumentului informatic pus la dispoziţie de Agenţie, a înştiinţării cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante şi de execuţie vacante sau temporar vacante, precum şi de promovare în funcţiile publice de conducere vacante

Dispoziția nr. 217 din 17  aprilie 2024

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: ,,Sediu social asociaţie", în comuna Săceni, al cărei beneficiar este Asociaţia „Calea spre Cer" reprezentată prin Grosu Alin-Ştefan

Dispoziția nr. 218 din 18  aprilie 2024

 privind: constituirea com1S1e1 de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 EST"- pe DJ 506, pe raza comunei Bujoru, km 0+370

Dispoziția nr. 219 din 19  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dragomirescu Florinel, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 220 din 19  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Tudor Mihaela Simona, şef serviciu al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 221 din 19  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Popescu Daniela, director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Teleorman, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 222 din 19  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Chelu Lori Mihaela, şef serviciu al Serviciului Informatic, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 223 din 19  aprilie 2024

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Cîrstea Viorel, director al Direcţiei de Deservire, Pază şi Protocol, începând cu luna aprilie 2024

Dispoziția nr. 224 din 19  aprilie 2024

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 26 aprilie 2024