Parlamentul Romāniei

 

 

Lege nr. 180/2005

 

din 09/06/2005

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 502 din 14/06/2005

 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 371/2004 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare

 

 

    Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

   Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23 din 24 martie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 371/2004 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 256 din 28 martie 2005, cu următoarele modificări:

   1. La articolul unic punctul 2, articolul 20 va avea următorul cuprins:

    "Art. 20. - (1) Consiliile judeţene pot īnfiinţa, īn condiţiile legii, servicii publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes judeţean.

    (2) Patrimoniul Corpului gardienilor publici se preia, īn condiţiile legii, de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

    (3) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti repartizează pānă la data de 30 noiembrie 2005 patrimoniul prevăzut la alin. (2) autorităţilor administraţiei publice locale pentru īnfiinţarea Poliţiei Comunitare din unitatea administrativ-teritorială proprie şi serviciilor publice īnfiinţate potrivit alin. (1)."

   2. La articolul unic punctul 3, alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

    "Art. 21. - (1) Drepturile şi obligaţiile născute din contractele īncheiate de corpurile gardienilor publici se preiau de Poliţia Comunitară sau, după caz, de serviciile publice prevăzute la art. 20 alin. (1), cu acordul beneficiarilor activităţilor prestate de personalul acestor corpuri."

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

   

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                          PREŞEDINTELE SENATULUI

         ADRIAN NĂSTASE                                      NICOLAE VĂCĂROIU

 
 

    Bucureşti, 9 iunie 2005.

    Nr. 180.