Informatii din Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public

 

     

    Această lege constituie cadrul general în materia protecţiei persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat.

    Prin lege reglementează procedura de primire, de examinare şi soluţionare a raportărilor, drepturile şi obligaţiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informaţii privind încălcări ale legii, măsurile de protecţie a acestora, obligaţiile autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi persoanelor juridice de drept privat, drepturile persoanelor vizate, precum şi atribuţiile autorităţilor competente.

 

Persoana de contact, responsabilă cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor la nivelul Consiliului Județean Teleorman, conform Legii nr.361/2022 (numită prin dispozitia nr.637/29 iunie 2023) :

- doamna lonescu luliana, director executiv al Direcției juridice

Raportarea internă privind încălcări ale legii se efectuează prin intermediul canalului intern de raportare, respectiv prin e-mail la adresa dedicată avertizor.integritate@citeleorman.ro .

    Procedura aprobată prin dispozitia nr.636/29 iunie 2023 constituie cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul Consiliului Județean Teleorman. Procedura reglementează primirea, examinarea și soluționarea raportărilor interne, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, atribuțiile persoanei desemnate, drepturile persoanelor vizate la nivelul Consiliului Județean Teleorman.

    Procedura se aplică lucrătorilor din cadrul Consiliului Județean Teleorman care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, și persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

 

Formularea in scris a sesizarii sau a reclamatiei către persoana responsabilă, se face doar la adresa de e-mail dedicată, folosind modelul de formular tip (aprobat prin dispozitia nr.636/29 iunie 2023),  prezentat mai jos :