Dispoziții ale Președintelui

Consiliului Judetean Teleorman

2022

 

Numar

Titlu

Dispoziția nr. 1  din  04  ianuarie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,,Întretinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judetene - Lot 2 -zona nr. 2 Est"- DJ 612, DJ 601 D şi DJ 506 pe raza comunelor Mereni, Crevenicu şi GăIăteni

Dispoziția nr. 2  din  05  ianuarie 2022

 privind:constituirea comisiei privind preluarea unor bunuri, proprietate privată a Judeţului Teleorman, de la Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria

Dispoziția nr. 3  din  05  ianuarie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului VOLINTIRU IONUT -LAURENTIU

Dispoziția nr.4-38 din 05 ianuarie 2022 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii

Dispoziția nr. 39 din  07 ianuarie 2022

 privind: desemnarea responsabilului cu monitorizarea situaţiilor de pantouflage la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 40 din  07 ianuarie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,Lucrări de întreţinere curentă şi periodică pentru drumurile judeţene - Lot 2 - Intreţinere drumuri pietruite" - DJ 612 - tronson de 11,765 lan pe raza comunelor Rădoieşti, Sfinţeşti şi Săceni

Dispoziția nr. 41 din  07 ianuarie 2022

 privind: constituirea comisiei pentru monitorizarea, controlul şi stabilirea măsurilor ce se impun în vederea desfăşurării în bune condiţii a traficului rutier pe drumurile judeţene pentru perioada ianuarie-martie 2022

Dispoziția nr. 42 din  07 ianuarie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 11 ianuarie 2022

Dispoziția nr. 43 din  10 ianuarie 2022

 privind: constituirea Grupului de lucru pentru urmărirea contractelor de servicii nr. 202/02.12.2021 şi nr. 203/02.12.2021, privind elaborarea hărţilor de risc: Lot 2 - Elaborare hărti de risc la alunecări de teren - Judetul Teleorman, Lot 1 - Elaborare hărţi de risc natural pentru cutremure - Judetul Teleorman

Dispoziția nr. 44 din  10 ianuarie 2022

 privind: acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare inregistrat la 31 decembrie 2021, din excedentul bugetului local al anilor precedenţi

Dispoziția nr. 45 din  10 ianuarie 2022

 privind: modificarea Dispoziţiei nr. 719 din 03 decembrie 2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 12 ianuarie 2022 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 46 din  10 ianuarie 2022

 privind: menţinerea doamnei Borţun Valy Luminiţa în funcţia publică deţinută de arhitect şef al judeţului la Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, peste vârsta standard de pensionare

Dispoziția nr. 47 din  11 ianuarie 2022

 privind: modificarea Dispoziţiei nr. 375 din 22 mai 2020 privind stabilirea unor masuri necesare pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate ŞI sănătate a muncii, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția nr. 48 din  13 ianuarie 2022

 privind: aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice si a Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2022

Dispoziția nr. 49 din  13 ianuarie 2022

 privind: aprobarea Strategiei anuale de achiziţii sectoriale şi a Programului anual al achiziţiilor sectoriale pe anul 2022

Dispoziția nr. 50 din  14 ianuarie 2022

 privind: constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - pe DJ 506 pe raza comunelor Bujoru, Bragadiru, Conţeşti, Cervenia, Ştorobăneasa, Mârzăneşti, Vităneşti, Băbăiţa şi pe DJ 504 pe raza comunelor Mârzăneşti, Ştorobăneasa şi pe raza ,municipiului Alexandria

Dispoziția nr. 51 din  18 ianuarie 2022

 privind: modificarea Dispoziţiei nr. 748 din 11 noiembrie 2020 privind organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă pentru achiziţia publică de produse având ca obiect: Furnizarea de echipamente/bunuri pentru implementarea proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria": Lot 1. - mobilier, instrumentar şi echipamente mici, Lot 2 - echipamente medicale, Lot 3 - echipamente sterilizare, Lot 4 - dotări nemedicale, cu modificarile ulterioare

Dispoziția nr. 52 din  19 ianuarie 2022

 privind: încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Giui Gheorghe - consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 53 din  19 ianuarie 2022

 privind: avansarea în gradaţia 2 a doamnei Cîrpaciu Carmen Mihaela, consilier, treapta profesională IA, la Cabinet Vicepreşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 54 din  19 ianuarie 2022

 privind: avansarea în gradaţia 5 a doamnei Buzică Dana Irina, referent, clasa III, grad profesional superior la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 55 din  19 ianuarie 2022

 privind: avansarea în gradaţia 5 a domnului Dobrin Dănuţ Marius, auditor, clasa 1, grad profesional superior la Compartimentul audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 56 din  20 ianuarie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei MARDALE ANA-MARIA

Dispoziția nr. 57 din  20 ianuarie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic în specialitatea medicină de urgenţă din cadrul secţiei ·UPU- SMURD a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria.

Dispoziția nr. 58 din  21 ianuarie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 26 ianuarie 2022

Dispoziția nr. 59 din  25 ianuarie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 31 ianuarie 2022

Dispoziția nr. 60 din  26 ianuarie 2022

 privind: desemnarea domnului Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, să exercite atribuţiile domnului Gâdea Adrian Ionuţ, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, în perioada 27-28 ianuarie 2022

Dispoziția nr. 61 din  26 ianuarie 2022

 privind: încetarea exercitării funcţiei de manager interimar la Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 62 din  31 ianuarie 2022

 privind: numirea managerului interimar la Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 63 din  31 ianuarie 2022

 privind: aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru proiectul "Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman", cod SIPOCA MySMIS2014+ 1114/151850

Dispoziția nr. 64 din  31 ianuarie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei GHERGHINA SILVIA

Dispoziția nr. 65 din  31 ianuarie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui numitului AMET FĂNEL

Dispoziția nr. 66 din  31 ianuarie 2022

 privind: încetarea, prin demisie, a contractului individual de muncă nr. 6/09.11.2020, al domnului Rababoc Benone, consilier, treapta IA, gradaţia 5 la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 67 din  02 februarie 2022

 privind:organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă in vederea atribuirii contractului având ca obiect "Servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică in vederea pregătirii aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru completarea şi dezvoltarea Sistemului de management integrat al deşeuri lor in judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 68 din  04 februarie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 10 februarie 2022

Dispoziția nr.69-105 din 07 februarie 2022 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii

Dispoziția nr. 106 din  10 februarie 2022

 privind: încheierea contractului de management administrativ-financiar cu directorul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă  Roşiorii de Vede

Dispoziția nr. 107 din  10 februarie 2022

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022

Dispoziția nr. 108 din  11 februarie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 18 februarie 2022

Dispoziția nr. 109 din  15 februarie 2022

 privind: reintegrarea doamnei Ionescu Eugenia Georgeta pe funcţia publică deţinută anterior încetării de drept a raportului de serviciu şi plata despăgubiri lor egale cu salariile şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, începând cu data de 15.07.2020 şi până la data reintegrării efective în funcţia publică deţinută anterior

Dispoziția nr. 110 din  16 februarie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui minorei GRIGORE ANAMARIA-MIRELA

Dispoziția nr. 111 din  16 februarie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă în vederea atribuirii acordului-cadru având ca obiect "Lucrări de Întretinere curentă şi periodică pentru drumurile judetene: LOT 1 - Întretinere Îmbrăcăminti asfaltice şi LOT 2 - Întretinere drumuri pietruite"

Dispoziția nr. 112 din  16 februarie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de lucrari având ca obiect "Proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investitii "Realizare şanţuri betonate pe DJ 506 si DJ 506 A şi realizare subtraversări pe DJ 506, pe raza comunei Vităneşti"

Dispoziția nr. 113 din  22 februarie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii de atribuire licitalie deschisă având ca obiect Achiziţie implementare sistem informatic pentru digitizarea proceselor de administrare a documentelor şi retro- digitalizarea arhivei

Dispoziția nr. 114 din  22 februarie 2022

 privind: actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 115 din  22 februarie 2022

 privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică în vederea ocupării funcţiei de şef de secţie a Secţiei Anestezie şi Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria

Dispoziția nr. 116 din  23 februarie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorei BUCIU ALEXIA-IOANA-MARIA

Dispoziția nr. 117 din  23 februarie 2022

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022

Dispoziția nr. 118 din  24 februarie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul "Lucrări de Întreţinere curentă şi periodică pentru drumurile judeţene - Lot 2 - Întreţinere drumuri pietruite" - DJ 504B - tronson de 4,754 km pe raza comunelor Vârtoape şi Trivalea Moşteni

Dispoziția nr. 119 din  24 februarie 2022

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 19 din 09 octombrie 2019 pentru obiectivul "Modernizare DJ 612 Antoneşti-Rădoieşti (DJ 601 C), km 55+594-km 63+773 (8,132km)", al cărei beneficiar este Judeţul Teleorman reprezentat prin preşedinte Adrian-Ionuţ Gâdea

Dispoziția nr. 120 din  25 februarie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru achiziţia de servicii având ca obiect "lntreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Teleorman"

Dispoziția nr. 121 din  25 februarie 2022

 privind: încetarea exercitării funcţiei de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria de către domnul doctor Dobre Alexandru George

Dispoziția nr. 122 din  25 februarie 2022

 privind: numirea domnului Dobre Alexandru George în funcţia de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria - unitate sanitară cu paturi, descentralizată, al cărei management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 123 din  01 martie 2022

 privind: modificarea Dispoziţiei nr. 424 din 9 iunie 2020 privind organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă pentru achiziţia publică de produse având ca obiect: Achiziţie de echipamente medicale şi nemedicale pentru implementarea proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman": Lot 1- Echipamente medicale, Lot 2 - Echipamente medicale, Lot 3 - Echipamente medicale, Lot 4 - Echipamente medicale, Lot 5 - Echipamente medicale, Lot 6 - Echipamente medicale, Lot 7 - Echipamente medicale, Lot 8 - Echipamente medicale, Lot 9 - Echipamente medicale, Lot 10 - Echipamente medicale, Lot 11 - Echipamente medicale, Lot 12 - Videoproiectoare, Lot 13 - Mobilier, cu modificările ulterioare

Dispoziția nr. 124 din  01 martie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleonnan în şedinţă extraordinară pentru data de 4 martie 2022

Dispoziția nr. 125 din  01 martie 2022

 privind: sancţionarea disciplinară, prin diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o perioadă de 2 luni, a domnului Putineanu Marius Mugurel, şef serviciu la Serviciul intervenţie in regim de urgenţă in domeniul asistenţei sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman

Dispoziția nr. 126 din  03 martie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic în specialitatea neonatologie din cadrul secţiei Neonatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria

Dispoziția nr. 127 din  07 martie 2022

 privind: modificarea Contractului de management nr. 59 din 28 februarie 2020, al managerului dr. Daniela Roxana SOARE la Spitalul de Psihiatrie Poroschia - unitate sanitară publică cu paturi, descentralizată, al cărei management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 128 din  08 martie 2022

 privind: încetarea exercitării funcţiei de manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, de către doamna Popa Elena Laurenţia

Dispoziția nr.129-163 din 08 martie 2022 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii

Dispoziția nr. 164 din  09 martie 2022

 privind: validarea rezultatului examenului pentru ocuparea postului de şef de secţie în cadrul Secţiei Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria

Dispoziția nr. 165 din  09 martie 2022

 privind: numirea managerului interimar la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 166 din  11 martie 2022

 privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Profir Ioana, consilier achiziţii publice, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul achiziţi publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman prin transfer la cerere la Direcţia de Asistenţă Socială Alexandria - Serviciul buget, salarizare, achiziţii publice la Compartimentul achiziţii publice, pe postul de consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5

Dispoziția nr. 167 din  15 martie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului TANASĂ TIBERIU

Dispoziția nr. 168 din  15 martie 2022

 privind: constituirea comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul organizat în data de 18 aprilie 2022, proba scrisă, în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a unui funcţionar public din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 169 din  15 martie 2022

 privind: numirea doamnei Cristian Victoriţa pe perioadă nedeterminată, cu nonnă întreagă în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa r, grad profesional asistent, gradaţia 5 prin transformarea funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa r, grad profesional debutant, gradaţia 5 din cadrul Compartimentului gestiunea patrimoniului al Serviciului evidenţă patrimoniu şi uti1ităţi al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 170 din  15 martie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Pasaj pe DN 65A km 85+265, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Scrioaştea, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 171 din  17 martie 2022

 privind: modificarea Anexei la Dispoziţia nr. 139 din 10 martie 2021 privind aprobarea Nonnelor metodologice privind evidenţa, circulaţia şi păstrarea documentelor Consiliului Judeţean Teleonnan

Dispoziția nr. 172 din  21 martie 2022

 privind: desemnarea reprezentantului preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman În consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie IncIuzivă Alexandria, pentru anul şcolar 2021-2022

Dispoziția nr. 173 din  21 martie 2022

 privind: desemnarea reprezentantului preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman in consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2021-2022

Dispoziția nr. 174 din  21 martie 2022

 privind: respingerea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului ION COSTEL-IONUŢ

Dispoziția nr. 175 din  21 martie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Îndiguirea râului Olt pe sectorul Islaz-Moldoveni, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Tumu Măgurele, comunelor Islaz, Segarcea Vale şi Liţa, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 176 din  22 martie 2022

 privind: desemnarea persoanelor care răspund de îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin Consiliului Judeţean Teleorrnan în cadrul activităţii de recensământ al circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene în anul 2022

Dispoziția nr. 177 din  23 martie 2022

 privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Sfinteş Elena, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul disciplina în construcţii al Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului, prin mutarea definitivă pe funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice

Dispoziția nr. 178 din  23 martie 2022

 privind: constituirea Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului pentru activitatea desfăşurată în anul 2021

Dispoziția nr. 179 din  24 martie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului BOU VALENTIN-ALIN

Dispoziția nr. 180 din  24 martie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie pentru echipamente/bunuri achizitionate În cadrul proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 181 din  25 martie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 31 martie 2022

Dispoziția nr. 182 din  25 martie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Decolmatarea sectorului râului Vedea de pe teritoriul comunelor Nenciuleşti şi Plosca, prin exploatarea agregatelor minerale, judeţul Teleorman", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Nenciuleşti şi Plosca, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 183 din  25 martie 2022

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022

Dispoziția nr. 184 din  30 martie 2022

 privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 89 din 02 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a proiectului "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE70) - lim. jud. Dâmboviţa, km 38+838 - 87+313 (L=48,475)", cu modificările ulterioare

Dispoziția nr. 185 din  31 martie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic în specialitatea medicină de urgenţă din cadrul secţiei UPU- SMURD a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria

Dispoziția nr.186-222 din 05 aprilie 2022 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii

Dispoziția nr. 223 din  05 aprilie 2022

 privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.7/29.01.2021 privind obiectivul "Modernizarea trecerii la nivel km 45+640 linia 105 Între staţiile Videle-Giurgiu N" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Botoroaga şi Drăgăneşti Vlaşca, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 224 din  07 aprilie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect "Servicii de energie electrică la clientii eligibili non-casnici"

Dispoziția nr. 225 din  07 aprilie 2022

 privind: numirea domnului Duncea Borca Marian Florin pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2, prin transformarea funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant, gradaţia 2 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 226 din  11 aprilie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Construire pod pe DN 54 km 64+001, judeţul Teleorman şi lucrări de desfiinţare pod existent" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Islaz, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 227 din  11 aprilie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investitii "Realizare subtraversări pe DJ 504, pe raza comunei Orbeasca, la km 66+210, km 66+476, km 68+164 şi km 68+450"

Dispoziția nr. 228 din  13 aprilie 2022

 privind: împuternicirea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean TeleOiman, domnul Adrian Florescu, pentru semnarea Acordului de Implementare şi a documentelor necesare accesării Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuieli/or efectuate pentru finanţarea operaţiunilor de urgenţă şi de recuperare În urma catastrofei cauzate de COVID-19 În România la inceputul anului 2020

Dispoziția nr. 229 din  14 aprilie 2022

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 02 din 16 aprilie 2021 pentru obiectivul "Reabilitarea amenajării de irigaţii Olt - Călrnăţui - etapa II - judeţul Teleorman (SPA Dunărea, SRP 1, SRP 2+3, canalul de aducţiune CA 2, canalul de aducţiune CA 3, canalul de distribuţie CD 4, canalul de distribuţie CD 7, stăvilarele pe canalele de aducţiune şi distribuţie (9 buc», al cărei beneficiar este ANIF- Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Teleorman - Neajlov

Dispoziția nr. 230 din  15 aprilie 2022

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Aliu Doru Valentin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, prin detaşare pe funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului Primăriei comunei Salcia, pentru o perioadă de cel mult 6 luni

Dispoziția nr. 231 din  15 aprilie 2022

 privind: avansarea în gradaţia 4 a doamnei Geantă Simona Dorina, inspector, clasa 1, grad profesional superior la Biroul resurse umane, salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 232 din  15 aprilie 2022

 privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 88 din 02 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a Proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 233 din  15 aprilie 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Decolmatare albie râu Vedea cu exploatare de nisipuri şi pietrişuri în perimetrul Vedea, comunele Nenciuleşti, Plosca şi Peretu, judeţul Teleorman" în comunele Nenciuleşti, Plosca şi Peretu, al cărei beneficiar este S.C. AAS Construct S.R.L. în calitate de locatar al bunului imobil aflat în administrarea A.N. ,,Apele Române"- Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea

Dispoziția nr. 234 din  15 aprilie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenume lui minorei NAGEA FABIOLA-LAURA

Dispoziția nr. 235 din  15 aprilie 2022

 privind: completarea certificatului de urbanism nr.4/19.04.2021, emis in scopul "Construire parc fotovoltaic Trivalea-Moşteni 1", al cărui imobil are amplasamentul în comuna Trivalea-Moşteni, satul Deparaţi, judeţul Teleomlan

Dispoziția nr. 236 din  15 aprilie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Construire racord la sistemul electric naţional al parcului fotovoItaic Trivalea Moşteni 1", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 237 din  15 aprilie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Construire racord la sistemul electric naţional al parcului fotovoltaic Trivalea Moşteni 2", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 238 din  15 aprilie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Racord la sistemul electric naţional al parcului fotovoltaic Trivalea Moşteni 3" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 239 din  15 aprilie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Racord la sistemul electric naţional al parcului fotovoltaic Venture" cu amplasamentul pe teritoriul comunei TrivaleaMoşteni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 240 din  19 aprilie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 26 mai 2022 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice şi consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul achiziţii publice directe din cadrul Serviciului achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 241 din  21 aprilie 2022

 privind: emiterea unei noi autorizaţii de construire pentru fmalizare lucrărilor rămase de executat, urmare pierderii valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 05 din 26 februarie 2016 "Reabilitarea amenajării de irigaţii Olt - Călmăţui - judetul Teleorman"- al cărei beneficiar este ANIF-Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Teleorman-Neajlov

Dispoziția nr. 242 din  21 aprilie 2022

 privind: încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Zamfir Dănuţ - consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment autoritatea judeţeană de transport al Serviciului evidenţă · patrimoniu şi utilităţi din cadrul Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 243 din  21 aprilie 2022

 privind: radierea de drept a sancţiunii disciplinare aplicată domnului Putineanu Marius Mugurel, fost director general, actualmente şef serviciu la Serviciul intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman

Dispoziția nr. 244 din  21 aprilie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 28 aprilie 2022

Dispoziția nr. 245 din  21 aprilie 2022

 privind: modificarea temporară a programului de lucru, prin reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă pentru salariata gravidă Tălpeanu Luciana Cătălina, consilier juridic, clasa 1, grad profesional principal, gradaţia 2 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 246 din  21 aprilie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Racord la sistemul electric naţional al parcului fotovoltaic Venture" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Trivalea Moşteni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 247 din  21 aprilie 2022

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 03 din 24 februarie 2020 pentru obiectivul "Modernizare DJ 612 Botoroaga (DJ 503) - Frăsinet (DJ 506) km 19+778 - km 32+100 (12,322 km)", al cărei beneficiar este Judeţul Teleorman reprezentat prin Consiliul Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 248 din  21 aprilie 2022

 privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 03 din 13 mai 2021 pentru obiectivul "Modernizare LEA joasă tensiune şi branşamente aferente PTA 4281 Dudu, judeţul Teleorman" în comunele Plopii Slăviteşti şi Beciu al cărei beneficiar este S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A. reprezentată prin S.C. Ruxel S.R.L.

Dispoziția nr. 249 din  29 aprilie 2022

 privind: promovarea doamnei Andrei Cristina Mădălina în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, grad profesional principal, gradaţia 3 la Compartiment registratură, petiţii, relaţii cu publicul, scretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 250 din  02 mai 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de produse având ca obiect" Căşti de protectie"

Dispoziția nr. 251 din  02 mai 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Construire pod pe DN 54 km 62+093, judeţul Teleorman şi desfiinţare pod existent" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Islaz, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 252 din  04 mai 2022

 privind: incetarea exercitarii cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de conducere vacanta de director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, de catre domnul Dragomirescu Florinel si revenirea acestuia pe functia publica de conducere de sef Serviciu la serviciul de sanatate publica al Directiei management si administratie publica din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 253 din  04 mai 2022

 privind: incetarea exercitarii cu caracter temporar, a functiei publice de conducere vacanta de sef serviciu la Serviciul achizitii publice si contracte din cadrul Directiei investitii, proiecte si achizitii publice de catre domnul Potbaniceanu Bogdan Andrei si revenirea acestuia pe functia publica de executie de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior, gradatia 4 la Compartimentul achizitii publice si contracte al Serviciului achizitii publice si contracte al Directiei investitii, proiecte si achizitii publice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 254 din  04 mai 2022

 privind: incetarea exercitarii cu caracter temporar, a functiei publice de conducere vacanta de director executiv al Directiei investitii, proiecte si achizitii publice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman de catre doamna Pana Claudia si revenirea acesteia pe functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5 la Serviciul administrare si intretinere drumuri al Directiei tehnice si administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 255 din  04 mai 2022

 privind: indreptarea erorii materiale cuprinsa in Dispozitia nr. 230 din 15 aprilie 2022 privind modificarea raportului de serviciu al domnului Aliu Doru Valentin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5 la Compartiment administratie publica locala al Directiei management si administratie publica din cadrul Consiliului Judetean Teleorman, prin detasare pe functia publica de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului Primariei comunei Salcia, pentru o perioada de cel mult 6 luni

Dispoziția nr.256-292 din 04 mai 2022 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii

Dispoziția nr.293din 06 mai 2022

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Dragomirescu Florinel, şef serviciu la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, prin detaşare pe funcţia publică de conducere vacantă de director general al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic

Dispoziția nr. 294 din  06 mai 2022

 privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Pană Claudia, consilier, clasa Î, grad profesional superior în cadrul Serviciului administrare şi întreținere drumuri al Direcţiei tehnice și administrarea patrimoniului, prin exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei investiții, proiecte şi achiziții publice, pentru o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic

Dispoziția nr. 295 din  06 mai 2022

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei, consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziții publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiții, proiecte şi achiziții publice, prin exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul achiziții publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziții publice, pentru o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic

Dispoziția nr. 296 din  06 mai 2022

 privind: incetarea exercitarii functiei de manager interimar la Biblioteca Judeteana "Marin Preda" Teleorman, institutie publica de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 297 din  09 mai 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 612 Antonești - Rădoiești (DJ 601C) km 55+594 — 63+773 (8,132 km)”

Dispoziția nr. 298 din  09 mai 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: „Modernizare DJ 601 B, Cosmeșşti (DJ 601 C) — Siliştea (DJ 701), km 14+540 — km 22+704 (L= 8164 km)”, în comunele Cosmeşti, Siliştea, având ca beneficiar Judeţul Teleorman reprezentat prin Adrian-lonuţ Gâdea preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 299 din  09 mai 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Construire pod pe DN 65E km 14+790, judeţul Teleorman şi lucrări de desființare pod existent” cu amplasamentul pe teritoriul comunei Bogdana, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 300 din  09 mai 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: „Modernizarea plotului de irigații SPP 1, aferent OUAI Crângu 12 din sistemul hidroameliorativ Olt -Călmăţui judeţul Teleorman” în comunele Crângu, Seaca, al cărei beneficiar este O.U.A.I. Crângu 12

Dispoziția nr. 301 din  17 mai 2022

 privind: desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Judeţean Teleorman, să exercite atribuţiile domnului Gâdea Adrian Ionuţ, președinte al Consiliului Judeţean Teleorman, în perioada 18-20 mai 2022

Dispoziția nr. 302 din  17 mai 2022

 privind: modificarea și completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022

Dispoziția nr. 303 din  19 mai 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: „Modernizare reţea alimentare apă, PEID, De 250mm, lungime ~ 1,7km”, în municipiul Alexandria și comuna Nanov, al cărei beneficiar este S.C. KOYO ROMÂNIA S.A. reprezentată prin S.C. ECKON CEI S.R.L.

Dispoziția nr. 304 din  24 mai 2022

 privind: stabilirea perioadei in care se desemneaza reprezentantii functionarilor publici in comisia paritara din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 305 din  24 mai 2022

 privind: organizarea si aplicarea procedurii licittie deschisa in vederea atribuirii acordului-cadru de servicii avand ca obiect "Intretinera curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din judetul Teleorman"

Dispoziția nr. 306 din  25 mai 2022

 privind:  constituirea comisiei de primire a imobilului-teren, partial inscris in C.F. nr. 20658 - UAT Dracea, de la Administratia Nationala "Apele Romane", prin Administratia Bazinala de Apa Arge~-Vedea

Dispoziția nr. 307 din  25 mai 2022

 privind: convocarea Consiliului Judetean Teleorman in sedinta ordinara pentru data de 30 mai 2022

Dispoziția nr. 308 din  25 mai 2022

 privind: aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar al bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2022, ale unor ordonatori tertiari de credite din subordinea Consiliului Judet, ean Teleorman

Dispoziția nr. 309 din  26 mai 2022

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnisoarei Draghici Livia Andreea, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradatia 2 la Serviciul juridic si contencios al Directiei juridice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman, prin detasare pe functia publica de executie vacanta de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Consultanta Achizitii si Proiecte-Serviciul Juridic Contencios al Directiei Juridice Administratie Publica Locala din cadrul Consiliului Judetean Arges, pentru o perioada de cel mult 6 luni

Dispoziția nr. 310 din  26 mai 2022

 privind: constituirea comisiei de examen si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul organizat in data de 27 iunie 2022, proba scrisa, in vederea promovarii in gradul profesional imediat superior celui detinut, a unui functionar public din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 311 din  30 mai 2022

 privind: prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire nr. 05 din 17 iunie 2021 pentru obiectivul ,,Emiterea unei noi autorizatii de construire pentru finalizarea lucrarilor ramase de executat, urmare pierderii valabilitatii autorizatiei de construire nr. 24 din 31 octombrie 2018 ,,Reabilitarea amenajarii de irigatii Viisoara"- judetul Teleorman (SPA Garla Iancului, SRP 2 Zimnicea, canalul de distributie CD 1, canalul de distributie CD 2, canalul de distributie CD 2-1)" in orasul Zimnicea si comunele Suhaia, Seaca, Lisa, Fantanele judetul Teleorman al carei beneficiar este ANIF- Filiala Teritoriala de imbunatatiri Funciare Teleorman- Neajlov

Dispoziția nr. 312 din  31 mai 2022

 privind: constituirea comisiei de receptie finala pentru obiectivul ,,intrepnere curenta ~i periodici pe timp de vari a drumurilor j udetene Lot 1 - Zona nr. 1 VEST" - pe DJ 701, de la km 81+253 - 109+885, pe raza comunelor Tatara~tii de Jos, Ciolane~ti, Zambreasca, Dobrote~ti

Dispoziția nr. 313 din  31 mai 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativa, a numelui de familie al numitului BACALU IONUT-GABRIEL

Dispoziția nr. 314 din  06 iunie 2022

 privind: modificarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 49 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii sectoriale și a Programului anual al achiziţiilor sectoriale pe anul 2022

Dispoziția nr. 315 din  06 iunie 2022

 privind: îndreptarea erorii materiale cuprinse în certificatul de urbanism nr. 13/07.07.2020

Dispoziția nr. 316 din  06 iunie 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) — limita judeţului Dâmboviţa, km 38+838 — km 87+313, (L= 48,475 km)”, în oraşul Videle și comunele Drăgănești- Vlașca, Botoroaga, Moșteni, Blejeşti, Purani, Siliştea, Poeni, având ca beneficiar Judeţul Teleorman reprezentat prin vicepreşedinte Adrian Florescu

Dispoziția nr. 317 din  07 iunie 2022

 privind: aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman

Dispoziția nr. 318 din  07 iunie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Lucrări de întreţinere curentă şi periodică pentru drumurile judeţene Lot 1 — Întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice şi tratamente bituminoase” - pe DJ 503 pe raza localităţilor Drăgăneşti Vlaşca, Botoroaga, Moşteni şi Videle

Dispoziția nr. 319 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al domnului Drăgodan Dănuţ, desemnat responsabil arhivă fizică în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă”

Dispoziția nr. 320 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Creastă Constanţa, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) — lim. Jud. Dâmboviţa, km. 381838 — 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 321 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Iordan Nela Dorica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienţei energetice a clădirii — Serviciul Judeţean de Ambulanță Alexandria”

Dispoziția nr. 322 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii — Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria”

Dispoziția nr. 323 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Ciubreag Elena, desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secției UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, județul Teleorman” și „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria”

Dispoziția nr. 324 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secției UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman”

Dispoziția nr. 325 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Magheru Liliana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria”

Dispoziția nr. 326 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă”

Dispoziția nr. 327 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Totu Irina Gabriela desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secției UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman” şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria”

Dispoziția nr. 328 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Viişoreanu Viorica desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgență Alexandria”

Dispoziția nr. 329 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Stănescu Diana Silvia, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă și inovativă” şi responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii — Serviciul Judeţean de Ambulanță Alexandria”

Dispoziția nr. 330 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Miloş Rozalia Daniela, desemnată responsabil achiziții publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgenţă Alexandria”

Dispoziția nr. 331 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Luca Giorgica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgență Alexandria”

Dispoziția nr. 332 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlaşca (DE 70) — lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)” şi „Îmbunătăţirea capacității instituționale şi de planificare strategică a administrației publice din județul Teleorman”

Dispoziția nr. 333 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Ţoneff Lucreția, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Îmbunătăţirea capacității instituționale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman” Şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria”

Dispoziția nr. 334 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziții publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate și transparență la nivelul județului Teleorman”

Dispoziția nr. 336 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea și dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman” şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria”

Dispoziția nr. 338 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Borțun Valy Luminița, desemnată responsabil tehnic nr. 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacității instituționale şi de planificare strategică a administraţiei publice din județul Teleorman”

Dispoziția nr. 339 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al domnului Călin Horaţiu, desemnat responsabil cu investiția în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare D] 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) — lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 — 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 340 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ] 503, Drăgănești Vlaşca (DE 70) — lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 341 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Căzănaru Alis Minodora, desemnată responsabil financiar în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman”, „Creşterea eficienţei energetice a clădirii — Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria”, „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria” şi „Anticorupție prin etică, integritate şi transparență la nivelul județului Teleorman”

Dispoziția nr. 343 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Badea Ionela Florentina, desemnată responsabil tehnic nr.l în. cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacității instituționale şi de planificare strategică a administrației publice din județul Teleorman”

Dispoziția nr. 334 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Biolaru Iuliana, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituționale și de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman”

Dispoziția nr. 345 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al domnului Ivanovici Gabriel, desemnat manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii — Serviciul Judeţean de Ambulanță Alexandria” şi responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secției UPU a Spitalului Judeţean de Urgență Alexandria, judeţul Teleorman”

Dispoziția nr. 346 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienței energetice a clădirii — Serviciul Judeţean de Ambulanță Alexandria” şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlașca (DE 70) — lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 347 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Sfinteș Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) — lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 348 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Soare Alexandra, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienței energetice a clădirii — Serviciul Judeţean de Ambulanță Alexandria” şi manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului “Anticorupţie prin etică, integritate şi transparență la nivelul județului Teleorman”

Dispoziția nr. 349 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Chivu Rodica, desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacității instituționale şi de planificare strategică a administrației publice din judeţul Teleorman”

Dispoziția nr. 350 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Ivan Mihaela Ioana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupție prin etică, integritate și transparență la nivelul județului Teleorman”

Dispoziția nr. 351 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, județul Teleorman” şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlașca (DE 70) — lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 352 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziții publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacității instituționale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman”

Dispoziția nr. 353 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Joiţoiu Florentina Cătălina, desemnată responsabil informare și publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacității instituționale şi de planificare strategică a administrației publice din judeţul Teleorman”

Dispoziția nr. 354 din  07 iunie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2022 al doamnei Țică Andreea Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ] 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) — lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 — 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 355 din  08 iunie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic în specialitatea medicină internă din cadrul secției Medicală a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria

Dispoziția nr. 356 din  08 iunie 2022

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 63 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru proiectul „Anticorupție prin etică, integritate și transparenţă la nivelul județului Teleorman”, cod SIPOCA/MySMIS2014+ 1114/151850

Dispoziția nr. 357 din  14 iunie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativa, a prenumelui numitei IONESCU NELA

Dispoziția nr. 358 din  14 iunie 2022

 privind: mentinerea in functia publica de executie peste varsta standard de pensionare, cu norma intreaga, pentru al treilea an consecutiv, a doamnei Ciubreag Elena - consilier, grad profesional superior, gradatia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Directiei investitii, proiecte si achizitii publice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 359 din  14 iunie 2022

 privind: numirea domnului Ungureanu Dorel -Petrisor pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradatia 2 la Serviciul proiecte fonduri europene al Directiei investitii, proiecte si achizitii publice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 360 din  14 iunie 2022

 privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Gloaba Alina Ionela consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, gradatia 3 in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Scrioastea, judetul Teleorman - Compartimentul juridic, prin transfer la cerere pe functia publica vacanta de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradatia 3 la Compartimentul disciplina in constructii al Serviciului autorizarea constructiilor, disciplina in constructii al Directiei urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Teleorman, cu norma intreaga

Dispoziția nr. 361 din  16 iunie 2022

 privind: aprobarea Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) 2022-2025 la nivelul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 362 din  16 iunie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judetean Teleorman in sedinta extraordinara pentru data de 20 iunie 2022

Dispoziția nr. 363 din  21 iunie 2022

 privind: constituirea comisiei de primire a imobilului-teren, partial inscris in C.F. nr. 21236 - UAT Calmaμiiu, de la Administratia Nationala "Apele Romane", prin Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea

Dispoziția nr. 364 din  21 iunie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii ,,Imprejmuire proprietate Bratasani, parcela 757, lot 1, numar cadastral 20296, judetul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Trivalea-Mosteni. judetul Teleorman

Dispoziția nr. 365 din  21 iunie 2022

 privind: ellberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii ,,Imprejmuire proprietate Bratasani, parcela 757, lot 4, numar cadastral 20299, judetul Teleorman'' cu amplasamentul pe teritoriul comunei Trivalea-Mosteni, judetul Teleorman

Dispoziția nr. 366 din  21 iunie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii ,,Construire locuinta unifamiliala P+M" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Trivalea-Mosteni, sat Bratasani, judetul Teleorman

Dispoziția nr. 367 din  22 iunie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativa, a prenumelui minorului MARTINESCU VASILE

Dispoziția nr. 368 din  23 iunie 2022

 privind: prelungirea termenului de valabilitate al certiftcatului de urbanism nr.22/02.07.2021 privind obiectivul de investitii: ,,Punerea in siguranta conducta de amestec de la sonda 2362+1487 Preajba Nord la parc 12 Butesti" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Poeni si Silistea, judetul Teleorman

Dispoziția nr. 369 din  23 iunie 2022

 privind: modificarea si completarea anexei la Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2022

Dispoziția nr. 370 din  23 iunie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judetean Teleonnan in sedinta ordinara pentru data de 28 iunie 2022

Dispoziția nr. 371 din  24 iunie 2022

 privind: constituirea Comisiei paritare in cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 372 din  27 iunie 2022

 privind: emiterea autorizatiei de construire pentru obiectivul: ,,Modemizarea plotului de irigatii SPP 20, aferent OUAI Uda Clocociov - SPP20 din sistemul hidroameliorativ Olt -Calmatui judetul Teleorman" in comunele Uda Clocociov si Slobozia Mandra, al carei beneficiar este O.U.A.I. Uda Clocociov-SPP20

Dispoziția nr. 373 din  28 iunie 2022

 privind: modificarea si completarea anexei la Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Teleorman nr. 591 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea Programului achizitiilor publice pentru proiectul ,,Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbana, regenerare urbania, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare), infrastructuria si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenfial turistic si infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura - 5D1", cod SMIS 143361

Dispoziția nr. 374 din  28 iunie 2022

 privind: organizarea si aplicarea procedurii proprii simplificate in vederea atribuirii contractului avand ca obiect Servicii de pazia la vechile constructii, proprietate privata a judetului Teleorman din incinta imobilului Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiori de Vede

Dispoziția nr. 375 din  29 iunie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in data de 1 august 2022 - proba scrisa, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul administratie publica locala al Directiei management si administratie publica din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 376 din  01 iulie 2022

 privind: constituirea comisiei de receptie finala pentru obiectivul ,,Intretinere curenta si periodica pe timp de vara a drumurilor judetene Lot 1- Zona nr. 1 VEST"- pe DJ 546, decolmatarea sau desfundarea santurilor si rigolelor, km 8+900 - km 9+050, in comuna Lita, inlocuire subtraversare la km 21 + 150, in satul Uda Paciurea, Covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv frezarea imbracamintii bituminoase existente si Covor bituminos cu beton asfaltic tip BAD 20 la km 22+750, in satul Uda Clocociov, desfundari si decolmatari podete, la km 25+270 si km 26+050, in comuna Slobozia Mandra, marcaj transversal la km 10+500, in satul Olteanca, marcaj longitudinal km 4+955 - km 40+000, pe DJ 543, marcaj longitudinal km 16+200 - km 23+050

Dispoziția nr. 377 din  01 iulie 2022

 privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.13/07.07.2020 privind obiectivul ,,Modernizare DJ612, Mereni(DJ601D)- Botoroaga(DJ503),km 8+100-km 18+678" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Mereni si Botoroaga, judetul Teleorman

Dispoziția nr. 378 din  01 iulie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 03 august 2022 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior şi inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul autoritatea judeţeană de transport al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 379 din  05 iulie 2022

 privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.16/09.07 .2020 privind obiectivul „Modernizare tronson DJ 504 B, Sfinţeşti (DJ 612) - Vârtoape- TrivaleaMoşteni (DJ 504), km 9+509 - km 22+473, pe raza comunelor Sfinţeşti, Vârtoape, Trivalea Moşteni" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Sfinţeşti, Vârtoape şi Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 380 din  05 iulie 2022

 privind: încetarea exercitării funcţiei de manager interimar la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 381 din  06 iulie 2022

 privind: promovarea doamnei Slăvescu Putineanu Mădălina Carmen în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 4 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 382 din  06 iulie 2022

 privind: menţinerea în funcţia publică de conducere peste vârsta standard de pensionare, cu normă întreagă, pentru al doilea an consecutiv, a doamnei Magheru Liliana, director executiv la Direcţia management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 383 din  06 iulie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 10 august 2022 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 384 din  06 iulie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea a 2 posturi de medic în specialitatea medicină de urgenţă din cadrul secţiei UPU-SMURD a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria.

Dispozițiile nr. 385-419 din  06 iulie 2022( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii

Dispoziția nr. 384 din  06 iulie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea a 2 posturi de medic în specialitatea medicină de urgenţă din cadrul secţiei UPU-SMURD a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria.

Dispoziția nr. 420 din  07 iulie 2022

 privind: numirea managerului interimar la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 421 din  07 iulie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic în specialitatea radiologie și imagistică medicală din cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală al Spitalului Județean de Urgență Alexandria

Dispoziția nr. 422 din  07 iulie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei POȘTALIU ALEXANDRA-ȘTEFANIA

Dispoziția nr. 423 din  13 iulie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 17 august 2022 — proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu la Serviciul achiziții publice și contracte al Direcţiei investiții, proiecte şi achiziții publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 424 din  15 iulie 2022

 privind: aprobarea procedurii de desemnare a consilierului de etica la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 426 din  18 iulie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiții „Asigurarea scurgerii apelor în comunele Vedea și Nenciulești, pe DJ 612A şi pe DJ 601F“, cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Vedea și Nenciulești, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 427 din  18 iulie 2022

 privind: constituirea Comitetului Judeţean de Monitorizare şi Evaluare a Implementării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a județului Teleorman pentru perioada 2021 — 2030 şi aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare al Comitetului Judeţean de Monitorizare şi Evaluare a Implementării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a județului Teleorman pentru perioada 2021 — 2030

Dispoziția nr. 428 din  19 iulie 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: „Amenajare careu foraj, foraj și echipare de producţie (inclusiv LEA 0,5 KV în careu) Sonda 1839 Talpa şi conductă de la sondă la Parc 34 Talpa” în comunele Cosmeşti şi Talpa al cărei beneficiar este OMV Petrom S.A

Dispoziția nr. 429 din  20 iulie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 23 august 2022 — proba scrisă, în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior şi inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 430 din  20 iulie 2022

 privind: încetarea suspendării raportului de serviciu şi reluarea activităţii de către doamna Jianu Diana, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 431 din  20 iulie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Electrificarea liniei feroviare Răduleşti-Giurgiu Nord“, cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Crevenicu, Botoroaga şi Drăgănești- Vlașca, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 432 din  21 iulie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 29 august 2022 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman

Dispoziția nr. 433 din  21 iulie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 — Zona nr.1 VEST > - pe DJ 653, de la km 100+430 — 114+284, pe raza comunelor Putineiu, Dracea și Crângu

Dispoziția nr. 434 din  22 iulie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 25 iulie 2022

Dispoziția nr. 435 din  25 iulie 2022

 privind: constituirea comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul organizat în data de 24 august 2022, proba scrisă, în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deținut, a unor funcţionari publici din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 436 din  25 iulie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului BERECHET FLORIN-ŞTEFAN

Dispoziția nr. 437 din  26 iulie 2022

 privind: modificarea Contractului de management nr. 59 din 28 februarie 2020, al managerului dr. Daniela Roxana SOARE la Spitalul de Psihiatrie Poroschia - unitate sanitară publică cu paturi, descentralizată, al cărei management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 438 din  28 iulie 2022

 privind:modificarea raportului de serviciu al doamnei Răboj Ioana, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul educaţie, cultură, tineret şi comunicare din cadrul Direcţiei management şi administraţie publică, prin mutarea definitivă pe funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul control intern managerial din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, cu normă întreagă

Dispoziția nr. 439 din  28 iulie 2022

 privind: completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice I. pe anul 2022

Dispoziția nr. 440 din  28 iulie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii având ca obiect Servicii de mentenanta pentru sistemele sofhvare din cadrul proiectului „Imbunatatirea managementului situatiilor de urgenta in regiunea transfrontaliera - IMES"

Dispoziția nr. 441 din  01 august 2022

 privind: desemnarea domnului Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, să exercite atribuţiile domnului Gâdea Adrian Ionuţ, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, pe perioada concediului de odihnă

Dispoziția nr. 442 din  01 august 2022

 privind: modificarea şi completarea Anexei la Dispoziţia nr. 642 din 20 octombrie 2021 privind nominalizarea Echipei responsabilă cu realizarea activităţilor Consiliului Judeţean Teleorman în calitate de partener, stabilite a fi efectuate în cadrul proiectului „ Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021 - 2027 pe domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare), infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic şi infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură - 5Dl ", cod SMIS 143361

Dispoziția nr. 443 din  01 august 2022

 privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 87 din 02 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a Proiectului Creşterea eficienţei energetice a clădirii „Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria", Cod SMIS proiect 115176, cu modificările ulterioare

Dispoziția nr. 444 din  04 august 2022

 privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 768 din 22 decembrie 2021 privind nominalizarea Echipei responsabilă cu realizarea activităţilor Consiliului Judeţean Teleorman în calitate de lider, stabilite a fi efectuate în cadrul proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispozițiile nr. 445-479 din  05 august 2022(date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii

Dispoziția nr. 480 din  08 august 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist în specialitatea neonatologie din cadrul secţiei Neonatologie, a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria

Dispoziția nr. 481 din  16 august 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 19 august 2022

Dispoziția nr. 482 din  16 august 2022

 privind: suspendarea raportului de serviciu al doamnei Rădulescu Gabriela Claudia, consilier achiziţii publice, grad profesional principal la Compartimentul achiziţii publice şi contracte - Serviciul achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 483 din  17 august 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui numitei PAPALETE TITA

Dispoziția nr. 484 din  17 august 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 EST"pe DJ 506, pe raza comunelor Talpa şi Ştorobăneasa, pe DJ 506A, pe raza comunelor Vităneşti şi Răsmireşti, pe DJ 612, între lim. jud. Giurgiu şi comuna Mereni, pe DJ 601D, între localităţile Mereni şi Videle

Dispoziția nr. 485 din  19 august 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: ,,Punerea în siguranţă conductă de amestec de la sonda 2362 +1487 la Parc 12 Buteşti" în comunele Poeni şi Siliştea al cărei beneficiar este OMV Petrom S.A

Dispoziția nr. 486 din  19 august 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 26 august 2022

Dispoziția nr. 487 din  22 august 2022

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022

Dispoziția nr. 488 din  22 august 2022

 privind: desemnarea domnului Giurcănaş Florin, inspector la Biroul buget, finanţe şi baze de date din cadrul Direcţiei economice, consilier de etică, în vederea respectării, monitorizării şi prevenirii încălcării principiilor şi normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 489 din  22 august 2022

 privind: desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, responsabile cu raportarea în platforma informatică SALT

Dispoziția nr. 490 din  22 august 2022

 privind: numirea doamnei Căluş Andreea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant, gradaţia O la Compartimentul administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 491 din  23 august 2022

 privind: desemnarea secretarului general al judeţului, doamna Oprescu Silvia, pentru repartizarea corespondenţei primite la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman, pe perioada absenţei temporare din instituţie a domnului Dumitrescu Mircea, administrator public în cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 492 din  25 august 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei CIOAGĂ MARIA-ELENA

Dispoziția nr. 493 din  26 august 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului NICULAE ARTHUR-ALEXANDRU

Dispoziția nr. 494 din  29 august 2022

 privind: modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Teleorman nr.227 din 11 aprilie 2022 privind organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect ,,Proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investitii „Realizare subtraversări pe DJ 504, pe raza comunei Orbeasca, la km 66+210, km 66+476, km 68+164 şi km 68+450"

Dispoziția nr. 495 din  31 august 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Realizare subtraversări pe DJ 504, pe raza comunei Orbeasca, la km 66+210, km 66+476, km 68+164 şi km 68+450"cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, satele Lăceni şi Orbeasca de Jos, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 496 din  31 august 2022

 privind: încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice de către domnul Potbăniceanu Bogdan Andrei şi revenirea acestuia pe funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice

Dispoziția nr. 497 din  31 august 2022

 privind: încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al doamnei Ţoneff Lucreţia, consilier achiziţii publice, grad profesional superior, gradaţia 3 la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte - Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 498 din  31 august 2022

 privind: numirea doamnei Ţoneff Lucreţia pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de conducere de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 499 din  31 august 2022

 privind: constituirea comisiei de evaluare pentru scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea activelor fixe corporale şi a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Judeţului Teleorman

Dispoziția nr. 500 din  31 august 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare tronson DJ 612, Băbăiţa-Orbeasca, km 34+150 - 39+354, (L = 5,204 km)"

Dispoziția nr. 501 din 06 septembrie 2022

 privind: promovarea doamnei Trăistaru Simona în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat A TOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 502 din 06 septembrie 2022

 privind: promovarea doamnei Nicolescu Ortanţa Mihaela în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Serviciului patrimoniu şi utilităţi - Direcţia tehnică şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 503 din 06 septembrie 2022

 privind: promovarea doamnei Ovedenie Cristina în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Compartimentul amenajarea teritoriului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleonnan

Dispoziția nr. 504 din 06 septembrie 2022

 privind: suspendarea raportului de serviciu al doamnei Olteanu Nicoleta Luminiţa, consilier, clasa I, grad profesional principal, la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 505 din 06 septembrie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 9 septembrie 2022

Dispoziția nr. 506 din 06 septembrie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de farmacist în cadrul Farmaciei I, a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria.

Dispoziția nr. 507 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Ivan Mihaela Ioana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 508 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Sfinteş Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 509 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 510 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Miloş Rozalia Daniela, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria

Dispoziția nr. 511 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Luca Giorgica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 512 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Joiţoiu Florentina Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 513 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 514 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 515 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Creastă Constanţa, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 516 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 517 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Ciubreag Elena, desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria

Dispoziția nr. 518 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Chivu Rodica, desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman" şi responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 519 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Căzănaru Alis Minodora, desemnată responsabil financiar în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria

Dispoziția nr. 520 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al domnului Călin Horaţiu, desemnat responsabil cu investiţia în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 521 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 522 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Totu Irina Gabriela desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria

Dispoziția nr. 523 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Borţun Valy Luminiţa, desemnată responsabil tehnic nr. 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 524 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea a salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Bojă Mariana, desemnată responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 525 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Badea Ionela Florentina, desemnată responsabil tehnic nr. l în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 526 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Viişoreanu Viorica desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 527 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Ţică Andreea Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838- 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 528 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Stănescu Diana Silvia, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate Administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 529 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 530 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Ţoneff Lucreţia, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman" şi ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 531 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Soare Alexandra, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului "Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 532 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al domnului Ivanovici Gabriel, desemnat manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 533 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 534 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate Administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 535 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 536 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 537 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70)-lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 538 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Magheru Liliana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 539 din 07 septembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna august 2022 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 540 din 09 septembrie 2022

 privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.32/22.09.2020 privind obiectivul „Modernizare DN 52 Alexandria - Turnu Măgurele, km I+ 350-km44+600; km49+ I 94- km52+649" cu amplasamentul pe teritoriul municipiilor Alexandria, Turnu Măgurele şi al comunelor Nanov, Furculeşti, Crângu, Dracea, Traian, Ciuperceni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 541 din 09 septembrie 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: ,,Construire locuinţă unifamilială P+ IE, utilităţi, refacere împrejmuire şi desfiinţare construcţii parter locuinţă C 1 şi anexa C2" în comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Sus, al cărei beneficiar este domnul Predescu Ionuţ-Florin

Dispoziția nr. 542 din 09 septembrie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţi „Modernizare străzi de interes local În comuna Orbeasca, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, satele Lăceni, Orbeasca de Jos şi Orbeasca de Sus, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 543 din 12 septembrie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect Servicii elaborare studii: Lot 2 - Actualizarea Strategiei pentru Eficientă Energetică a Judetului Teleorman pentru perioada 2016 - 2025

Dispoziția nr. 544 din 12 septembrie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Rurală a Judeţului Teleorman pentru perioada 2022 - 2030

Dispoziția nr. 545 din 14 septembrie 2022

 privind: constituirea colectivului de elaborare a Documentaţiei de atribuire pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu din imobilul Centrul de Sănătate ,,Regele Carol I" Deparaţi situat în comuna Trivalea Moşteni, proprietate publică a judeţului Teleorman

Dispoziția nr. 546 din 16 septembrie 2022

 privind: desemnarea persoanei responsabilă cu completarea şi transmiterea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în format online, a înştiinţării cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante sau temporar vacante ori, după caz, a unui concurs de recrutare sau promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante

Dispoziția nr. 547 din 21 septembrie 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: ,,Reabilitare DJ 601 B, Blejeşti (DJ 503) - Cosmeşti (DJ 601 C), km 6+038 - l 4+540 (L=8,502 km)", în comunele Blejeşti, Cosmeşti având ca beneficiar Judeţul Teleorman reprezentat prin Adrian-Ionuţ Gâdea preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 548 din 22 septembrie 2022

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția nr. 549 din 23 septembrie 2022

 privind: constituirea comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul organizat în data de 26 octombrie 2022, proba scrisă, în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a unui funcţionar public din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 550 din 23 septembrie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 - Zona nr. 1 VEST " - pe DJ 653, de la km 73+845 - 99+515, pe raza comunelor Crângeni, Călmăţuiu de Sus, Călmăţuiu, Salcia

Dispoziția nr. 551 din 23 septembrie 2022

 privind: modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Teleorman nr.112 din 16 februarie 2022 privind organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect "Proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investitii "Realizare şanţuri betonate pe DJ 506 si DJ 506 A şi realizare subtraversări pe DJ 506, pe raza comunei Vităneşti"

Dispoziția nr. 552 din 23 septembrie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 29 septembrie 2022

Dispoziția nr. 553 din 26 septembrie 2022

 privind: avansarea în gradaţia 2 a domnului Ghiulea Alexandru Marian, consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 554 din 27 septembrie 2022

 privind: stabilirea modului de desfăşurare a achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări

Dispoziția nr. 555 din 27 septembrie 2022

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 591 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru proiectul „ Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021 - 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare), infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic şi infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură - 5D1 ", cod SMIS 143361, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția nr. 556 din 28 septembrie 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: ,,Traseu subteran de transport al energiei electrice în lungul drumurilor DE 427, DE 434 şi DE 30 - comuna Scurtu Mare şi DE51 l,DJ503, - comuna Poeni, pentru conectarea la S.E.N. a centralei electrice fotovoltaice amplasată pe teren cu N.C. 20067" în comunele Poeni şi Scurtu Mare, al cărei beneficiar este Alternativ Investment Solutions S.RL.

Dispoziția nr. 557 din 28 septembrie 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: ,,Construire parc fotovoltaic Trivalea-Moşteni 3" în comuna Trivalea Moşteni, al cărei beneficiar este S.C. Solar Renewable S.R.L.

Dispoziția nr. 558 din 28 septembrie 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: ,,Construire parc fotovoltaic Trivalea-Moşteni 2" în comuna Trivalea Moşteni, al cărei beneficiar este S.C. Solar Renewable S.R.L.

Dispoziția nr. 559 din 28 septembrie 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: ,,Construire parc fotovoltaic Trivalea-Moşteni 1" în comuna Trivalea Moşteni, al cărei beneficiar este S.C. Solar Renewable S.R.L.

Dispoziția nr. 560 din 30 septembrie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul de investiţii „Reparaţie capitală pod pe DJ 612, km 33+640, peste pârâul Clăniţa la Băbăita"

Dispoziția nr. 561 din 30 septembrie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului având ca obiect Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului şi execuţie lucrari pentru obiectivul de investiţii „Pod pe DJ 653, peste râul Călmăţui, corn. Dracea, sat Zlata, km 109+083-109+098"

Dispoziția nr. 562 din 03 octombrie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului ŢUROI GHEORGHE

Dispoziția nr. 563 din 03 octombrie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei TANASĂ MARINELA

Dispoziția nr. 564 din 04 octombrie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii „Conductă racord SRMP Videle pentru obiectivul de investiţie: Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în satele Blejeşti, Baciu şi Sericu, comuna Blejeşti, judeţul Teleorman "', cu amplasamentul pe teritoriul oraşului Videle şi comunei Blejeşti, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 565 din 04 octombrie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est " - pe DJ 506 şi DJ 506 A, pe raza localităţilor Bragadiru, Conţeşti, Ştorobăneasa, Teleormanul, Talpa şi Siliştea

Dispoziția nr. 566 din 04 octombrie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 - Zona nr. 1 Vest" - pe DJ 504 B pe raza comunelor Drăgăneşti de Vede, Sfinţeşti, pe DJ 612 în intravilanul comunei Sfinţeşti şi pe DJ 601 F pe raza comunelor Vedea, Drăgăneşti de Vede, Peretu, Nenciuleşti, Mavrodin, constând în marcaje rutiere longitudinale, marcaje rutiere transversale, montare sisteme liniare de reducere a vitezei şi covoare bituminoase

Dispoziția nr. 567 din 05 octombrie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrari având ca obiect Proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii Reabilitare imobil „Clădire (fost sediu Ansamblul de cântece şi dansuri Burnasul)", situat în municipiul Alexandria, proprietate privată a judeţului Teleorman

Dispoziția nr. 568 din 05 octombrie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului având ca obiect Proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi executie lucrari pentru obiectivul de investiţii Reabilitare imobil „Fost sediu al Băncii Agricole Sucursala Teleorman", situat în comuna Piatra, proprietate publică a judeţului Teleorman

Dispoziția nr. 569 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Miloş Rozalia Daniela, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 570 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Soare Alexandra, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului "Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 571 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 572 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 573 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Ivan Mihaela Ioana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 574 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Magheru Liliana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 575 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 576 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Bojă Mariana, desemnată responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 577 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)

Dispoziția nr. 578 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 579 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Ţică Andreea Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70)-lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 580 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Totu Irina Gabriela desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 581 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Căzănaru Alis Minodora, desemnată responsabil financiar în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman", ,,Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de - Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 582 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 583 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Sfinteş Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, Ion. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 584 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 585 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Iordan Nela Dorica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 586 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Ciubreag Elena, desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 587 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al domnului Călin Horaţiu, desemnat responsabil cu investiţia în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)''

Dispoziția nr. 588 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Creastă Constanţa, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 589 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al domnului Ivanovici Gabriel, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 590 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Viişoreanu Viorica desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 591 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Stănescu Diana Silvia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 592 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleonnan" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 593 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70)- lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 594 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 595 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 596 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Chivu Rodica, desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman" şi responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 597 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Badea Ionela Florentina, desemnată responsabil tehnic nr.1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 598 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Borţun Valy Luminiţa, desemnată responsabil tehnic nr. 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 599 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 600 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Ţoneff Lucreţia, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleonnan" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 601 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Joiţoiu Florentina Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman" şi responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 602 din 06 octombrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna septembrie 2022 al doamnei Luca Giorgica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria''

Dispoziția nr. 603 din 06 octombrie 2022

 privind: desemnarea reprezentantului preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman in consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, pentru anul şcolar 2022-2023

Dispoziția nr. 604 din 06 octombrie 2022

 privind: desemnarea reprezentantului preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2022-2023

Dispoziția nr. 605 din 06 octombrie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 EST"- pe DJ 506, pe raza comunei Ştorobăneasa

Dispoziția nr. 606 din 06 octombrie 2022

 privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 113 din 22 februarie 2022, privind organizarea şi aplicarea procedurii de atribuire licitatie deschisă având ca obiect Achiziţie implementare sistem informatic pentru digitizarea proceselor de administrare a documentelor şi retro-digitalizarea arhivei

Dispoziția nr. 607 din 12 octombrie 2022

 privind: menţinerea în funcţia publică de execuţie peste vârsta standard de pensionare, cu normă întreagă, a doamnei Profira Floarea consilier, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 608 din 13 octombrie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,,Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est "- pe DJ 506, pe tronsonul cuprins între km 79+450 - km 80+950: Cosirea vegetaţiei ierboase în zona drumului.

Dispoziția nr. 609 din 13 octombrie 2022

 privind: constituirea comisiei de examen pentru examenul organizat în intervalul 1-2 noiembrie 2022, în vederea promovării în clasă a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 610 din 14 octombrie 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: ,,Construire staţie de bază pentru servicii de comunicaţii electronice" în comuna Trivalea Moşteni, judeţul Teleorman, al cărei beneficiar este S.C. RCS & RDS S.A.

Dispoziția nr. 611 din 14 octombrie 2022

 privind: aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, pentru capitolele bugetare ale activităţii proprii a Consiliului Judeţean Teleorman, precum şi pentru unii ordonatori terţiari de credite din subordinea Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 612 din 14 octombrie 2022

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Aliu Doru Valentin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, prin prelungirea detaşării pe funcţia publică de execuţie vacantă de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului Primăriei comunei Salcia, până la data de 31.12.2022

Dispoziția nr. 613 din 14 octombrie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord-Craiova, Subsecţiunea 2: Roşiori Nord - Craiova", cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Roşiorii de Vede, comunelor Scrioaştea şi Măldăeni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 614 din 14 octombrie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Montare subterană cablu 20 KV, pentru racord electric dintre centrala fotovoltaică Mereni şi staţia de înaltă tensiune Videle, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul oraşului Videle şi al comunei Mereni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 615 din 20 octombrie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului având ca obiect Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului şi execuţie Iucrari pentru obiectivul de investiţii „Pod pe DJ 653, peste râul Călmăţui, corn. Călmăţui , km 87+891 - 87+904"

Dispoziția nr. 616 din 21 octombrie 2022

 privind: avansarea în gradaţia 3 a doamnei Ţică Andreea Cătălina, inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 617 din 21 octombrie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 27 octombrie 2022

Dispoziția nr. 618 din 24 octombrie 2022

 privind: eliberarea investitii certificatului de urbanism pentru obiectivul de „Împădurire terenuri degradate-' cu pe teritoriul comunei Orbeasca, judeţul . amplasamentul Teleorman

Dispoziția nr. 619 din 24 octombrie 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: : ,,Amenajare lac de agrement şi pescuit sportiv prin extracţie de agregate minerale, comuna Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman", în comuna Trivalea Moşteni, al cărei beneficiar este S.C. Autokaraneliss S.R.L

Dispoziția nr. 620 din 25 octombrie 2022

 privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 549 din 05 decembrie 2019 privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria", cu modificările ulterioare

Dispoziția nr. 621 din 25 octombrie 2022

 privind: emiterea unei noi autorizaţii de construire pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat, urmare pierderii valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 01 clin 16.01.2019 „Reabilitarea amenajării de irigaţii Giurgiu-Răzmireşti, zona B"- judeţul Teleorman (SRP2, CA2, CA3 şi CD4)- al cărei beneficiar este ANIF-Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Teleorman-Neajlov

Dispoziția nr. 622 din 26 octombrie 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat, urmare pierderii valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 5 din 24 iulie 2020 eliberată de primăria comunei Orbeasca pentru obiectivul: ,,Modernizare şcoală gimnazială sat Orbeasca de Sus, comuna Orbeasca, judeţul Teleorman" al cărei beneficiar este Comuna Orbeasca

Dispoziția nr. 623 din 26 octombrie 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat, urmare pierderii valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 4 din 01 iulie 2020 eliberată de primăria comunei Orbeasca pentru obiectivul: ,, Pod din beton armat 3 x 21 m, peste râul Teleorman, sat Orbeasca de Sus, corn. Orbeasca, judeţul Teleorman" al cărei beneficiar este Comuna Orbeasca

Dispoziția nr. 624 din 26 octombrie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „ Înfiinţare sistem de alimentare cu apă potabilă În comuna Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Trivalea-Moşteni, satele Brătăşani, Trivalea-Moşteni, şi Deparaţi, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 625 din 26 octombrie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie la te1minarea lucrărilor pentru obiectivul „Lucrări de întreţinere privind asigurarea scurgerii apelor, a esteticii rutiere şi a siguranţei rutiere a drumurilor judeţene" - montarea unor indicatoare rutiere pe DJ 504 şi DJ 612 şi amplasarea unor panouri de infonnare pentru unele obiective de investiţii

Dispoziția nr. 626 din 26 octombrie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - pe DJ 506 - pe raza comunelor Vităneşti, Măgura, Băbăiţa, Frăsinet şi Gălăteni şi pe DJ 612, pe raza comunei Băbăiţa

Dispoziția nr. 627 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Oprescu Silvia, secretar general al judeţului, din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 628 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Dragodan Livia Gabriela, auditor, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 629 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dobrin Dănuţ Marius, auditor, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 630 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Ciobanu Ştefăniţă Silviu, consilier IA, gradaţia 4 la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 631 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Gruia Gelu, consilier IA, gradaţia 5 la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 632 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Duminică Valentin, consilier IA, gradaţia 5 la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 633 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Rădoi Daniela, consilier IA, gradaţia 5 la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 634 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Crişu Sanda, consilier IA, gradaţia 5 la Cabinet Vicepreşedinte I din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 635 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Cârpaciu Carmen Mihaela, consilier IA, gradaţia 2 la Cabinet Vicepreşedinte 2 din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 636 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ivan Mihaela Ioana, manager public, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment control intern managerial din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 637 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Răboj Ioana, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment control intern managerial din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 638 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Toma Eduard Ninel, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 Ia Compartiment control intern managerial din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 639 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ionescu Iuliana, director executiv al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 640 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Modoran Cristina Mihaela, şef serviciu la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 641 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dicu Marius, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 642 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Slăvescu Putineanu Mădălina Carmen, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 4 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 643 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Andrei Dana Irina, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 644 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Oancea Virginia, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 645 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dinu Aris Ştefan, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 646 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Tălpeanu Luciana Cătălina, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 647 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Drăghici Livia Andreea, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 Ia Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 648 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Profira Floarea, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 649 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Moroianu Aurora, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 Ia Compartimentul monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 650 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Hristea Victoria, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 651 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Drăgodan Dănuţ, referent, clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 652 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Slăbescu Iuliana Roxana, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 la Compartimentul monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 653 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Şchiopu Gabriela, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul transparenţă decizională al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 654 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Neagu Nina Camelia, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul transparenţă decizională al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 655 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Cernat Petre, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 656 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Toma Daniela, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat A TOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 657 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Icu Constanţa, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 658 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Andrei Cristina Mădălina, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 Ia Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 659 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Geică Ioana, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 660 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Trăistaru Simona, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 661 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Putineanu Florentina Eliza, director executiv al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna ocţombrie 2022

Dispoziția nr. 662 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Coman Marius Cătălin, şef serviciu la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 663 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Stemate Jeni, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 664 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea sa1ariului lunar al doamnei Păduraru Nicoleta, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 665 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Iordan Nela Dorica, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 666 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Cioabă Matilda, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 667 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Nedelescu Mioara, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 668 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Bojă Mariana, şef birou la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 669 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Burcea Florin, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 670 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Tătaru Părvu Alina Mihaela, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 671 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ştefan Nina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 672 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Biolaru Iuliana, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 673 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Condeescu George, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 674 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Giurcănaş Florin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 675 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Chivu Eugen, administrator I, gradaţia 5 la Compartimentul gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 676 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Luca Alexandru, inspector de specialitate I, gradaţia 2 la Compartimentul gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 677 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea sa]ariu1ui lunar al domnului Preda Dorei, şofer, gradaţia 5 la Compartimentul gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 678 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Păduraru Marin, şofer, gradaţia 5 la Compartimentul gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 679 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dobre Florin, şofer, gradaţia 5 la Compartimentul gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 680 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Călcîi Cezar Gabriel, şofer, gradaţia 4 la Compartimentul gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 681 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Nicula Nina, şef birou la Biroul resurse umane, salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 682 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Dragomirescu Daniela, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 Ia Biroul resurse umane salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 683 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Luca Giorgica, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul resurse umane salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 684 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Tismănaru Cristian George, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Biroul resurse umane salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 685 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Geantă Simona Dorina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Biroul resurse umane salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 686 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Cosac Geanina Violeta, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Biroul resurse umane salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 687 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Păscuţu Victoriţa, director executiv al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 688 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Călin Horaţiu, şef serviciu la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 689 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Olteanu Iulian, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 690 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Moruş Alexandru Alin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 2 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 691 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Drăgodan Alexandrina, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 692 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Bratu Adrian, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 693 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Creastă Constanţa, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 694 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Dumitrescu Maria Cristina, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 695 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Crăiniceanu Magdalena Sica, şef serviciu la Serviciul evidenţă patrimoniu şi utilităţi al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 696 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Tecşor Valentin, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul autoritatea judeţeană de transport al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 697 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Vişan Puiu, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul autoritatea judeţeană de transport al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 698 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Pirea Dănuţ, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul structuri asociative al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 699 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Tatarici Doina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul structuri asociative al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 700 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Grigore Gabriela Mihaela, inspector, clasa I, grad profesional debutant, gradaţia 2 la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 701 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Lungu Florenţa, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 702 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Nicolescu Ortanţa Mihaela, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 703 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Gavrilă Manuela Carmen, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 704 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Cristian Victoriţa, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5 la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 705 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Borţun Valy Luminiţa, arhitect şef al judeţului la Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 706 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar a] doamnei Badea Ionela Florentina, inspector, c1asa I, grad profesional superior, gradaţia 3 ]a Compartiment urbanism al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 707 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Drăgana Sorin Femand, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment urbanism al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 708 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Găvănescu Marian, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment amenajarea teritoriului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 709 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Căluş Carmen Valy, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment amenajarea teritoriului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 710 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ovedenie Cristina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Compartiment amenajarea teritoriului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 711 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Vasile Iulian, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment intern de prevenire şi protecţia muncii şi de protecţia mediului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 712 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Gavrilă Sergiu Marian, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment intern de prevenire şi protecţia muncii şi de protecţia mediului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 713 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Toma Valentin, şef serviciu la Serviciul autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începânc;l cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 714 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Iliescu Florica, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5 la Compartiment autorizarea construcţiilor al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 715 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Predoiu Florin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment autorizarea construcţiilor al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 716 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Criştiu Ninu Ioan - Răzvan, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment autorizarea construcţiilor al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleonnan, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 717 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Vintilă Daniel Laurenţiu, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 Ia Compartiment disciplina în construcţii al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 718  din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Gloabă Alina Ionela, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 3 la Compartiment disciplina în construcţii al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 719 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Magheru Liliana, director executiv al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 720 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Dima Maria, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartiment educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 721 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Tudorache Daniela Gina, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 la Compartiment educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 722 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Păduraru Iulieana, referent, clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 723 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ionescu Eugenia Georgeta, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 724 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Paraschiv Gabriel Gelu, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 725 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Boroş Daniela, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 726 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Aliu Doru Valentin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleonnan, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 727 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Căluş Andreea, inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartiment administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 728 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dragomirescu Florinei, şef serviciu la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 729 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Stîrcu Dana Florentina, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 730 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Duncea Borca Marian Florin, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 731 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariu1ui lunar al doamnei Marin Valeria, consilier, clasa I, grad profesiona1 superior, gradaţia 5 la Serviciul de sănătate pub1ică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 732 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Oanţă Elena, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman. începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 733 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Ghiulea Alexandru Marian, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 734 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Pană Claudia, director executiv al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleonnan, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 735 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Radu Gabriela, şef serviciu la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 736 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ţică Andreea Cătălina, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 737 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ciubreag Elena, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 738 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ghibirdic Iuliana, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 739 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Soare Alexandra, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 740 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Sfinteş Elena, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 741 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Totu Irina Gabriela, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 742 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Ivanovici Gabriel, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 743 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului 1unar al doamnei Jianu Diana, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Servici ul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu Juna octombrie 2022

Dispoziția nr. 744 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Căzănaru Alis Minodora, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 745 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Viişoreanu Viorica, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 746 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Stănescu Diana Silvia, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 747 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Chivu Rodica, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 748 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Ungureanu Dorei Petrişor, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 2 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 749 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Buzică Dana Irina, referent, clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 750 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Joiţoiu Florentina Cătălina, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 751 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ţoneff Lucreţia, şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 752 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Miloş Rozalia Daniela, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte - Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 753 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Pena Elena, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte - Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 754 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte - Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 755 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte - Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 756 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Vasile Isaura Giuliana, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 1 la Compartimentul achiziţii publice directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte - Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 757 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dragomirescu Florinel, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 758 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Popescu Daniela, director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 759 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Cîrstea Viorel, şef serviciu al Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 760 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Chelu Lori Mihaela, şef serviciu al Serviciului Informatic, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 761 din 28 octombrie 2022

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Tudor Mihaela Simona, şef serviciu al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 762 din 31 octombrie 2022

 privind:  avansarea în gradaţia 3 a domnului Ungureanu Dorei Petrişor, inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleonnan

Dispoziția nr. 763 din 31 octombrie 2022

 privind: modificarea Dispoziţiei nr. 616 din 21 octombrie 2022 privind avansarea în gradaţia 3 a doamnei Ţică Andreea Cătălina, inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleonnan

Dispoziția nr. 764 din 31 octombrie 2022

 privind: încetarea exercitării funcţiei de manager interimar Ia Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, instituţie publică de cultură aflată in subordinea Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 765 din 01 noiembrie 2022

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția nr. 766 din 03 noiembrie 2022

 privind: emiterea autorizatiei de construire pentru obiectivul: : ,,Construire anexe gospodăreşti, magazie depozit pesticide, WC, cântar basculă 80 to, camera paznic şi adăpost tip chioşc", în comuna Orbeasca, satul Lăceni, având ca beneficiar S.C. Fermasun Progresul S.RL

Dispoziția nr. 767 din 03 noiembrie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Întretinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judetene Lot I - Zona nr. 1 Vest"- pe DJ 504 B, DJ 543, DJ 546, DJ 601 C, DJ 601 F, DJ 612A, DJ 612, DJ 642, DJ 653, DJ 679 şi DJ 701

Dispoziția nr. 768 din 03 noiembrie 2022

 privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Pană Claudia, consilier la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri din cadrul Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului, prin prelungirea perioadei de exercitare cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, până la data de 31 decembrie 2022

Dispoziția nr. 769 din 03 noiembrie 2022

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Dragomirescu Florinei, şef serviciu la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, prin prelungirea perioadei de exercitare cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, prin detaşare, până la data de 31 decembrie 2022

Dispoziția nr. 770 din 03 noiembrie 2022

 privind: numirea managerului interimar la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 771 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 772 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Badea Ionela Florentina, desemnată responsabil tehnic nr.1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătățirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din județul Teleorman”

Dispoziția nr. 773 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Bojă Mariana, desemnată responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 774 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Borțun Valy Luminița, desemnată responsabil tehnic nr. 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătățirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din județul Teleorman”

Dispoziția nr. 775 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupție prin etică, integritate și transparență la nivelul județului Teleorman”

Dispoziția nr. 776 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al domnului Călin Horațiu, desemnat responsabil cu investiția în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 – 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 777 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Căzănaru Alis Minodora, desemnată responsabil financiar în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”, „Creșterea eficienței energetice a clădirii – Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria” și „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”

Dispoziția nr. 778 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Chivu Rodica, desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătățirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din județul Teleorman” și responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupție prin etică, integritate și transparență la nivelul județului Teleorman”

Dispoziția nr. 779 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Ciubreag Elena, desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”

Dispoziția nr. 780 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”

Dispoziția nr. 781 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al domnului Condeescu George, desemnat manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă și inovativă”

Dispoziția nr. 782 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Creastă Constanța, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 – 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 783 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al domnului Dicu Marius, desemnat responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”

Dispoziția nr. 784 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al domnului Drăgodan Dănuț, desemnat responsabil arhivă fizică în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă și inovativă”

Dispoziția nr. 785 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)” și „Îmbunătățirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din județul Teleorman”

Dispoziția nr. 786 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 787 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Iordan Nela Dorica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii – Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”

Dispoziția nr. 788 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Joițoiu Florentina Cătălina, desemnată responsabil informare și publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătățirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din județul Teleorman” și responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii – Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”

Dispoziția nr. 789 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Luca Giorgica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”

Dispoziția nr. 790 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Miloș Rozalia Daniela, desemnată responsabil achiziții publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creșterea eficienței energetice a clădirii – Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria” și „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”

Dispoziția nr. 791 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii – Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”

Dispoziția nr. 792 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Sfinteș Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 793 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Ivan Mihaela Ioana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupție prin etică, integritate și transparență la nivelul județului Teleorman”

Dispoziția nr. 794 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al domnului Ivanovici Gabriel, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creșterea eficienței energetice a clădirii – Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria” și „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”

Dispoziția nr. 795 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Magheru Liliana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”

Dispoziția nr. 796 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creșterea eficienței energetice a clădirii – Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria” și „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 797 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziții publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătățirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din județul Teleorman”

Dispoziția nr. 798 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziții publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creșterea eficienței energetice a clădirii – Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria” și „Anticorupție prin etică, integritate și transparență la nivelul județului Teleorman”

Dispoziția nr. 799 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziții publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Capacitate administrativă modernă și inovativă” și „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 800 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă și inovativă”

Dispoziția nr. 801 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”

Dispoziția nr. 802 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Soare Alexandra, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii – Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria” și manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului “Anticorupție prin etică, integritate și transparență la nivelul județului Teleorman”

Dispoziția nr. 803 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Stănescu Diana Silvia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii – Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria” și desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului “Capacitate Administrativă modernă și inovativă”

Dispoziția nr. 804 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Țoneff Lucreția, desemnată responsabil achiziții publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Îmbunătățirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din județul Teleorman”, „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”

Dispoziția nr. 805 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Totu Irina Gabriela desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”

Dispoziția nr. 806 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Țică Andreea Cătălina, desemnată responsabil informare și publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 – 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 807 din 07 noiembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna octombrie 2022 al doamnei Viișoreanu Viorica desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii – Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria” și desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”

Dispoziția nr. 808 din 07 noiembrie 2022

 privind: constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul "Lucrari de intretinere privind asigurarea scurgerii apelor, a esteticii rutiere si a sigurantei rutiere a drumurilor judetene" - marcaje rutiere longitudinale pe DJ 504, DJ 506 si DJ 612

Dispoziția nr. 809 din 08 noiembrie 2022

 privind: completarea autorizaţiei de construire nr. 15 din 28 septembrie 2022 eliberată în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 557 din 28 septembrie 2022

Dispoziția nr. 810 din 08 noiembrie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiții „Studiu de Fezabilitate și proiect Tehnic pentru Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord-Craiova, Subsecţiunea 1: București Nord - Roşiori Nord “, cu amplasamentul pe teritoriul orașului Videle, comunelor Blejești, Gălăteni, Olteni, Vârtoape, Rădoieşti, Drăgănești de Vede, Vedea şi municipiului Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 811 din 08 noiembrie 2022

 privind: modificarea și completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția nr. 812 din 08 noiembrie 2022

 privind: constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul licitaţiei publice de închiriere a unui spaţiu din imobilul Centrul de Sănătate „Regele Carol I” Deparaţi situat în comuna Trivalea Moșteni, proprietate publică a judeţului Teleorman

Dispoziția nr. 813 din 08 noiembrie 2022

 privind: nominalizarea Echipei responsabilă cu monitorizarea contractului de servicii nr. 157 din 29.08.2022 privind "Servicii de consultanță și asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare şi a documentaţiilor de atribuire pentru completarea şi dezvoltarea Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Teleorman”

Dispoziția nr. 814 din 08 noiembrie 2022

 privind: promovarea doamnei Vasile Isaura Giuliana în funcţia publică de execuţie de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 1 la Compartiment achiziţii publice directe al Serviciului achiziții publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 815 din 10 noiembrie 2022

 privind: promovarea în clasă a doamnei Buzică Dana-Irina în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 5 la Serviciul fonduri europene al Direcţiei Investiţii, Proiecte şi Achiziţii Publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 816 din 10 noiembrie 2022

 privind: modificarea Dispoziţiei nr. 180 din 24 martie 2022 privind constituirea comisiei de recepţie pentru echipamentele/bunurile achizitionate în cadrul proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgenţă Alexandria”

Dispoziția nr. 817 din 14 noiembrie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru achiziţia de servicii având ca obiect “Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din judeţul Teleorman”

Dispoziția nr. 818 din 14 noiembrie 2022

 privind: desemnarea secretarului general al județului, doamna Oprescu Silvia, pentru repartizarea corespondenței primite la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman, pe perioada efectuării concediului de odihnă de către domnul Dumitrescu Mircea, administrator public în cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 819 din 18 noiembrie 2022

 privind: onstituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 — Zona nr. 2 Est” - pe DJ 601 B, DJ 503 şi DJ 701, pe raza comunelor Purani, Siliştea şi Poeni

Dispoziția nr. 820 din 18 noiembrie 2022

 privind: constituirea comisiei d> recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Lucrări de întreţinere privind asigurarea scurgerii apelor, a esteticii rutiere și a siguranţei rutiere a drumurilor judeţene” — marcaje rutiere longitudinale pe DJ 612A, DJ 679B şi DJ 601C

Dispoziția nr. 821 din 18 noiembrie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul „Spălătorie auto self-service“-lucrare executată fără autorizație, cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 822 din 24 noiembrie 2022

 privind: numirea doamnei Grigore Gabriela Mihaela pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2, prin transformarea funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant, gradaţia 2 la Compartiment gestiunea patrimoniului al Serviciului evidență patrimoniu și utilităţi al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 823 din 24 noiembrie 2022

 privind: recuperarea de către salariaţii din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman a zilei de 2 decembrie 2022, stabilită ca zi liberă, în regim de program prelungit cu o oră, în perioada 5 — 12 decembrie 2022

Dispoziția nr. 824 din 24 noiembrie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 29 noiembrie 2022

Dispoziția nr. 825 din 24 noiembrie 2022

 privind: aprobarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Tălpeanu Luciana Cătălina consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman, prin acordarea, la cerere, a concediului pentru cresterea copilului în vârstă de pâna la 2 ani

Dispoziția nr. 826 din 28 noiembrie 2022

 privind: încheierea contractului de management administrativ - financiar cu directorul Centrului Şcolar de Educaţie lncluzivă Alexandria

Dispoziția nr. 827 din 28 noiembrie 2022

 privind: îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Dispoziţia nr. 638 din 28 octombrie 2022 privind stabilirea salariului lunar al domnului Toma Eduard Ninel, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Compartiment control intern managerial din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna octombrie 2022

Dispoziția nr. 828 din 28 noiembrie 2022

 privind: constituirea comisiei pentru monitorizarea, controlul şi stabilirea măsurilor ce se impun în vederea desfăşurării în bune condiţii a traficului rutier pe drumurile judeţene în iarna 2022-2023

Dispoziția nr. 829 din 29 noiembrie 2022

 privind: încetarea modificării raportului de serviciu prin detaşare al domnişoarei Drăghici Livia Andreea pe funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Compartimentul Consultaţă Achiziţii şi Proiecte -Serviciul Juridic - Contencios al Direcţiei Juridice Administraţie Publică Locală din cadrul Consiliului Judeţean Argeş şi reluarea activităţii pe funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 830 din 29 noiembrie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului LUNGEANU MĂDĂLIN-NICOLAE

Dispoziția nr. 831 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Borţun Valy Luminiţa, desemnată responsabil tehnic nr. 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Imbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 832 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Chivu Rodica, desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului ,;Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman", responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - Jim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 833 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Soare Alexandra, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului "Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 834 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 835 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Ţică Andreea Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838- 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 836 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Totu Irina Gabriela desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 837 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Stănescu Diana Silvia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate Administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 838 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Biolaru Iuliana, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 839 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 · al doamnei Viişoreanu Viorica desemnată manager proiect în cadrul echipei · de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 840 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman", ,,Capacitate administrativă modernă şi inovativă" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70)-lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 841 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 842 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Ciubreag Elena, desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 843 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al domnului Călin Horaţiu, desemnat responsabil cu investiţia în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca ·(DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa,km. 38+838...:. 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 844 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Buzică Dana Irina, ·desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 845 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Ţoneff Lucreţia, desemnată responsabil achiziţii publiqe în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman" şi „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 846 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Badea Ionela Florentina, desemnată responsabil tehnic nr. l în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei puţ>lice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 847 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - Iim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 848 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Joiţoiu Florentina Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman" şi responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul· Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 849 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Luca Giorgica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 850 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Iordan Nela Dorica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementarţ a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 851 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70)-lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 852 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi ,Jmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 853 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al domnului Dicu Marius, desemnat responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 854 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Creastă Constanţa, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838- 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 855 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Sfinteş Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 856 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 857 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Miloş Rozalia Daniela, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 858 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Căzănaru Alis Minodora, desemnată responsabil financiar în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman", ,,Creşterea eficienţei .energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 859 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 860 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 861 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţeţ energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838- 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 862 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază clin luna noiembrie 2022 al doamnei Magheru Liliana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 863 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al domnului lvanovici Gabriel, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 864 din 07 decembrie 2022

 privind: majorarea salariului de bază din luna noiembrie 2022 al doamnei Ivan Mihaela Ioana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 865 din 08 decembrie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru A obiectivul „Intreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 EST" - DJ 601 B, pe raza comunei Silistea

Dispoziția nr. 866 din 08 decembrie 2022

 privind: aprobarea procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare într-un grad superior sau treaptă profesională superioară sau într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 867 din 08 decembrie 2022

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 · privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția nr. 868 din 08 decembrie 2022

 privind: completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 591 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru proiectul „ Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proîecte finanţate din perioada de programare 2021 - 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centru de agrement/baze turistice (tabere şcolare), infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic şi infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură - 5Dl ", cod SMIS 143361, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția nr. 869 din 08 decembrie 2022

 privind: constituirea grupului de lucru pentru integritate privind implementarea Sistemului de management anti-mită la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman şi desemnarea Responsabilului Sistem de management antimită

Dispoziția nr. 870 din 08 decembrie 2022

 privind: constituirea comisiei de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul organizat în data de _27 decembrie 2022-proba scrisă, în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a unui salariat, personal contractual, din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 871 din 08 decembrie 2022

 privind: constituirea colectiwlui de elaborare a Documentaţiei de atribuire pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu din imobilul Centrul de Sănătate „Regele Carol I Deparaţi situat în comuna Trivalea Moşteni, proprietate publică a judeţului Teleorman

Dispoziția nr. 872 din 12 decembrie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 15 decembrie 2022

Dispoziția nr. 873 din 14 decembrie 2022

 privind: modificarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția nr. 874 din 15 decembrie 2022

 privind: aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru contractul de finanţare nr.238 din 28.11.2022 încheiat în cadrul Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny"

Dispoziția nr. 875 din 16 decembrie 2022

 privind: reactualizarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor ce se constituie în dosare la Consiliul Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 876 din 16 decembrie 2022

 privind: constituirea comisiei pentru inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii- inventar 2022

Dispoziția nr. 877 din 16 decembrie 2022

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția nr. 878 din 16 decembrie 2022

 privind: aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru contractul de finanţare nr. 242 din 07.12.2022 încheiat în cadrul Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny"

Dispoziția nr. 879 din 16 decembrie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii . simplificate în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Furnizare de energie electrică la clientii eligibili noncasnici"

Dispoziția nr. 880 din 16 decembrie 2022

 privind: încetarea modificării raportului de serviciu, prin detaşare, al domnului Aliu Doru Valentin pe funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului Primăriei comunei Salcia şi reluarea activităţii pe funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 881 din 16 decembrie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 25 ianuarie 2023 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman

Dispoziția nr. 882 din 21 decembrie 2022

 privind: completarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 160 din 25 martie 2021 privind delegarea calităţii preşedintelui consiliului judeţean, de reprezentant de drept al Judeţului Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deşeurilor Teleorman',,domnului Adrian Florescu

Dispoziția nr. 883 din 21 decembrie 2022

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului LIGHIAN DENNIS-ADRIAN

Dispoziția nr. 884 din 22 decembrie 2022

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 28 decembrie 2022

Dispoziția nr. 885 din 23 decembrie 2022

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect Lucrări de execufie pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a clădirii „Serviciul Judeţean de Ambulanţa Alexandria"

Dispoziția nr. 886 din 23 decembrie 2022

 privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Pană Claudia, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului, prin exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice, pentru o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic

Dispoziția nr. 887 din 23 decembrie 2022

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Guruianu Mihai - Cătălin inspector în construcţii, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartimentul control al Inspectoratului Judeţean în Construcţii Teleorman, prin transfer la cerere pe funcţia publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartimentul autoritatea judeţeană de transport al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, cu normă întreagă

Dispoziția nr. 888 din 23 decembrie 2022

 privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 30 ianuarie 2023 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 889 din 23 decembrie 2022

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Dragomirescu Florinei, şef serviciu la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, prin detaşare pe funcţia publică de conducere vacantă de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic

Dispoziția nr. 890 din 23 decembrie 2022

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2-Zona nr. 2 Est"- amplasare indicatoare rutiere pe DJ 506

Dispoziția nr. 891 din 23 decembrie 2022

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: : ,,Locuinţă P+M'', în comuna Orbeasca, satul Orbeasca de Jos - rest de executat urmare pierderii valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 9/09.12.2021eliberată de primăria comunei Orbeasca având ca beneficiar Atanasiu Viorica

Dispoziția nr. 892 din 29 decembrie 2022

 privind: promovarea domnului Luca Alexandru în funcţia contractuală de inspector de specialitate gradul IA, gradaţia 2 la Compartiment gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 893 din 29 decembrie 2022

 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022 şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 894 din 29 decembrie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Construire proiect fotovoltaic, staţie electrică ridicătoare, LES 110 kV Troianul-staţia electrică Roşiorii de Vede, puncte conexiune, împrejmuire teren, iluminat exterior, supraveghere video, organizare de şantier", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Troianul şi municipiului Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 895 din 29 decembrie 2022

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum comunal DC54"cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, satul Orbeasca de Sus, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 896 din 29 decembrie 2022

 privind: modificarea Dispoziţiei nr. 748 din 11 noiembrie 2020 privind organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă pentru achiziţia publică de produse având ca obiect: Furnizarea de echipamente/bunuri pentru implementarea proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria": Lot 1 - mobilier, instrumentar şi echipamente mici, Lot 2 - echipamente medicale, Lot 3 - echipamente sterilizare, Lot 4 - dotări nemedicale, cu modificarile ulterioare

Dispoziția nr. 897 din 30 decembrie 2022

 privind: aprobarea şi supervizarea implementării Sistemului de management antimită la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman