Dispoziții ale Președintelui

Consiliului Judetean Teleorman

2020

 

Numar

Titlu

Dispoziția nr. 1  din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Badea lonela Florentina, desemnată responsabil tehnic nr.1 în cadrul echipei de implementare a proiectului "lmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 2  din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Biolaru luliana, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului "Imbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 3  din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Borţun Valy LumlnIţa, desemnată responsabil tehnic nr. 2 in cadrul echipei de implementare a proiectului "Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planIficare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 4  din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată responsabil publicitate in cadrul echipei de implementare a proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 5  din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al domnului Călin Horaţiu, desemnat responsabil cu investiţia în cadrul echipei de implementare a proiectului "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) -Iim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 -87+313 (48,475 km)"
Dispoziția nr. 6  din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Căzănaru Alis Minodora, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de Implementare a proiectului "Creşterea eficienţei energetice a clădirii _Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria" 
Dispoziția nr. 7  din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Chivu Rodica, desemnată responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) -Iim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 -87+313 (48,475 km)" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului "Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 8  din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Ciubreag Elena, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"
Dispoziția nr. 9  din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al domnului Ciuntuc Petrică Valentin, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului "Creşterea eficienţei energetice a clădirii -Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi responsabil tehnic in cadrul echipei de implementare a proiectului "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) -lim. Jud. Dămboviţa, km. 38+838 -87+313 (48,475 km)"
Dispoziția nr. 10  din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 11  din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al domnului Condeescu George, desemnat manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate administrativă modernă şi inovativă"
Dispoziția nr. 12  din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Creastă Constanţa, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) -lim. Jud. Dâmboviţa, km 38+838 -87+313 (48,475km)"
Dispoziția nr. 13  din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al domnului Drăgodan Dănuţ, desemnat responsabil arhivă fizică în cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate administrativă modernă şi inovativă"
Dispoziția nr. 14 din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al domnului Dragomirescu Florinel, desemnat asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului "Creşterea eficienţei energetice a clădirii _ Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"
Dispoziția nr. 15 din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Ghibirdic Iuliana, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) -lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 -87+313 (48,475km)" şi manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului "Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 16 din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al domnului Giui Gheorghe, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului "Creşterea eficienţei energetice a clădirii -Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 17  din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Guţă Florentina Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului "Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale si de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 18  din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 19  din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Iordan Nela Dorica, desemnată responsabil financiar in cadrul echipei de implementare a proiectului "Creşterea eficienţei energetice a clădirii -Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"
Dispoziția nr. 20 din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Luca Giorgica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"
Dispoziția nr. 21  din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie al doamnei Miloş Rozalia Daniela, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului "Creşterea eficienţei energetice a clădirii -Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"
Dispoziția nr. 22 din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Pană Claudia,. consilier în cadrul Compartimentului administrare drumuri judeţene al Direcţiei dezvoltare locală, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului "Creşterea eficienţei energetice a clădirii _ Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"
Dispoziția nr. 23 din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Pena Elena , desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) -lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 -87+313 (48,475 km)" şi responsabil achiziţii publice 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului "Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 24 din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului "Creşterea eficienţei energetice a clădirii -Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"
Dispoziția nr. 25 din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) -Iim. Jud.Dâmboviţa, lan. 38+838 -87+313 (48,475 lan)", responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate administrativă modernă şi inovativă"
Dispoziția nr. 26 din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Putineanu Florentina Eliza desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate administrativă modernă şi inovativă"
Dispoziția nr. 27 din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"
Dispoziția nr. 28 din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Sfmteş Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) -Iim. Jud. Dâmboviţa, km.38+838 -87+313 (48,475 km)" şi responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"
Dispoziția nr. 29 din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al domnului Toma Valentin, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"
Dispoziția nr. 30 din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Stănescu Diana Silvia, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului "Creşterea eficienţei energetice a clădirii _ Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"
Dispoziția nr. 31 din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Ţoneff Lucreţia, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleonnan", responsabil achiziţii publice I în cadrul echipei de implementare a proiectului "Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman" şi responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"
Dispoziția nr. 32 din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Totu Irina Gabriela desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"
Dispoziția nr. 33 din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al doamnei Viişoreanu Viorica desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului "Creşterea eficienţei energetice a clădirii -Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"
Dispoziția nr. 34 din  07  ianuarie 2020  privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2019 al domnului Vişinoiu Florentin Claudiu desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorrnan" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate administrativă modernă şi inovativă"
Dispoziția nr. 35 din  07  ianuarie 2020  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,,Lucrări de fntre1inere curentă şi periodică pentru drumurile judetene -Lot 1 -Întretinere Îmbrăcăminţi asfaltice şi tratamente bituminoase" (plombe 2 straturi BA 16 -4 cm şi BAD 20 -6 cm), tronson DJ 612, cuprins între km 76+845 şi krn 83+000, pe raza comunelor Săceni şi Ciolăneşti
Dispoziția nr. 36 din  07  ianuarie 2020  privind: constitUirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Intretinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judetene Lot 2 -Zona nr. 2 Est" -pe DJ 506, pe tronsonul cuprins Între km 77+600 -km 80+400, Între satul Linia Costii până în satul Talpa Ogrăzile: Covoare bituminoase cu beton asfaltic BA 16 inclusiv preluare denivelări şi aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală sau mecanizată, intre satul Linia Costii până în satul Talpa Ogrăzile
Dispoziția nr. 37 din  07  ianuarie 2020 (- date cu caracter personal)  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului Dumitru Darius-Ştefan
Dispoziția nr. 38 din  14  ianuarie 2020 (- date cu caracter personal)  privind: numirea, pe durata mandatului preşedintelui Consiliului Judetean Teleorman, a doamnei Cristian Victorita în functia contractuală de consilier, treapta IA, gradaţia 5 la Cabinetul Preşedintelui
Dispoziția nr. 39 din  14  ianuarie 2020  privind: încetarea aplicabilităţii Dispoziţiei nr. 399 din 9 noiembrie 2018 privind delegarea calităţii de ordonator principal de credite domnului Tănase Gheorghe -administrator public în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Teleorman
Dispoziția nr. 40 din  14  ianuarie 2020  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 145 din 12 iunie 2019 privind delegarea unor atribuţii Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean, Secretarului judeţului şi Administratorului public al judeţului Teleorman
Dispoziția nr. 41 din  15  ianuarie 2020  privind: încetarea de drept a contractului individual de muncă al doamnei Toader Elisaveta -muncitor calificat la Compartimentul amenajarea teritoriului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr. 42 din  16  ianuarie 2020  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 20 ianuarie 2020
Dispoziția nr. 43 din  23  ianuarie 2020  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 30 ianuarie 2020
Dispoziția nr. 44 din  27  ianuarie 2020  privind: constituirea comisiei pentru receptia serviciilor de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul Judeţului Teleorman, prestate în baza contractului de servicii nr, 170 / 08.11.2019
Dispoziția nr. 45 din  29  ianuarie 2020 (- date cu caracter personal)  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei HAJ YOUSUF DIANA-FERIZE
Dispoziția nr. 46 din  29  ianuarie 2020  privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de farmacist şef din cadrul Spitalului de Psihiatrie Poroschia
Dispoziția nr. 47 din  29  ianuarie 2020  privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul de investitii , "Reabilitare şi modernizare DJ 612A, Roşiorii de Vede -Balta Sărată, km 17+527-33+649, L= 16,122 km"
Dispoziția nr. 48 din  29  ianuarie 2020  privind: actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr. 49 din  30  ianuarie 2020  privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.11l.08.03.2019 privind obiectivul "Modernizare şi reabilitare a plotului de irigaţii SPPlS, SAM4/CDS, SAM4/CD3-4, SAMS/CD3-4, şi SAM6/CD3-4 aparţinând O.U.A.I. Aspersorul Nanov din amenajarea hidroameliorativă Viişoara" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Piatra, Poroschia şi Furculeşti, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 50 din  30  ianuarie 2020  privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate pentru achiziţia de "Bonuri valorice de carburant"
Dispoziția nr.51-160 din 31 ianuarie 2020( date cu caracter personal)  privind: numirea unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, in conformitate cu organigrama valabila incepand cu 1 februarie 2020, in functii de conducere sau de executie, salarii de baza, sporuri si fisele posturilor cu atributiile aferente fiecarei functii.
Dispoziția nr. 161 din  3  februarie 2020  privind: desemnarea domnului Piper-Savu Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleonnan, să exercite atribuţiile domnului Cristescu Ionel-ăDuţ, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleonnan, pe perioada efectuării concediului plătit, pentru evenimente familiale deosebite
Dispoziția nr. 162 din  5  februarie 2020  privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.5/.l1.02.2019 privind obiectivul "Modernizarea plotului de irigaţii SPP 4, aferent O.U.A.I. INTERAGRO NR.5 VIIŞOARA, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul oraşului Zimnicea şi al comunei Bragadiru, judeţul Teleorman,
Dispoziția nr. 163 din  5  februarie 2020  privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nrA/.l1.02.20 19 privind obiectivul "Modernizarea ploturilor de irigaţii SAM 2 -SAM 8, aferent O.U.A.I. INTERAGRO NR.4 VIIŞOARA, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Suhaia şi Fântânele, judeţul Teleorman,
Dispoziția nr. 164 din  5  februarie 2020  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Locuinţă parter"-construcţie executată fără acte cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, judeţul Teleonnan
Dispoziția nr. 165 din  5  februarie 2020  privind: delegarea parţială a atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, până la ocuparea postului în condiţiile legii
Dispoziția nr.166-206 din  februarie 2020( date cu caracter personal)  privind: numirea sau modificarea functiilor sau drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, in conformitate cu organigrama valabila incepand cu 1 februarie 2020, functii de conducere sau de executie, salarii de baza, sporuri si fisele posturilor cu atributiile aferente fiecarei functii.
Dispoziția nr. 207 din  februarie 2020  privind: aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Teleorman şi a Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.208-212 din  februarie 2020( date cu caracter personal)  privind: numirea sau modificarea functiilor sau drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, in conformitate cu organigrama valabila incepand cu 1 februarie 2020, functii de conducere sau de executie, salarii de baza, sporuri si fisele posturilor cu atributiile aferente fiecarei functii.
Dispoziția nr. 213 din  februarie 2020  privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: " Punere în siguranţă conductă amestec Sonda 258 Preajba Nord -Parc 30 Gratia" în comunele Poeni şi Gratia, al cărei beneficiar este S.c. OMV Petrom S.A.-reprezentată prin S.C. Petrostar S.A.,
Dispoziția nr. 214 din  februarie 2020  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii Dezvoltare retea cablu cu fibră optică Orange În judeţul " , Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Bragadiru, Frumoasa, Smârdioasa, Brânceni, judeţul Teleonnan
Dispoziția nr. 215 din  februarie 2020  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii Dezvoltare reţea cablu cu fibră optică Orange în judeţul " " Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Crangu, Furculeşti, Bogdana şi Plosca, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 216 din  februarie 2020  privind: emiterea autorizaţiei de desfiinţare pentru obiectivul:"Lucrări de abandonare aferente Sondei 1810 Talpa", al cărei beneficiar este S.c. OMV Petrom S.A., reprezentată prin S.C. lken Construct Management S.R.L.
Dispoziția nr. 217 din  februarie 2020  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii Dezvoltare retea cablu cu fibră optică Orange în judeţul " , Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Mavrodin, Buzescu, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 218 din  februarie 2020  privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul:"Modemizare DJ 612 Botoroaga ( DJ 503 ) -Frăsinet ( DJ 506 ), km.19+778 -km.32+100 ( 12,322km.) ", al cărei beneficiar este Judeţul Teleorman, reprezentat prin Consiliul Judeţean Teleorman
Dispoziția nr. 219 din  februarie 2020  privind: stabilirea modului de desfăşurare a achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări
Dispoziția nr. 220 din  februarie 2020  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Centrale termice cu montaj (centrale termice în condensaţie 150 kw, Baxi-LUNA DUOTEC MP +1150)-3 bucaţi"
Dispoziția nr. 221 din  februarie 2020  privind: încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Ciuntuc Petrică Valentin, consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Cosiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr. 222 din  februarie 2020( date cu caracter personal)  privind: privind: numirea sau modificarea functiilor sau drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, in conformitate cu organigrama valabila incepand cu 1 februarie 2020, functii de conducere sau de executie, salarii de baza, sporuri si fisele posturilor cu atributiile aferente fiecarei functii.
Dispoziția nr. 223 din  februarie 2020  privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Construire centru de zi-persoane vârstnice + centru medical -Sparţial+parter -extindere spaţiu existent" -lucrări care se execută în satul Talpa-Ogrăzile, comuna Talpa al cărei beneficiar este Comuna Talpa
Dispoziția nr. 224 din  februarie 2020  privind: nominalizarea persoanelor care vor face parte din Comisia judeţeană pentru recensământul general agricol, respectiv Secretariatul tehnic al comisiei
Dispoziția nr. 225 din  februarie 2020( date cu caracter personal)  privind: numirea sau modificarea functiilor sau drepturilor salariale ale unor functionari din cadrul unitatilor subordonate Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere , salarii de baza, sporuri si fisele posturilor cu atributiile aferente functiilor.
Dispoziția nr.226-227 din  martie 2020( date cu caracter personal)  privind: admiterea cererilor de schimbare, pe cale administrativă, a numelui
Dispoziția nr.228-263 din  martie 2020( date cu caracter personal)  privind: numirea sau modificarea functiilor sau drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri , atributii aferente fiecarei functii.
Dispoziția nr. 264 din  06 martie 2020  privind: emiterea autorizaţiei de desfiinţare pentru obiectivul:"Lucrări de abandonare aferente Sondei 159 Hârleşti", al cărei beneficiar este S.c.OMV Petrom S.A., reprezentată prin S.c. Iken Construct Management S.R.L.
Dispoziția nr. 265 din  06 martie 2020  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Construire reţea tehnico-edilitară pentru furnizare servicii de televiziune, internet şi telefonie" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Talpa, judeţul Teleonnan
Dispoziția nr. 266 din  06 martie 2020  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia fir. 87 din 02 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a Proiectului Cresterea eficienţei energetice a clădirii "Serviciul Judeţean de Ambulantă Alexandria", Cod SMIS proiect 115176
Dispoziția nr. 267 din  09 martie 2020  privind: îndreptare eroare materială cuprinsă în Anexa la Dispoziţia nr. 225 din 28 februarie 2020 a Presedintelui Consiliului Judetean Teleonnan, privind numirea doa~ei Daniela Roxana Soar~ în funcţia de manager la Spitalul de Psihiatrie Poroschia - unitate sanitară cu paturi, descentralizată, al cărei management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judet.e an Teleorman
Dispoziția nr. 268 din  10 martie 2020  privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 44 din 11 februarie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării activităţii managerilor unităţilor sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman şi constituirea Comisiei de evaluare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
Dispoziția nr. 269 din  10 martie 2020  privind:constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic în specialitatea pediatrie, din cadrul secţiei Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr. 270 din  11 martie 2020( date cu caracter personal)  privind: respingerea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui
Dispoziția nr. 271 din  11 martie 2020( date cu caracter personal)  privind: numirea sau modificarea functiilor sau drepturilor salariale ale unor functionari din cadrul  Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere , salarii de baza, sporuri si fisele posturilor cu atributiile aferente functiilor.
Dispoziția nr. 272 din  12 martie 2020  privind: constituirea comisiei de examen şi de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul organizat în intervalul 22-24 aprilie 2020, în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcţionari publici din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr. 273 din  13 martie 2020  privind: aprobarea unor măsuri pentru prevenirea şi limitarea posibilelor îmbolnăviri cu COVID 19
Dispoziția nr. 274 din  13 martie 2020  privind: delegarea calităţii preşedintelui consiliului judeţean, de reprezentant de drept al Judetului Teleorman în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară "Teleornlanul", doamnei Magdalena Sica Crăiniceanu
Dispoziția nr. 275 din  13 martie 2020  privind: desemnarea persoanelor care răspund de îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin Consiliului Judeţean Teleorman în cadrul activităţii de recensământ al circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene în anul 2020
Dispoziția nr. 276 din  18 martie 2020( date cu caracter personal)  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului MARIOARA MARIUS-FLORINEL
Dispoziția nr. 277 din  18 martie 2020  privind: modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate bugetului local al judeţului Teleorman prin Legea nr. 5/2020, a bugetului de stat pe anul 2020 şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit, aprobate iniţial în bugetul propriu al judeţului pe anul 2020
Dispoziția nr. 278 din  19 martie 2020  privind: actualizarea Strategiei anuale de achiziţii publice si a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2020
Dispoziția nr. 279 din  19 martie 2020  privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect Servicii de elaborare a proiectului tehnic, asistentă tehnică şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii" Creşterea eficienţei energetice a clădirii "Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria"
Dispoziția nr. 280 din  23 martie 2020  privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Construire locuinţă parter (construcţie executată fără acte) şi extindere" al cărei beneficiar este Vîlcea Cerasela-Florina
Dispoziția nr. 281 din  23 martie 2020  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi apă uzată în aglomerarea Zimnicea" -investiţia face parte din "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman cu amplasamentul pe teritoriul oraşului Zimnicea şi comunei Năsturelu, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 282 din  23 martie 2020( date cu caracter personal)  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei BĂLĂNESCU NINETA-ELENA
Dispoziția nr. 283 din  26 martie 2020  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 31 martie 2020
Dispoziția nr. 284 din  27 martie 2020  privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr.43 din 20 februarie 2019 privind organizarea şi aplicarea procedurii de licitatie deschisa pentru achiziţia de lucrări avand ca obiect "Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601C) -Săceni (DJ612A), km 64+371 -km 76+172 (L= 11,801 km)"
Dispoziția nr. 285 din  27 martie 2020  privind: constItUIrea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 -Zona nr. 2 Est "-pe DJ 601, pe tronsonul cuprins între km 52+395 -km 54+595, în intravilanul orasului Videle: Covoare bituminoase cu beton asfaltic BA 16, inclusiv frezarea îmbrăcăminţii bituminoase existente
Dispoziția nr. 286 din  27 martie 2020  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă 'şi canaliza re în aglomerarea Alexandria" -investiţia face parte din "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Alexandria şi comunelor Orbeasca, Măgura, Plosca, Nenciuleşti şi Peretu, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 287 din  30 martie 2020  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Roşiori de Vede"-Investiţia face parte din "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020" cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Roşiori de Vede si comunei Măldăeni, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 288 din  30 martie 2020  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Lucrări de reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de caie ferată -etapa II "-SRCF Craiova pod km 98+585 Linia 100 Videle-Orşova cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Roşiori de Vede şi al comunelor Drăgăneşti de Vede şi Vedea, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 289 din  30 martie 2020  privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr.20 din 10 octombrie 2018 pe.ntru obiectivul "Reabilitarea amenajării de irigaţii Olt -Călmăţui -Etapa II" -Judeţul Teleorman ( SPA Dunărea, SRP 1 SRP 2+3 canalul de aductiune CA2 , " canalul de aducţiune CA3, canalul de distribuţie CD4, canalul de distributie CD7, stăvilare pe canale de aducţiune şi distribuţie (9 buc.)), al cărei benefi;iar este ANIF -Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Teleonnan -Neajlov
Dispoziția nr. 290 din  31 martie 2020  privind: prelungirea măsurilor pentru prevenirea şi limitarea posibilelor îmbolnăviri cu COVID-19, dispuse prin Dispoziţia nr. 273 din 13 martie 2020 a Preşedintelui Consiliului Judetean Teleorman
Dispoziția nr. 291 din  1 aprilie 2020  privind: completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 577 din 31 decembrie 2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2020, actualizată
Dispoziția nr. 292 din  2 aprilie 2020  privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr.l07 din 6 mai 2019 privind organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă pentru încheierea acordului - cadru având ca obiect "Întretinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judetene"
Dispoziția nr. 293 din  3 aprilie 2020  privind: stabilirea unor măsuri referitoare la desfăşurarea activităIii angajaților: Consiliului Judeţean Teleorman, în scopul prevemrii raspandirii nouluI tip de Coronavirus (COVID-19), ca urmare a instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României
Dispoziția nr. 294 din  3 aprilie 2020  privind: desemnarea domnului Piper Savu Florin, vicepreşedinte a~ Consiliului Judeţean Teleorman, să exercite atribuţiile domnulm Cocoşilă Virgiliu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Te1eorman, pe perioada concediului de odihnă
Dispoziția nr.295-322 din  3 aprilie 2020( date cu caracter personal)  privind: numirea sau modificarea functiilor sau drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri , atributii aferente fiecarei functii.
Dispoziția nr. 323 din  3 aprilie 2020  privind: constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în intervalul 07 _ 12 mai 2020 în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa 1, grad profesional superior la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului judeţean Teleorman
Dispoziția nr. 324 din  9 aprilie 2020  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorrnan în şedinţă extraordinară pentru data de 10 aprilie 2020
Dispoziția nr. 325 din  9 aprilie 2020  privind: constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în intervalul 13 -18 mai 2020 în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa 1, grad profesional debutant la Compartimentul transparenţa decizională al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr. 326 din  15 aprilie 2020  privind: constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul "Intretinere curenta si periodica pe timp de vara a drumurilor judetene Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - pe DJ 503, pe tronsonul cuprins intre km 35+900 (limita jud. Giurgiu) si km 38+794 (intersectia cu E 70) si tronsonul cuprins intre km 40+100 (U.A.T. Draganesti Vlasca) si km 41+800 (U.A.T. Draganesti Vlasca): Covor bituminos cu beton asfaltic tip BAD 20, covoare bituminoase cu beton asfaltic BA 16 inclusiv prelucrare denivelari si covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv frezarea imbracamintii bituminoase existente
Dispoziția nr. 327 din  15 aprilie 2020  privind: constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul "Intretinere curenta si periodica pe timp de vara a drumurilor judetene - Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - pe DJ 612, km 18+678 (intersectia cu DJ 503) - km 17+578 (pod peste raul Cenusaru)
Dispoziția nr. 328 din  16 aprilie 2020  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Dezvoltare retea cablu cu fibra optica Orange in judetul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Crangu, Furculesti, Bogdana, Plosca, judetul Teleorman
Dispoziția nr. 329 din  16 aprilie 2020( date cu caracter personal)  privind: avansarea in gradatia 5 a domnului Gavrila Sergiu Marian, consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Intern de Prevenire si Protectia Muncii si de Protectia Mediului al Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Teleorman.
Dispoziția nr. 330 din  16 aprilie 2020  privind: prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire nr. 22 din 10 octombrie 2018 pentru obiectivul intrare in legalitate "Locuinta P+M" - C5 al carui beneficiar este Anca Ion.
Dispoziția nr. 331 din  16 aprilie 2020  privind: modificarea si completarea anexei la Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Teleorman nr. 577 din 31 decembrie 2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2020, actualizata
Dispoziția nr. 332 din  23 aprilie 2020  privind: aprobarea Planului de continuitate a activitatii la nivelul Consiliului Judetean Teleorman
Dispoziția nr. 333 din  24 aprilie 2020  privind: constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul "Intretinere curenta si periodica pe timp de vara a drumurilor judetene Lot 2 - Zona nr. 2 EST - Intretinerea platformei drumului" - pe DJ 503, km 84+750, pe raza comunei Poeni
Dispoziția nr. 334 din  24 aprilie 2020  privind: constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul "Intretinere curenta si periodica pe timp de vara a drumurilor judetene Lot 2 - Zona nr. 2 EST" - pe DJ 506, pe tronsonul cuprins intre km 80+400 - km 85+500 (intersectie cu DJ 701), in localitatea Talpa
Dispoziția nr. 335 din  24 aprilie 2020  privind: prelungirea autorizatiei de construire nr. 24 din 31 octombrie 2018 pentru obiectivul "Reabilitarea amenajarii de irigatii Viisoara" - judetul Teleorman (SPA Garla Iancului, SRP 2 Zimnicea, canalul de distributie CD1, canalul de distributie CD2, canalul de distributie CD2-1) al carui beneficiar este ANIF - Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Teleorman - Neajlov
Dispoziția nr. 336 din  27 aprilie 2020  privind: convocarea Consiliului Judetean Teleorman in sedinta ordinara pentru data de 30 aprilie 2020
Dispoziția nr. 337 din  27 aprilie 2020( date cu caracter personal)  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativa, a numelui numitului DUMITRU-RADULESCU CATALIN-ALEXANDRU
Dispoziția nr. 338 din  30 aprilie 2020  privind: incetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Libianu Alexandrina - referent de specialitate, grad profesional superior, gradatia 5 la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Directiei tehnice si administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judetean Teleorman
Dispoziția nr. 339 din  30 aprilie 2020( date cu caracter personal)  privind: promovarea doamnei Slabescu Iuliana Roxana in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradatia 2 la Compartimentul monitorizare proceduri administrative si relatia cu consilierii judeteni al Directiei juridice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman
Dispoziția nr. 340 din  30 aprilie 2020( date cu caracter personal)  privind: promovarea doamnei Talpeanu Luciana Catalina in functia publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradatia 1 la Serviciul juridic al Directiei juridice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman
Dispoziția nr. 341 din  30 aprilie 2020( date cu caracter personal)  privind: promovarea doamnei Draghici Livia Andreea in functia publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradatia 1 la Serviciul juridic si contencios al Directiei juridice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman
Dispoziția nr.342-362 din 06 mai 2020( date cu caracter personal)  privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii.
Dispoziția nr. 363 din  8 mai 2020  privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 457 din 21 decembrie 2018 privind constituirea comisiei pentru predarea unor părţi de imobile din domeniul public al Judeţului Teleorman şi din administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" , precum şi pentru predarea unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
Dispoziția nr. 364 din  8 mai 2020  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Intreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est "- pe DJ 506, pe tronsonul cuprins între km 75+000 - km 66+800, între localităţile Talpa şi GăIăteni: Covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv frezarea îmbrăcămintii bituminoase existente şi aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală sau mecanizată
Dispoziția nr. 365 din  8 mai 2020  privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr.553 din 10 decembrie 2019 privind organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect Modernizare DJ 601B, Cosmeşti (DJ 601C) - Siliştea (DJ 701), km 14+540 - km 22+ 704 (L=8,164 km)
Dispoziția nr. 366 din  8 mai 2020  privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 131 din 27 mai 2019 privind organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă pentru achiziţia de lucrări având ca obiect Proiectarea şi execuţia lucrărilor "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE70) - Iim. jud. Dâmboviţa, km 38+838 - 87+313 (L=48,475 km)", cu modificările ulterioare
Dispoziția nr. 367 din  11 mai 2020  (date cu caracter personal)  privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 131 din 27 mai 2019 privind admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei PENE NICOLETA
Dispoziția nr. 368 din  11 mai 2020  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman in şedinţă extraordinară pentru data de 12 mai 2020
Dispoziția nr. 369 din  11 mai 2020  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2020
Dispoziția nr. 370 din  13 mai 2020  privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 577 din 31 decembrie 2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2020, actualizată
Dispoziția nr. 371 din  14 mai 2020  privind: angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor, organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr. 372 din  15 mai 2020  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Realizare coexistenţă în vederea montării de fibră optică aparţinând S.C. RCS&RDS S.A. în comuna Talpa, judeţul Teleorman, pe stâlpii de joasă şi medie tensiune aparţinând S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A." cu amplasamentul pe teritoriul comunei Talpa, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 373 din  15 mai 2020  privind: constituirea Grupului de lucru pentru definitivarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor la nivelul judeţului Teleorman
Dispoziția nr. 374 din  20 mai 2020  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,;.Lucrări de întreJinere curentă şi periodică pentru drumurile judetene - Lot 1 - IntreJinere îmbrăcăminJi asfaltice şi tratamente bituminoase" (BA 16 - plombe 4 cm), tronson DJ 612A, cuprins între km 13+824 şi km 14+ 154, pe raza comunei Vedea
Dispoziția nr. 375 din  22 mai 2020  privind: stabilirea unor masuri necesare pentru prevenirea răspândirii nou~ui coronavirus SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate a muncii
Dispoziția nr. 376 din  25 mai 2020  privind: modificarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 577 din 31 decembrie 2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţii lor publice pe anul 2020, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare
Dispoziția nr. 377 din  25 mai 2020  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman in şedinţă ordinară pentru data de 28 mai 2020
Dispoziția nr. 378 din  26 mai 2020( date cu caracter personal)  privind: avansarea in gradatia 3 a doamnei Traistaru Simona, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradatia 2 la Compartimentul registratură,petiții, relații cu publicul, secretariat ATOP al Directiei juridice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman
Dispoziția nr. 379 din  27 mai 2020  privind:constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,,Lucrări de Întretinere curentă şi periodică pentru drumurile judeţene - Lot J- Intreţinere Îmbrăcăminti asfaltice şi tratamente bituminoase" (plombe) - pe DJ 642, pe raza comunei Islaz şi pe DJ 679, pe raza comunei Călmăţuiu de Sus
Dispoziția nr. 380 din  27 mai 2020( date cu caracter personal)  privind:admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de fami lie al numitului STRAT-BALTĂ FLORINEL
Dispoziția nr. 381 din  29 mai 2020  privind:emiterea autorizatiei de construire pentru obiectivul: "Construire punct de lucru şi intervenţie ISU in localitatea Talpa Ogrăzile, judeţul Teleorman" în comuna Talpa, al cărei beneficiar este Comuna Talpa
Dispoziția nr.382-385 din 04 iunie 2020( date cu caracter personal)  privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii.
Dispoziția nr. 386 din  04 iunie 2020  privind:desemnarea domnului Piper-Savu Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, să exercite atribuţiile domnului Cristescu Ionel Dănuţ, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, pe perioada efectuării concediului de odihnă
Dispoziția nr. 387 din  04 iunie 2020  privind:menţinerea în funcţia publică de execuţie peste vârsta standard de pensionare a doamnei Ciubreag Elena consilier, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice
Dispoziția nr. 388 din  04 iunie 2020  privind:eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul "Împrejmuire proprietate" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Poroschia, sat Poroschia, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.389-419 din 04 iunie 2020( date cu caracter personal)  privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii.
Dispoziția nr. 420 din  04 iunie 2020  privind:constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est "- pe DJ 503, pe tronsonul cuprins între km 69+610 şi km 79+210, între localităţile B1ejeşti - Siliştea: Covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv preluare denivelări, covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv frezarea îmbrăcăminţii bituminoase existente şi aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală sau mecanizată
Dispoziția nr. 422 din  09 iunie 2020  privind:convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 10 iunie 2020
Dispoziția nr. 423 din  09 iunie 2020  privind:emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Decolmatare albie minoră râu Vedea prin exploatarea de agregate minerale, localitatea Poroschia judeţul Teleorman" în comuna Poroschia, al cărei beneficiar este S.C. Ningel Trans S.R.L. reprez. prin Ancu Ninel în calitate de locatar al bunului imobil aflat în administrarea A.N. "Apele Române"- Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea
Dispoziția nr. 424 din  09 iunie 2020  privind:organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă pentru achiziţia publică de ~roduse având ca obiect: Achiziţie de echipamente medicale şi nemedicale pentru Implementarea proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman": Lot 1- Echipamente medicale, Lot 2 - Echipamente medicale, Lot 3 - Echipamente medicale, Lot 4 - Echipamente medicale, Lot 5 - Echipamente medicale, Lot 6 - Echipamente medicale, Lot 7 - Echipamente medicale, Lot 8 - Echipamente medicale, Lot 9 - Echipamente medicale, Lot 1 O - Echipamente medicale, Lot 11 - Echipamente medicale, Lot 12 - Videoproiectoare, Lot 13 - Mobilier
Dispoziția nr. 425 din  11 iunie 2020( date cu caracter personal)  privind:încetarea suspendării raportului de serviciu şi reluarea activităţii de către doamna Rădulescu Gabriela Claudia, consilier achizit, ii publice, clasa 1, grad profesional asistent, gradaţia 4 la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achizitii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii proiecte 'şi achiziţii publice a Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr. 426 din  11 iunie 2020  privind:încetarea exercitării funcţiei de manager interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede de către domnul Săvescu Laurent iu Marian
Dispoziția nr. 427 din  11 iunie 2020( date cu caracter personal)  privind:numirea managerului interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede
Dispoziția nr. 428 din  15 iunie 2020( date cu caracter personal)  privind:admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului RĂDUŢ-NICULA VALENTIN-PETRU
Dispoziția nr. 429 din  15 iunie 2020( date cu caracter personal)  privind:admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului NEBUNU MIHAI-FLORIN
Dispoziția nr. 430 din  15 iunie 2020  privind:desemnarea persoanelor responsabile cu monitorizarea si administrarea contractului de servicii de mentenanţă nr. 173/19.11.2019,' pentru proiectul "SoluJii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol În format electronic şi managementul activităJilor interne ale institutiilor publice în cadrul parteneriatului dintre Consiliul JudeteanTeleorman şi 15 UAT- uri"
Dispoziția nr. 431 din  22 iunie 2020  privind:emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Reţea subterană interurbană de F . O. pentru furnizare servicii de telecomunicaţii electronice" pe teritoriul administrativ al municipiului Alexandria s, i al comunelor Poroschia si Mârzănesti , al cărei beneficiar este S.C. RCS & RDS S.A.
Dispoziția nr. 432 din  22 iunie 2020  privind:constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al Judeţului Teleorman
Dispoziția nr. 433 din  23 iunie 2020  privind:modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 345 din 17 iulie 2017 privind constituirea comisiei pentru inspectarea imobilelor, proprietate publică sau privată a judeţului Teleorman
Dispoziția nr. 434 din  24 iunie 2020  privind:constituirea comisiei de evaluare pentru scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea activelor fixe corporale şi a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Judeţului Teleorman
Dispoziția nr. 435 din  24 iunie 2020  privind:convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 29 iunie 2020
Dispoziția nr. 436 din  26 iunie 2020( date cu caracter personal)  privind:prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, cu maximum 3 luni
Dispoziția nr. 437 din  26 iunie 2020  privind:virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, al bugetului propriu al judeţului pe anul 2020
Dispoziția nr. 438 din  30 iunie 2020( date cu caracter personal)  privind:numirea, pe durata mandatului preşedintelui Consiliului Judetean Teleorman, a doamnei Stănculescu Ana-Maria în ~ctia contractuală de consilier, gradaţia 1, la Cabinet Preşedinte din cad~ Consiliului Judet.e an Teleorman
Dispoziția nr. 439 din  07 iulie  2020  privind:organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect "Servicii de elaborare a Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Interventii, în vederea desfiintării vechilor clădiri proprietate privată a judetului Teleorman, din incinta imobilului Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede"
Dispoziția nr. 440 din  07 iulie  2020  privind:eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul " Locuinţă Sp+P+M şi împrejmuire" - cu amplasamentul pe teritoriul comuneI Poroschia, sat Calomfireşti, judeţul Teleorman.
Dispoziția nr. 441 din  07 iulie  2020  privind:eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Modernizare şi reabilitare DJ 612, Mereni (DJ 601 D) - Bo~or~aga (DJ 503), km 8+ 100 - 18+678" cu amplasamentul pe tentonul comunelor Mereni şi Botoroaga, judeţul Teleorman, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 442 din 07 iulie 

2020

 privind:eliberarea certificatului de urbanism la obiectivul de investiţii " Modernizare posturi de transformare şi montare transformator nou în vederea reducerii CPT tehnic 2021,jud. Teleorman în localităţile: Beciu(PTA 4110, PTA 4078), Brâncoveanca(PTA 4048, Brebina(PT A 1707), Bujoreni(PT A 2200), Deparaţi (PTA 4905,PTA 4956), Dobreni (PTA 4945), Dobroteşti (PTA 1212R), Dorobanţu (PTA 1624), Drăgăneşti Vlaşca(PTA2307, PTA 2265),Dudu(PTA 4077), Frăsinet(PTA 4907), GăIăteni(PTA 4862, PTA 4859), Islaz(PTA 4369), Lada(PTA 4892), Liţa(PTA 4012, PTA 4014, PTA 4347, PTA 4362), Lunca (PTA 4277, PTA 4327), Măgura cu Liliac(PTA 1226), Odobeasca(PTA 1604), Orbeasca de Jos(PTA 4821), Orbeasca de Sus(PTA 4820), Păru Rotund(PTA 1130), Poroschia(PTA 909), Pleaşov(PTA 4019, PTA 4276), Prundu(PTA 4371, PTA 4316, PTA 4363), Roşiori de Vede (PTA 1209), Segarcea Deal (PTA 4037), Segarcea Vale (PTA 4245, PTA 4016), SIăveşti(PTA 4957), Talpa(PTA 4926, PTA 4880, PTA 4856), Târnava(PTA 2309, Tătărăştii de Jos (PTA 4832, PTA 4884), Turnu Măgurele (PTA 4147), Uda Paciurea (PTA 4022), Udupu(PTA 4837), Ulmeni(PTA 984), Valea Cireşului(PTA 2375), Vităneşti(PTA 1158)"- pentru amplasamentul Poroschia (PTA 909)

Dispoziția nr.443-477 din 07

 iulie 2020( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii.

Dispoziția nr.478 din 08

 iulie 2020

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară pentru data de 09 iulie 2020

Dispoziția nr.479 din 08

 iulie 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativa a numelui de familie al numitei AL QEISI RELI_IULIANA

Dispoziția nr.480 din 08

 iulie 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativa a numelui de familie al numitei CUCU ADRIANA

Dispoziția nr.481 din 09

 iulie 2020

 privind: organizarea si aplicarea procedurii simplificate in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect "Servicii de elaborare a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, in vederea desfiintarii vechilor cladiri proprietate privata a judetului Teleorman, din incinta imobilului Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede"

Dispoziția nr.482 din 09

 iulie 2020

 privind: organizarea si aplicarea procedurii simplificate in vederea atribuirii contractului de furnizare avand ca obiect "Autoturism": Lot 1 - Autoturism de teren; Lot 2 - Autoturism

Dispoziția nr.483 din 09

 iulie 2020

 privind: eliberare certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii 'Modernizare tronson DJ 504B, Sfintesti (DJ 612) - Vartoape - Trivalea - Mosteni (DJ 504), km 9+509 - km 22+473, pe raza comunelor Sfintesti, Vartoape si Trivalea-Mosteni'

Dispoziția nr.484 din 09

 iulie 2020

 privind: prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire nr. 16 din 10 iunie 2019 pentru obiectivul "Lucrari de curatare, remediere a solului/subsolului si reconstructie ecologica a amplasamentului Depozit produse petroliere Poroschia", al carui beneficiar este OMV Petrom S.A.

Dispoziția nr.485 din 13

 iulie 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Modernizare DN 52 Alexandria - Turnu Magurele km 1+350 - km 44+600; km 49+194 - km 52+649" cu amplasamentul pe teritoriul municipiilor Alexandria si Turnu Magurele si comunelor Nanov, Furculesti, Crangu, Traian si Ciuperceni, judetul Teleorman.

Dispoziția nr.486 din 14

 iulie 2020

 privind: incetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Ionescu Eugenia Georgeta - inspector, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5 la Compartimentul educatie, cultura, tineret si comunicare al Directiei management si administratie publica din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr.487 din 17

 iulie 2020

 privind: desemnarea domnului Piper Savu Florin, vicepresedinte al Consiliului Judetean Teleorman, sa exercite atributiile domnului Cocosila Virgiliu, vicepresedinte al Consiliului Judetean Teleorman, pe perioada concediului de odihna

Dispoziția nr.488 din 17

 iulie 2020

 privind: constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul "Lucrari de intretinere curenta si periodica pentru drumurile judetene - Lot 2 - Intretinere drumuri pietruite" (balast si piatra sparta) - DJ 503 A - tronson de 2,500 km cuprins intre km 30+100 - limita judet Giurgiu si km 32+600 (DJ 503), comuna Draganesti Vlasca

Dispoziția nr.489 din 17

 iulie 2020

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,,Lucrări Ade întreţinere curentă şi periodică pentru drumurile judeţene - Lot 2 - Intreţinere drumuri pietruite" - DJ 612 - tronson de 11,765 km cuprins între Rădoieşti (DJ 601C) - Sfinţeşti - Săceni (DJ 612A), km 64+371-76+ 172

Dispoziția nr.490 din 20

 iulie 2020

 privind: completarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr.131 din 27 mai 2019, cu modificările ulterioare

Dispoziția nr.491 din 20

 iulie 2020

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii de atribuire licitaţie deschisă având ca obiect Achiziţie implementare sistem informatic pentru digitizarea proceselor de administrare a documentelor şi retro - digitizarea arhivei

Dispoziția nr.492 din 20

 iulie 2020

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii proprii simplificate în vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii de pază la vechile construcţii, proprietate privată a judeţului Teleorman din incinta imobilului Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede

Dispoziția nr.493 din 23

 iulie 2020( date cu caracter personal)

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui numitului LIEA CAZIMIR

Dispoziția nr.494 din 23 iulie 2020

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 27 iulie 2020

Dispoziția nr.495 din 28 iulie 2020

 privind:organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de produse având ca obiect achiziţia de "Bonuri valorice de carburant"

Dispoziția nr.496 din 28 iulie 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Locuinţă P+ lE şi împrejmuire teren" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Poroschia, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.497 din 28 iulie 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Construire biserică sat Meri, comuna Vedea, judetul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.498 din 30 iulie 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: avansarea în gradaţia 3 a doamnei Andrei Cristina Mădălina, inspector, clasa 1, grad profesional asistent la Compartimentul Registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleonnan

Dispoziția nr.499 din 30 iulie 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: avansarea în gradaţia 4 a doamnei Popescu Aurelia Magdalena, consilier achiziţii publice, clasa 1, grad profesional superior la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Direcţiei Investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.

Dispoziția nr.500 din 30 iulie 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: avansarea în gradaţia 2 a doamnei Andrei Dana Irina, consilier juridic, clasa 1, grad profesional asistent la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.

Dispoziția nr.501 din 30 iulie 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorei COCIU ALEXANDRA-DENISA

Dispoziția nr.502 din 30 iulie 2020

 privind: desemnarea domnului Cocoşilă Virgiliu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, să exercite atribuţiile domnului Piper Savu Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judet, ean Teleorman, pe perioada concediului de odihnă

Dispoziția nr.503 din 31 iulie 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu energie electrică S.C. Biotur Exim S.R.L., Alexandria, str. Turnu Măgurele, km 5, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Alexandria si comunei Nanov, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.504 din 04 august 2020

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est "- pe DJ 506, refaceri dale la Valea Părului, km 26+840, tratare burduşiri şi tasări locale, în localitatea Cervenia, km 16+650, semnalizare rutieră verticală şi montare parapet metalic, în localitatea Frăsinet, între km 61 +000 - 62+000 şi marcaje rutiere longitudinale - pe DJ 506, între localităţile Bujoru - Scurtu Mare, km 0+000 - km 85+500, (40,981 km echivalenţi)

Dispoziția nr.505 din 04 august 2020

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 577 din 31 decembrie 2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţii lor publice pe anul 2020, actualizată

Dispoziția nr.506 din 04 august 2020

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est "- pe DJ 701, pe tronsonul cuprins între km 44+240 - km 77+080: Cosirea vegetaţiei ierboase în zona drumului

Dispoziția nr.507 din 04 august 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Locuinţă parter şi împrejmuire" amplasat în satul Rotăreşti, comuna Talpa, al cărei beneficiar doamna Clejeneanu Ştefan ia Elena

Dispoziția nr.508 din 05 august 2020

 privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.43/01.09.20l8 privind obiectivul "Sediu primărie, comuna Vedea, judeţul Teleorman (sediu primărie şi anexă: magazie şi garaje)" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, judeţul Teleorman,

Dispoziția nr.509 din 05 august 2020

 privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.42/29.08.20 18 privind obiectivul "Desfiinţare sediu primarie, comuna Vedea, judeţul Teleorman (CI-sediu primărie, C2-grajd, C3-remiză P.S.I.)" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, judeţul Teleorman,

Dispoziția nr.510 din 05 august 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie pe DN 6 km 68+300'km 77+700 şi km 82+786 - km 84+345" cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Alexandria si comunelor Vitănesti si Drăgăneşti Vlaşca, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.511 din 05 august 2020

 privind: desemnarea reprezentantului preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman în comisia de inventariere cantitativă si calitativă a stocurilor de produse înregistrate la furnizori ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ din judeţ

Dispozițiile nr.512-545 din 06

august 2020(date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii.

Dispoziția nr.546 din 07 august 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Locuinţă parter+mansardă şi împrejmuire" cu amplasament pe teritoriul comunei Poroschia, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.547 din 07 august 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de şef serviciu al Serviciului financiar contabilitate din cadrul Direcţiei economice de către domnul Coman Marius Cătălin şi revenirea acestuia pe funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior, gradatia 4 la Serviciul financiar contabilitate -din cadrul Direcţiei economice

Dispoziția nr.548 din 10 august 2020

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 14 august 2020

Dispoziția nr.549 din 11 august 2020

 privind: prelungirea valabilitätii autorizatiei de construire nr. 16 din 23 august 2019 pentru obiectivul Modemizare DJ 506 Scurtu Mare - (DJ 701) - Negreni, km. 87+000 - 94+160 ( 7,160 km ), al cärei beneficiar este Judetu1 Teleorman - reprezentat prin lonel Danut Cristescu - presedinte Consiliul Judetean Teleorman

Dispoziția nr.550 din 11 august 2020

 privind: delegarea parţială a atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, domnului Coman Marius Cătălin

Dispoziția nr.551 din 13 august 2020

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Instalare fibră optică Prime Telekom Bolintin-Ciocănei"-traseu pe teritoriul judeţului Teleorman, în comunele Poeni, Sârbeni şi Gratia, al cărei beneficiar este S.C. Prime Telekom S.R.L. reprez. prin S.C. Protelco S.A.

Dispoziția nr.552 din 13 august 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice de către domnul Ivanovici Gabriel şi revenirea acestuia pe funcţia publică de execuţie de inspector, grad profesional superior, gradaţia 4 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri din cadrul Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului

Dispoziția nr.553 din 13 august 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Ivanovici Gabriel, inspector grad profesional superior, gradaţia 4 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri din cadrul Direct"i ei tehnice si administrarea patrimoniului , prin mutarea definitivă pe funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, grad profesional superior, gradaţia 4 la Serviciul proiecte fonduri europene din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice

Dispoziția nr.554 din 13 august 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Modernizare LEA joasă tensiune şi branşamente aferente PTA 4281 Dudu, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Plopii Slăviteşti şi Beciu, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.555 din 13 august 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Modernizare LEA joasă tensiune şi branşamente aferente PTA 1032, în vederea reducerii CPT, localitatea Poroschia, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Poroschia, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.556 din 14 august 2020

 privind: delegarea parţială a atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice, domnului Ivanovici Gabriel

Dispoziția nr.557 din 18 august 2020

 privind:eliberarea certificatului de urbanism pentru operaţiunea notarială "Alipire terenuri cu numerele cadastrale 20780 si 21707" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Poroschia, sat Poroschia, judetul Teleorman

Dispoziția nr.558 din 18 august 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: emitelrea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Locuinţă P+M"-constructie executată fara acte ai cărei beneficiari sunt Gherman Bogdan si Gherman Alexandra

Dispoziția nr.559 din 18 august 2020

 privind: desemnarea domnului Piper Savu Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, să exercite atribuţiile domnului Cristescu Ionel Dănuţ, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, pe perioada efectuării concediului de odihnă

Dispoziția nr.560 din 19 august 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de desfiinţare nr. 2019 pentru obiectivul "Desfiinţare locuinţă C1 si anexa C2" al carei beneficiar este d-na Dumitru Aurelia

Dispoziția nr.561 din 21 august 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru operaţiunea notarială privind circulaţia imobiliară" Dezmembrare teren în 3 loturiCF 20364" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Talpa, sat Talpa-Bâscoveni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.562 din 21 august 2020

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 577 din 31 decembrie 2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţii lor publice pe anul 2020, actualizată

Dispoziția nr.563 din 21 august 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie purtat în timpul căsătoriei al numitei LICA MARIANA-NINA

Dispoziția nr.564 din 21 august 2020

 privind: constituirea Comisiei de evaluare parţială a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului pentru activitatea desfăşurată în anul 2020

Dispoziția nr.565 din 25 august 2020

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 26 august 2020

Dispoziția nr.566 din 25 august 2020

 privind: aprobarea suspendării raportului de serviciu al domnului Mărcuşanu Emilian, referent debutant la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat A TOP din cadrul Direcţiei juridice pentru participarea la campania electorală premergătoare alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, pe durata campaniei electorale şi până în ziua ulterioară alegerilor

Dispoziția nr.567 din 25 august 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Neagu Nina Camelia, consilier grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul control intern/managerial, prin mutarea definitivă pe funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul transparenţă decizională din cadrul Direcţiei juridice

Dispoziția nr.568 din 01 septembrie 2020

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 577 din 31 decembrie 2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2020, actualizată

Dispoziția nr.569 din 02 septembrie 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investit, ii "Construire locuinţă familială-parter şi demolare construcţii existente(Cl,C2,C3)" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Poroschia, sat Poroschia, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.570 din 03 septembrie 2020

 privind: aprobarea prelungirii suspendarii raportului de serviciu al doamnei Jianu Diana inspector, c1asa I, grad profesional superior la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcliei investitii, proiecte si achizitii publice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman Presedintele

Dispoziția nr.571 din 03 septembrie 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: numirea, pe durata mandatului presedintelui Consiliului Jude!ean Teleorman, a domnului Ciobanu Stefanita-Silviu in functia contractuala de consilier, treapta lA, gradatia 3 la Cabinetul Presedintelui

Dispoziția nr.572 din 04 septembrie 2020

 privind: organizarea si aplicarea procedurii simplificate in vederea atribuirii contractului de produse avand ca obiect achizitia de "Combustibillichid usor"

Dispoziția nr.573 din 04 septembrie 2020

 privind: constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul "intrelinere curentii # periodicii pentru drumurile judelene - Lot 1 - intrelinere imbriiciiminli asfaltice" - pe DJ 503, km 74+815 - 87+280, pe raza comunelor Purani, Silistea si Poeni si pe DJ 701, km 46+693 - 77+080 lim. jud. Dambovita - Lada (intersectia cu DJ 504)

Dispoziția nr.574 din 04 septembrie 2020

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativa, a prenumelui numitului CURIMAN STELICA-ALEXANDRU

Dispoziția nr.575 din 04 septembrie 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Tica Andreea Catalina, inspector, c1asa I, grad profesional asistent la Serviciul Beneficii de asistenta sociala, programe de servicii sociale, inc1uziune sociala, egalitate de sanse din cadrul Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Teleorman, prin transfer la cerere pe functia publica vacanta de inspector, c1asa I, grad profesional asistent la Serviciul proiecte fonduri europene al Directiei investitii, proiecte si achizitii publice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr.576 din 04 septembrie 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: transferul la cerere al doamnei Zaharia Maria Magdalena, inspector de specialitate, grad profesional II in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala a municipiului Bucuresti, pe functia contractuala vacanta de inspector de specialitate, grad profesional II, gradatia 2 la Compartimentul amenajarea teritoriului al Directiei urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr.577 din 07 septembrie 2020

 privind: eliberarea eertifieatului de urbanism pentru obieetivul de investilii " Modernizare drumuri comunale in comuna Talpa, judetul Teleorman" eu amplasamentul pe teritoriul eomunei Talpa, satele Talpa-Postei, Linia Costii, Talpa-Ograzile, Talpa-Bascoveni si Rotaresti, judetul Teleorman

Dispozițiile nr.578-610 din 07

septembrie 2020( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii.

Dispoziția nr.611 din 07 septembrie 2020

 privind: eliberarea certifieatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Constructii magazii, adapost utilaje si masini agricole (5 buc. x 570,OOmp)" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, sat Cosoteni, judetul Teleorman

Dispoziția nr.612 din 07 septembrie 2020

 privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nrA7/25.09.201S privind obiectivul "Modemizare DJ612, Radoiesti (DJ601C) - Saceni (DJ612A), km64+371- km76+172 (L=11,S01km)" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Radoiesti, Sfintesti si Saceni, satele Radoiesti Deal, Sfintesti, Butculesti, judetul Teleorman

Dispoziția nr.613 din 09 septembrie 2020

 privind: modificarea Dispozitiei nr. 486 din 14 iulie 2020 privind incetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Ionescu Eugenia Georgeta - inspector, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5 la Compartimentul educatie, cultura, tineret si comunicare al Directiei management si administratie publica din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr.614 din 09 septembrie 2020

 privind: incetarea exercitarii cu caracter temporar a functiei pub lice de conducere de sef serviciu al Serviciului achizitii publice si contracte din cadrul Directiei investitii, proiecte si achizitii publice de catre domnul Potbaniceanu Bogdan Andrei si revenirea acestuia pe functia publica de executie de consilier achizitii publice, grad profesional superior, gradatia 4 la Serviciul achizitii publice si contracte din cadrul Directiei investitii, proiecte si achizitii publice

Dispoziția nr.615 din 09 septembrie 2020

 privind: constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul "Intretinere curenta si periodica pe timp de vara a drumurilor judetene Lot 2 - Zona nr. 2 EST - Tratare burdusiri, tasari locale" - pe DJ 503, km 78+765 - 85+965, pe raza comunelor Silistea si Poeni si pe DJ 701, km 53+430 - 67+780, pe raza comunelor Silistea si Gratia

Dispoziția nr.616 din 14 septembrie 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii " Schimbare mijloace de publicitate şi elemente de semnalistică în incinta stat,i ei de distribut,i e carburant, i existentă Petrom Poroschia" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Poroschia, sat Poroschia, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.617 din 14 septembrie 2020

 privind: delegarea parţială a atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice, domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei

Dispoziția nr.618 din 16 septembrie 2020

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Intreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 - Zona nr. 1 VEST "- pe DJ 601C, refaceri dale şi decolmatare şanţuri, la Măgura cu Liliac

Dispoziția nr.619 din 16 septembrie 2020

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect "Servicii de elaborare Documentatie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru unele obiective de investiţii - dru~uri judeţene: Lot 1 - Modernizare tronson DJ 504B, Sfinţeşti (DJ 612) - Vârtoape - Trivalea Moşteni (DJ 504), km 9+509 - 22+473, Lot 2 - Modernizarea si reabilitarea tronson DJ 612, Mereni (DJ 601D) - Botoroaga (DJ 503), km 8+100 -18+678"

Dispoziția nr.620 din 16 septembrie 2020

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 577 din 31 decembrie 2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2020, actualizată

Dispoziția nr.621 din 17 septembrie 2020

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Băroiu Mircea Cătălin consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 3 la Serviciul financiar - contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman prin transfer în interesul serviciului la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Plublice Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman - Serviciul inspecţie fiscală persoane juridice nr.2, în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa 1, grad profesional superior

Dispoziția nr.622 din 17 septembrie 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea Dispoziţiei nr. 575 din 4 septembrie 2020 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Ţi că Andreea Cătălina, inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Beneficii de asistenţă socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de şanse din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Teleorman, prin transfer la cerere pe funcţia publică vacantă de inspector, clasa 1, grad profesional asistent la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.623 din 18 septembrie 2020

 privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.51/12.l0.2018 privind obiectivul "Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare În aglomerările Traian şi Seaca" - investiţia face parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman În perioada 2014-2020 cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Tumu Măgurele ŞI comunelor Traian, Seaca şi Ciuperceni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.624 din 18 septembrie 2020

 privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.52/12.l0.2018 privind obiectivul "Extinderea si reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi apă uzată in aglomerările Turnu Măgurele şi Ciuperceni" - investiţia face parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020 cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Tumu Măgurele Ş1 comunelor Liţa, Ciuperceni şi Segarcea-Vale, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.625 din 18 septembrie 2020

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Locuinţă Sp + P + M şi împrejmuire" - al cărei beneficiari sunt Epure Valentin-Claudiu şi Epure Valerica

Dispoziția nr.626 din 18 septembrie 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investit,i i "Modernizare reţea alimentare apă, PEID, De 250mm, lungime~I,7 km" cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Alexandria şi comunei Nanov, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.627 din 22 septembrie 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Modernizare DN 52 Alexandria-Turnu Măgurele km 1+350'km 44+600; km 49+194 - km 52+649" cu amplasamentul pe teritoriul municipiilor Alexandria şi Tumu Măgurele şi comunelor Nanov, Furculeşti, Crângu, Dracea, Traian şi Ciuperceni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.628 din 23 septembrie 2020

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Intreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 - Zona nr. 1 VEST" - pe DJ 653, reparaţii subtraversare la km 111+598 în comuna Dracea, sat Florica şi reparaţii la podul de la km 87+891 - 87+904, sat Călmăţuiu

Dispoziția nr.629 din 23 septembrie 2020

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Lucrări de întretinere curentă şi periodică pentru drumurile judeţene - Lot 2 - Întretinere drumuri pietruite" (balast şi piatră spartă) - DJ 653 - tronson de 5,425 km cuprins între km 66+ 120 până la km 71 +545, comuna Crângeni

Dispoziția nr.630 din 24 septembrie 2020

 privind: modificarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 577 din 31 decembrie 2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2020, actualizată

Dispoziția nr.631 din 24 septembrie 2020

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 30 septembrie 2020

Dispoziția nr.632 din 25 septembrie 2020

 privind:  împuternicirea funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului m. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția nr.633 din 25 septembrie 2020

 privind: Încetarea prelungirii exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman de către domnul Putineanu Marius Mugurel şi revenirea acestuia pe funcţia publică de conducere de şef serviciu la Serviciul Intervenţie în Regim de Urgenţă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman

Dispoziția nr.634 din 25 septembrie 2020

 privind: delegarea parţială a atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, domnului Putineanu Marius Mugurel

Dispoziția nr.635 din 28 septembrie 2020

 privind: desemnarea domnului Cocoşilă Virgiliu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, să exerCite atribuţiile domnului Piper Savu Florin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, pe perioada concediu lui de odihnă

Dispoziția nr.636 din 01 octombrie 2020

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Locuinţă parter"- ai cărei beneficiari sunt Mircescu Jana şi Iurcu Leontin

Dispoziția nr.637 din 01 octombrie 2020

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţi ei de construire nr. 20 din 17 octombrie 2019 pentru obiectivul "Amenajare trotuare (alei pietonale) în comuna Vedea, judeţul Teleorman - lucrări care se execută în intravilan", al cărei beneficiar este Comuna Vedea

Dispoziția nr.638 din 01 octombrie 2020

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de desfiinţare nr. 23 din 22 octombrie 2019 pentru obiectivul "Desfiinţare corpuri C2, C3 şi C4 şi desfiinţare parţială corp CI la şcoala Vedea, comuna Vedea, judeţul Teleorman ", al cărei beneficiar este Comuna Vedea

Dispoziția nr.639 din 01 octombrie 2020

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţi ei de construire llf. 24 din 22 octombrie 2019 pentru o biecti vul "Modernizare, extindere si construire sală de sport la şcoala Vedea, judeţul Teleorman", al căr~i beneficiar este Comuna Vedea

Dispoziția nr.640 din 02 octombrie 2020

 privind: constituirea comisiei de examen şi de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul organizat în intervalul 4-6 noiembrie 2020, în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcţionari publici din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.641 din 05 octombrie 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Construire anexă gospodărească (bucătarie de vară+şopron) şi refacere Împrejmuire" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Poroschia, judeţul Teleonnan

Dispoziția nr.642 din 05 octombrie 2020

 privind: modificarea Anexei 1 la Dispoziţia nr. 418 din 29 noiembrie 2018 privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a proiectului "Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman", cu modificările ulterioare

Dispoziția nr.643 din 05 octombrie 2020

 privind: modificarea Anexei nr. 1la Dispoziţia nr. 549 din 05 decembrie 2019 privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria", cu modificările ulterioare

Dispoziția nr.644 din 05 octombrie 2020

 privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 88 din 02 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a Proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr.645 din 05 octombrie 2020

 privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 89 din 02 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a proiectului "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE70) -Iim. jud. Dâmboviţa, km 38+838 - 87+313 (L=48,475)", cu modificările ulterioare

Dispoziția nr.646 din 05 octombrie 2020

 privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 87 din 02 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a Proiectului Creşterea eficientei energetice a clădirii Serviciul Judetean de Ambulantă  Alexandria, Cod SMIS proiect 115176, cu modificările ulterioare

Dispoziția nr.647 din 07 octombrie 2020

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 8 octombrie 2020

Dispozițiile nr.648-679 din 07

octombrie 2020( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii.

Dispoziția nr.680 din 14 octombrie 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul "Locuinţă P+M" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, sat Coşoteni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.681 din 14 octombrie 2020

 privind: îndreptare eroare materială cuprinsă în Anexa nr. 1 la Dispoziţia nr. 643 din 05 octombrie 2020 a Preşedintelui Consiliului Judeţean privind modificarea Anexei nr. 1 la dispoziţia nr. 549 din 05 decembrie 2019 privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a Proiectului " Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria" , cu modificările ulterioare

Dispoziția nr.682 din 15 octombrie 2020

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Intreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot l-Zona nr. 1 VEST" - pe DJ 543, tronson cuprins între lan 18+800- lan 20+300 pe raza comunei Saelele

Dispoziția nr.683 din 15 octombrie 2020

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Intreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 - Zona nr. 1 VEST" - pe DJ 703 tronson cuprins între km 10 1 +228 - km 95+400 pe raza comunei Balaci

Dispoziția nr.684 din 15 octombrie 2020

 privind:eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul "Desfiinţare locuinţă şi anexă (CI +C2)" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.685 din 15 octombrie 2020

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 19 octombrie 2020

Dispoziția nr.686 din 16 octombrie 2020

 privind: constituirea comisiei de examen pentru examenul organizat în intervalul 9-10 noiembrie 2020, în vederea promovării în clasă a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.687 din 19 octombrie 2020

 privind: modificarea raportului de muncă al doamnei Zaharia Maria Magdalena, inspector de specialitate II, gradaţia 2 la Compartimentul amenajarea teritoriului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, prin transfer în interesul serviciului pe postul vacant de consilier, gradul profesional I, la Biroul economic din cadrul O.C.P.I. Teleorman

Dispoziția nr.688 din 21 octombrie 2020

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 577 din 31 decembrie 2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2020, actualizată

Dispoziția nr.689 din 22 octombrie 2020

 privind: aprobarea actualizării Codului etic şi de integritate pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr.690 din 26 octombrie 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Silozuri cereale şi anexe exploataţie agricolă" - (4 silozuri, 5 magazii depozitare utilaje agricole şi 1 magazie depozitare piese de schimb utilaje agricole) cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.691 din 26 octombrie 2020

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 - Zona nr. 1 VEST" - pe DJ 612 tronson cuprins între km 84+435 - km 76+190 pe raza comunelor Ciolăneşti şi Săceni, respectiv pe DJ 612A pe raza comunelor Drăcşenei şi Vedea tronson cuprins între km 3+600 - km 12+002 şi pe DJ 601C pe raza localităţilor Olteni, Vârtoape, Rădoieşti, Drăgăneşti de Vede tronson cuprins între km 39+792 - km 17+942

Dispoziția nr.692 din 26 octombrie 2020

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui numitului GRASA FLORINEL-ILENUT

Dispoziția nr.693 din 26 octombrie 2020

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui minorei DOBRE IONELA

Dispoziția nr.694 din 26 octombrie 2020

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenume lui numitei GHEORGHE RALISA-VIOLETA

Dispoziția nr.695 din 28 octombrie 2020

 privind: eliberarea domnului Tănase Gheorghe din funcţia de administrator public din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.696 din 28 octombrie 2020

 privind: încetarea de drept a contractului individual de muncă nr. 2/01.07.2020, încheiat pe durata mandatului preşedintelui consiliului judeţean, al doamnei Stănculescu Ana-Maria, consilier la Cabinet preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.697 din 28 octombrie 2020

 privind: incetarea de drept a contractului individual de muncă nr. 35/03.04.2017, încheiat pe durata mandatului preşedintelui consiliului judeţean, al doamnei Slăvescu Putineanu Mădălina Carmen, consilier la Cabinet preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.698 din 28 octombrie 2020

 privind: încetarea de drept a contractului individual de muncă nr. 1/22.05.2018, încheiat pe durata mandatului preşedintelui consiliului judeţean, al domnului Dumitrescu Mircea, consilier la Cabinet preşedinte din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr.699 din 28 octombrie 2020

 privind: încetarea de drept a contractului individual de muncă nr. 1/15.01.2020, încheiat pe durata mandatului preşedintelui consiliului judeţean, al doamnei Cristian Victoriţa, consilier la Cabinet preşedinte din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr.700 din 28 octombrie 2020

 privind: încetarea de drept a contractului individual de muncă nr. 3/03.09.2020, încheiat pe durata mandatului preşedintelui consiliului judeţean, al domnului Ciobanu Ştetăniţă-Silviu, consilier la Cabinet preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleonnan

Dispoziția nr.701 din 28 octombrie 2020

 privind: încetarea suspendării raportului de serviciu şi reluarea activităţii de către doamna Slăvescu Putineanu Mădălina Carmen, consilier juridic, grad profesional asistent, gradaţia 4 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.702 din 28 octombrie 2020

 privind: avansarea în gradaţia 2 a doamnei Tălpeanu Luciana Cătălina, consilier juridic, clasa 1, grad profesional principal la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.

Dispoziția nr.703 din 28 octombrie 2020

 privind: avansarea în gradaţia 4 a domnului Călcîi Cezar Gabriel, şofer treapta profesională 1, la Compartimentul Gestiune şi Administrativ al Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.704 din 28 octombrie 2020

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 25 din 16 noiembrie 2018 pentru obiectivul "Modernizare drumuri de interes local în comuna Vedea, judeţul Teleorman" -lucrări care se execută în intravilan, al cărei beneficiar este COMUNA VEDEA - reprezentată prin Drăghici Aurel - primar Comuna Vedea

Dispoziția nr.705 din 3 noiembrie 2020

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor autorizate, de protejare a conductei de gaze Dn 250 Racord Hârleşti la obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) - Negreni, km 87+000 - 94+160 (7,160 km)"

Dispoziția nr.706 din 4 noiembrie 2020

 privind: numirea domnului Ciobanu Ştefăniţă-Silviu în funcţia contractuală de consilier, treapta IA, gradaţia 3 la Cabinetul Preşedintelui pe durata mandatului preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.707 din 4 noiembrie 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Locuinţă parter"- C2 - construcţie în curs de execuţie rară acte cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, sat Albeşti, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.708 din 4 noiembrie 2020

 privind: suspendarea de drept a raportului de servIcIU al domnului Mărcuşanu Emilian, referent debutant la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispozițiile nr.709-740 din 5 noiembrie 2020( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii.

Dispoziția nr.741 din 6 noiembrie 2020

 privind: modificarea Dispoziţiei nr. 686 din 16 octombrie 2020 privind constituirea comisiei de examen pentru examenul organizat în intervalul 9-10 noiembrie 2020, în vederea promovării în clasă a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.742 din 6 noiembrie 2020

 privind: numirea domnului Rababoc Benone în funcţia contractuală de consilier, treapta IA, gradaţia 5 la Cabinetul Preşedintelui pe durata mandatului preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.743 din 9 noiembrie 2020

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 577 din 31 decembrie 2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2020, actualizată

Dispoziția nr.744 din 9 noiembrie 2020

 privind: numirea domnului Dumitrescu Mircea în funcţia de administrator public în cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.745 din 10 noiembrie 2020

 privind: delegarea calităţii de ordonator principal de credite domnului Dumitrescu Mircea - administrator public în cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.746 din 10 noiembrie 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Banner publicitar" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Poroschia, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.747 din 11 noiembrie 2020

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 - Zona nr. 1 VEST "- pe DJ 679, întreţinere şi reparaţii podeţe în satul Băcăleşti şi covoare bituminoase inclusiv frezarea îmbrăcăminţii bituminoase existente, pe raza comunei Călmătuiu de Sus

Dispoziția nr.748 din 11 noiembrie 2020

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii de atribuire licitaţie deschisă pentru achiziţia de produse având ca obiect Furnizarea de echipamente/ bunuri pentru implementarea proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria" Lotul 1 - mobilier, instrumentar şi echipamente medicale mici, Lotul 2 - echipamente medicale, Lotul 3 - echipamente sterilizare, Lotul 4 - dotări nemedicale

Dispoziția nr.749 din 11 noiembrie 2020

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 13 noiembrie 2020

Dispoziția nr.750 din 11 noiembrie 2020

 privind: constituirea comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de re cutare organizat în data de 16 decembrie 2020, proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de executie vacantă de consilier juridic, clasa 1, grad profesional superior la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.751 din 11 noiembrie 2020

 privind: delegarea unor atribuţii ale preşedintelui consiliului judeţean către administratorul public, domnul Dumitrescu Mircea, pe perioada mandatului preşedintelui consiliului judeţean

Dispoziția nr.752 din 13 noiembrie 2020

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului MIREA ELVIS-FLORINEL

Dispoziția nr.753 din 13 noiembrie 2020

 privind: stabilirea unor măsuri referitoare la desfăşurarea activităţii angajaţilor Consiliului Judeţean Teleorman, în scopul asigurării unei protecţii adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-COV -2, pe perioada stării de alertă

Dispoziția nr.754 din 13 noiembrie 2020

 privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 219 din 24 februarie 2020 privind stabilirea modului de desfăşurare a achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări

Dispoziția nr.755 din 13 noiembrie 2020

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului STANCIU-POŞTALIU ANGEL-ADRIAN

Dispozițiile nr.756-762 din 18 noiembrie 2020( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii.

Dispoziția nr.763 din 19 noiembrie 2020

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie purtat în timpul căsătoriei al numitei BODÎRCĂ ROXANA-GABRlELA

Dispoziția nr.764 din 19 noiembrie 2020

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Construire locuin parter + mansardă şi imprejmuire" al cărei beneficiari sunt Răcea Mădălina-Nela şi Răceală Gabriel-Lucian

Dispoziția nr.765 din 19 noiembrie 2020

 privind: stabilirea procentului de majorare a indemnizaţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionuţ, pe perioada implementării proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile

Dispoziția nr.766 din 19 noiembrie 2020

 privind: avansarea în gradaţia 4 a doamnei Dima Maria, inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei Management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.

Dispoziția nr.767 din 19 noiembrie 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Construire locuinţă parter cu magazin" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Talpa, sat Talpa-Bâscoveni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.768 din 23 noiembrie 2020

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 27 noiembrie 2020

Dispoziția nr.769 din 23 noiembrie 2020

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect Elaborare harti de risc: Lot 1 - Elaborare harti de risc natural pentru cutremure, Lot 2 - Elaborare harti de risc la alunecari de teren

Dispoziția nr.770 din 23 noiembrie 2020

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Construire reţea tehnico-edilitară pentru furnizare servicii de televiziune, internet şi telefonie" pe teritoriul administrativ al comunei Talpa, al cărei beneficiar este S.C. RCS & RDS S.A.

Dispoziția nr.771 din 25 noiembrie 2020

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii proprii simplificate în vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii de pază: Lot 1 - Servicii de paza la obiectivul "Centrul Militar Judetean Teleorman", Lot 2 - Servicii de paza la obiectivul "Centrul de Sănătate Regele Carol 1 Deparati

Dispoziția nr.772 din 25 noiembrie 2020

 privind: constituirea comisiei pentru monitorizarea, controlul şi stabilirea măsurilor ce se impun în vederea desfăşurării în bune condiţii a traficului rutier pe drumurile judeţene în iarna 2020 - 2021

Dispoziția nr.773 din 25 noiembrie 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul "Dezmembrare imobil număr cadastral 21367 în două loturi cu suprafeţele 1038 mp şi 612 mp" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Poroschia, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.774 din 02 decembrie 2020

 privind: constituirea comisiei pentru inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute de Judeţul Teleorman - inventar 2020

Dispoziția nr.775 din 02 decembrie 2020

 privind: numirea domnului Gruia Gelu în funcţia contractuală de consilier, treapta IA, gradaţia 5 la Cabinetul Preşedintelui pe durata mandatului preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.776-810 din 07 decembrie 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii

Dispoziția nr.811 din 08 decembrie 2020

 privind: desemnarea reprezentantului preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, pentru anul şcolar 2020-2021

Dispoziția nr.812 din 08 decembrie 2020

 privind: desemnarea reprezentantului preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2020-2021

Dispoziția nr.813 din 08 decembrie 2020

 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2020

Dispoziția nr.814 din 09 decembrie 2020

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 - Zona nr. 1 VEST" - pe DJ 612 A tronson cuprins între km 23+827 - km 23+843 în extravilanul municipiului Roşiori de Vede

Dispoziția nr.815 din 09 decembrie 2020

 privind: modificarea Dispoziţiei nr. 750 din 11 noiembrie 2020 privind constituirea comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 16 decembrie 2020, proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de executie vacantă de consilier juridic, clasa 1, grad profesional superior la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.816 din 10 decembrie 2020

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 577 din 31 decembrie 2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2020, actualizată

Dispoziția nr.817 din 10 decembrie 2020

 privind: stabilirea modului de desfăşurare a achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări

Dispoziția nr.818 din 10 decembrie 2020

 privind: încetarea exercitării funcţiei de manager interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede de către domnul Săvescu Laurenţiu Marian

Dispoziția nr.819 din 11 decembrie 2020

 privind: stabilirea indemnizaţiei lunare a domnului Gâdea Adrian Ionuţ, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.820 din 11 decembrie 2020

 privind: stabilirea indemnizaţiei lunare a doamnei Stoian Maria, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.821 din 11 decembrie 2020

 privind: stabilirea indemnizaţiei lunare a domnului Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.822 din 14 decembrie 2020

 privind: stabilirea procentului de majorare a indemnizaţiei vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, doamna Stoian Maria, pe perioada implementării proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile

Dispoziția nr.823 din 14 decembrie 2020

 privind: stabilirea procentului de majorare a indemnizaţiei vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Florescu Adrian, pe perioada implementării proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile

Dispoziția nr.824 din 14 decembrie 2020

 privind: numirea managerului interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede

Dispoziția nr.825 din 14 decembrie 2020

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 18 decembrie 2020

Dispoziția nr.826 din 16 decembrie 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Magazii cereale şi anexă exploataţie agricolă" - (7 magazii depozitare cereale şi 1 magazie depozitare piese de schimb utilaje agricole) cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.827 din 16 decembrie 2020

 privind: constituiea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Spital de Urgenţă Alexandria judeţul Teleorman"

Dispoziția nr.828 din 16 decembrie 2020

 privind: numirea domnului Dumitrescu Mircea în funcţia contractuală de consilier, treapta IA, gradaţia 5 la Cabinetul Preşedintelui pe durata mandatului preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.829 din 17 decembrie 2020

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 577 din 31 decembrie 2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2020, actualizată

Dispoziția nr.830 din 17 decembrie 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru operaţiunea notarială "Vânzare teren" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Poroschia, sat Poroschia, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.831 din 22 decembrie 2020

 privind: modificarea Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 290 din 26 iulie 2018, cu modificările ulterioare

Dispoziția nr.832 din 23 decembrie 2020

 privind: constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 28 ianuarie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa 1, grad profesional debutant la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Direcţiei tehnice si administrarea patrimoniului, funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa 1, grad profesional superior la Compartimentul autoritatea judeteana de transport al Direcţiei tehnice si administrarea patrimoniului si funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa 1, grad profesional debutant la Compartimentul autoritatea judeteana de transport al Direcţiei tehnice si administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.833 din 23 decembrie 2020

 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020

Dispoziția nr.834 din 23 decembrie 2020

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Putineanu Marius Mugurel, prin exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic

Dispoziția nr.835 din 23 decembrie 2020

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Coman Marius Cătălin, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului financiar contabilitate al Direcţiei economice, prin exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de sef serviciu la Serviciul financiar contabilitate al Directiei economice, pentru o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic

Dispoziția nr.836 din 23 decembrie 2020

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice, prin exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice, pentru o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic

Dispoziția nr.837 din 23 decembrie 2020

 privind:eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Punerea În siguranţă conducta de amestec de la sonda 1617 Preajba Sud la Parc 20 Scurtu Mare" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Siliştea şi Scurtu Mare, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.838 din 28 decembrie 2020

 privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est "- pe DJ 506, pe tronsonul cuprins între km 75+000 - km 77+600, localitatea Talpa Bâscoveni: Covoare bituminoase cu beton asfaltic BA 16 inclusiv preluare denivelări şi aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală sau mecanizată, pe raza localităţii Talpa Bâscoveni

Dispoziția nr.839 din 28 decembrie 2020

 privind: constituirea comisiei de recepţie fmală pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi modernizare DJ 679B, Scrioaştea (DN65A) - Stejaru -Iim. Jud. Olt, km 0+000 - 13+500 (13,500 km)"

Dispoziția nr.840 din 28 decembrie 2020

 privind: constituirea comisiei de recepţie fmală pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare DJ 504, Alexandria (DE 70)-Orbeasca de Sus-Tătărăştii de Sus-limită judeţ Argeş, km 54+187-110+926, L=56,739 km"

Dispoziția nr.841 din 30 decembrie 2020

 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2020

Dispoziția nr.842 din 30 decembrie 2020

 privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Pană Claudia, consilier, clasa 1, grad profesional superior în cadrul Serviciului administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului, prin exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice, pentru o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic

Dispoziția nr.843 din 30 decembrie 2020

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Desfiinţare construcţie CI şi construire locuinţă-Regim de Înălţime parter" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Talpa, sat Talpa Ogrăzile, judeţul Teleorman

Dispoziția nr.844 din 30 decembrie 2020

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a nwnelui de familie al numitului DOBRESCU DANIEL-ALEXANDRU