Dispoziții ale Președintelui

Consiliului Judetean Teleorman

2023

 

Numar

Titlu

Dispoziția nr. 1  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 2  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Badea Ionela Florentina, desemnată responsabil tehnic nr.I în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 3  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Biolaru Iuliana, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice dinjudeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 4  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Bojă Mariana, desemnată responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 5  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Borţun Valy Luminiţa, desemnată responsabil tehnic nr. 2 ·în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleonnan"

Dispoziția nr. 6  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleonnan" şi ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70)-lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 7  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 8  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al domnului Călin Horaţiu, desemnat responsabil cu investiţia în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 9  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Căzănaru Alis Minodora, desemnată responsabil financiar în cadrul echipelor de implementare a proiectelor ,,Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman", ,,Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 10 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Chivu Rodica, desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleonnan", responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - Jim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleonnan"

Dispoziția nr. 11 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Ciubreag Elena, desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleonnan" şi ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 12 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 13 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Creastă Constanţa, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838- 87+313 (48,475 kmr

Dispoziția nr. 14 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al domnului Dicu Marius, desemnat responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 15 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al domnului Drăgodan Dănuţ, desemnat responsabil arhivă fizică în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 16 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţi.ei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 17 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al domnului Ivanovici Gabriel, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 18 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Ivan Mihaela Ioana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 19 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Iordan Nela Dorica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 20 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Joiţoiu Florentina Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman" şi responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 21  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Luca Giorgica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 22  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Magheru Liliana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 23  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 24  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziţii publice În cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 25 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - Jim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 26  din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 27 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi ,,Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 28 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 29 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Sfinteş Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 30 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Soare Alexandra, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului "Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 31 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Stănescu Diana Silvia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate Administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 32 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Totu Irina Gabriela desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman'' şi ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 33 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Ţică Andreea Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 34 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Ţoneff Lucreţia, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman", ,,Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat . al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 35 din  05  ianuarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna decembrie 2022 al doamnei Viişoreanu Viorica desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Seiviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 36 din  05  ianuarie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „ Modernizarea şi reabilitarea tronson DJ 612, Mereni (DJ 601 D) - Botoroaga (DJ 503), km 8+100 - 18+678" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Mereni şi Botoroaga, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 37 din  09  ianuarie 2023

 privind: acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la 31 decembrie 2022, din excedentul bugetului local al anilor precedenţi

Dispoziția nr. 38 din  12  ianuarie 2023

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 16 ianuarie 2023

Dispoziția nr. 39 din  16  ianuarie 2023

 privind: aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice si a Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2023

Dispoziția nr. 40 din  17  ianuarie 2023

 privind: desemnarea persoanei responsabilă cu transmiterea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a datelor referitoare la comisia paritară şi acordurile colective

Dispoziția nr. 41 din  17  ianuarie 2023

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - pe DJ 503, DJ 504, DJ 506 A, DJ 506 B, DJ 601 şi DJ 701, constând în marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea pe suprafeţe carosabile

Dispoziția nr. 42 din  17  ianuarie 2023

 privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - pe DJ 612, DJ 601 D şi DJ 506, pe raza comunelor Mereni, Crevenicu şi Gălăteni

Dispoziția nr. 43 din  17  ianuarie 2023

 privind: aprobarea Strategiei anuale de achiziţii sectoriale şi a Programului anual al achiziţiilor sectoriale pe anul 2023

Dispoziția nr. 44 din  17  ianuarie 2023

 privind: menţinerea în funcţia publică de conducere peste vârsta standard de pensionare, cu normă întreagă, pentru al doilea an consecutiv, a doamnei Borţun Valy Luminiţa, arhitect şef al judeţului la Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 45 din  18  ianuarie 2023

 privind: recuperarea de către salariaţii din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman a zilei de 23 ianuarie 2023, stabilită ca zi liberă, în regim de program prelungit

Dispoziția nr. 46 din  19  ianuarie 2023

 privind: modificarea Dispoziţiei nr. 49 din data de 3 februarie 2021 privind delegarea atribuţiilor Secretarului general al judeţului, precum şi a unor atribuţii la nivelul Direcţiei juridice, din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 47 din  20  ianuarie 2023

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 27 ianuarie 2023

Dispoziția nr. 48 din  27  ianuarie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Modernizare tronson DJ 504 B, Sfinţeşti (DJ 612) - Vârtoape - Trivalea-Moşteni (DJ 504), km 9+509 - 22+473", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Sfinţeşti, Vârtoape şi Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 49 din  27  ianuarie 2023

 privind: modificarea Anexei nr. I la Dispoziţia nr. 549 din 05 decembrie 2019 privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria", cu modificările ulterioare

Dispoziția nr. 50 din  27  ianuarie 2023

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: ,,Montare subterană cablu 20 kv pentru racord electric dintre centrala fotovoltaică Mereni şi staţia de înaltă tensiune Videle, judeţul Teleorman" în oraşul Videle şi comuna Mereni, al cărei beneficiar este JRD Solar S.R.L.

Dispoziția nr. 51 din  31  ianuarie 2023

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Furnizare de energie electrică la clienJii eligibili noncasnici"

Dispoziția nr. 52 din  31  ianuarie 2023

 privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - pe DJ 506 pe raza comunelor Bujoru, Bragad_iru, Conteşti, Cervenia, Ştorobăneasa, Mârzăneşti, Vităneşti, Băbăiţa şi pe DJ 504 pe raza comunelor Mârzăneşti, Ştorobăneasa ş1 pe raza municipiului Alexandria

Dispoziția nr. 53 din  31  ianuarie 2023

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei ŢUROI FLOAREA

Dispoziția nr. 54 din  31  ianuarie 2023

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleonnan în şedinţă extraordinară pentru data de 3 februarie 2023

Dispoziția nr. 55 din  02  februarie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare pod peste pârâul Călmăţui în comuna Viişoara, judeţul Teleorman", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Lisa şi Viişoara, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 56 din  02  februarie 2023

 privind: modificarea Anexei nr. I la Dispoziţia nr. 87 din 02 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a Proiectului Creşterea eficienţei energetice a clădirii „Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria", Cod SMIS proiect 115176, cu modificările ulterioare

Dispoziția nr. 57 din  02  februarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna ianuarie 2023 al doamnei Ivan Mihaela Ioana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 58 din  02  februarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna ianuarie 2023 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 59 din  02  februarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna ianuarie 2023 al doamnei Chivu Rodica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 60 din  02  februarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna ianuarie 2023 al domnului Drăgodan Dănuţ, desemnat responsabil arhivă fizică în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 61 din  02  februarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna ianuarie 2023 al doamnei Stănescu Diana Silvia, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate AclrÎlinistrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 62 din  02  februarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna ianuarie 2023 al doamnei Soare Alexandra, desemnată manager în cadrul echipei de implementare a proiectului "Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 63 din  02  februarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna ianuarie 2023 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 64 din  02  februarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna ianuarie 2023 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 65 din  02  februarie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna ianuarie 2023 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 66 din  02  februarie 2023

 privind: constituirea Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului pentru activitatea desfăşurată în anul 2022

Dispoziția nr. 67 din  07  februarie 2023

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 10 februarie 2023

Dispoziția nr. 68 din  07  februarie 2023

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii proprii simplificate în vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii de pază: Lot 1 - Servicii de paza Ia obiectivul „Centrul Militar Judetean Teleorman", Lot 2 - Servicii de paza la obiectivul „Centrul de Sănătate Regele Carol I Deparati"

Dispoziția nr. 69 din  09  februarie 2023

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei BUCĂ LOREDANA-NICOLETA

Dispoziția nr. 70 din  09  februarie 2023

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: ,,Construire racord la sistemul electric naţional al parcului fotovoltaic Trivalea Moşteni 1" în comuna. Trivalea Moşteni„ al cărei beneficiar este Solar Renewable S.R.L.

Dispoziția nr. 71 din  09  februarie 2023

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: ,,Construire racord la sistemul electric naţional al parcului fotovoltaic Trivalea Moşteni 2" în comuna Trivalea Moşteni, al cărei beneficiar este Solar Renewable S.R.L.

Dispoziția nr. 72 din  09  februarie 2023

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: ,,Racord la sistemul electric naţional al parcului fotovoltaic Trivalea Moşteni 3" în comuna Trivalea Moşteni, al cărei beneficiar este Solar Renewable S.R.L.

Dispoziția nr. 73 din  09  februarie 2023

 privind: actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 74 din  14  februarie 2023

 privind: constituiea Comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul licitaţiei publice de închiriere a unui spaţiu din imobilul Centrul de Sănătate „Regele Carol I" Deparaţi situat în comuna Trivalea Moşteni, proprietate publică a judeţului Teleorman

Dispoziția nr. 75 din  15  februarie 2023

 privind: îndreptarea erorii materiale cuprinsă în exemplarul certificatului de urbanism nr.20/14.10.2022 transmis beneficiarului

Dispoziția nr. 76 din  15  februarie 2023

 privind: încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al doamnei Grigore Gabriela Mihaela, inspector, grad profesional asistent, gradaţia 2 la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi - Direcţia tehnică şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 77 din  15  februarie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Întărire reţea în vederea racordării utilizatorului Rebega Tudorei, PTA4905 conform ATR nr.001100235474/17.09.2021, com.Trivalea-Moşteni, jud. Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Trivalea-Moşteni, sat Deparaţi, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 78 din  17  februarie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Construire proiect fotovoltaic, staţie electrică ridicătoare, LES 110 kV Troianul-staţia electrică Roşiori de Vede, puncte conexiune, Împrejmuire teren, iluminat exterior, supraveghere video, organizare de şantier", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Troianul şi municipiului Roşiori de Vede, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 79 din  21  februarie 2023

 privind: emiterea autoriz.aţiei de construire pentru obiectivul: ,,Moderniz.area plotului de irigaţii SPP 33, aferent OUAI Zooveg 2002 din sistemul hidroameliorativ Olt-Călmăţui, judeţul Teleorman" în municipiul Turnu Măgurele şi comunele Liţa, Segarcea Vale, al cărei beneficiar este O.U.A.I. Zooveg 2002

Dispoziția nr. 80 din  21  februarie 2023

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: ,,Modernizarea plotului de irigaţii SPP 32, aferent OUAI Zooveg 2002 din sistemul hidroameliorativ Olt-Călmătui, judeţul Teleorman" în comunele Liţa şi Putineiu, al cărei beneficiar este O.U.A.I. Zooveg 2002

Dispoziția nr. 81 din  21  februarie 2023

 privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul; ,,Modernizarea plotului de irigaţii SPP 12, aferent OUAI Liţa 2005 din sistemul hidroameliorativ Olt-Călmăţui, judeţul Teleorman" în municipiul Turnu Măgurele şi comuna Ciuperceni, al cărei beneficiar este O.U.A.I. Liţa 2005

Dispoziția nr. 82 din  21  februarie 2023

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleonnan în şedinţă ordinară pentru data de 27 februarie 2023

Dispoziția nr. 83 din  21  februarie 2023

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei ANGHEL DANIELA

Dispoziția nr. 84 din  23  februarie 2023

 privind: avansarea în gradaţia 3 a doamnei Dumitrescu Maria Cristina, inspector, clasa I, grad profesional principal la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 85 din  23  februarie 2023

 privind: avansarea în gradaţia 4 a domnului Dinu Aris Ştefan, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 86 din  23  februarie 2023

 privind: avansarea în gradaţia 5 a doamnei Slăvescu Putineanu Mădălina Cannen, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 87 din  27  februarie 2023

 privind: modificarea Anexei la Dispoziţia nr. 139 din 10 martie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, circulaţia şi păstrarea documentelor Consiliului Judeţean Teleorman, cu modificările ulterioare

Dispoziția nr. 88 din  28  februarie 2023

 privind: numirea doamnei Panagoreţ Ioana în funcţia contractuală de consilier, treapta IA, gradaţia 5 la Cabinet Preşedinte pe durata mandatului preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 89 din  03  martie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii de „Demolare Cl, C2, C3, construire locuinţă P+M, anexe cu garaj şi gard la stradă"- construcţii executate fără acte, cu amplasamentul pe · teritoriul comunei Orbeasca, sat Orbeasca de Jos judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 90 din  03  martie 2023

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 39 din 16 ianuarie 2023 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023

Dispoziția nr. 91 din  03  martie 2023

 privind: desemnarea persoanei responsabilă pentru comunicarea informaţiilor referitoare la raportul de serviciu al funcţionarului public

Dispoziția nr. 92 din  07  martie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Locuinţă parter", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 93 din  07  martie 2023

 privind: aprobarea suspendării raportului de serv1c1u al doamnei Geică Ioana, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, prin acordarea, la cerere, a concediului pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani

Dispoziția nr. 94 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 95 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Badea Ionela Florentina, desemnată responsabil tehnic nr.1 în cadrul echipei de imp.lementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 96 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Biolaru Iuliana, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 97 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Bojă Mariana, desemnată responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 98 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Borţun Valy Luminiţa, desemnată responsabil tehnic nr. 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „lmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 99 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 100 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al domnului Călin Horaţiu, desemnat responsabil cu investiţia în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 101 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Căzănaru Alis Minodora, desemnată responsabil financiar în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 102 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Chivu Rodica, desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman", responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 103 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Ciubreag Elena, desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 104 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 105 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Creastă. Constanţa, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 106 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al domnului Dicu Marius, desemnat responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 107 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 108 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70)- lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 109 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Iordan Nela Dorica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulant.ă Alexandria"

Dispoziția nr. 110 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Ivan Mihaela Ioana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 111 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al domnului Ivanovici Gabriel, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 112 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Joiţoiu Florentina Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 113 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Luca Giorgica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 114 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Magheru Liliana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria

Dispoziția nr. 115 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie• 2023 al doamnei Miloş Rozalia Daniela, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 116 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnată responsabil juridic •în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 117 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice În cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 118 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 119 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 120 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 121 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Sfinteş Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 122 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Soare Alexandra, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului "Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 123 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Stănescu Diana Silvia, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate Administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 124 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Ţoneff Lucreţia, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman", „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 125 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Totu Irina Gabriela desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 126 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Ţică Andreea Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838- 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 127 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Vasile Isaura Giuliana, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 128 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Viişoreanu Viorica desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 129 din  07  martie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 130 din  09  martie 2023

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 13 martie 2023

Dispoziția nr. 131 din  10  martie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Locuinţă P+ lE şi anexă chioşc din lemn", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 132 din  13  martie 2023

 privind: modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Teleorman nr.111 din 16 februarie 2022 privind organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă în vederea atribuirii acordului-cadru având ca obiect "Lucrări de Întretinere curentă şi periodică pentru drumurile judetene: LOT 1 - Întretinere îmbrăcăminti asfaltice şi LOT 2 - Întretinere drumuri pietruite"

Dispoziția nr. 133 din  15  martie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investtţn „Modernizare tronson DJ 504 B, Sfinţeşti (DJ 612) - Vârtoape - Trivalea-Moşteni (DJ 504), km 9+509 - 22+473", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Sfinţeşti, Vârtoape şi Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 134 din  15  martie 2023

 privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 135 din 30 mai 2019 privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a proiectului "Capacitate administrativă modernă şi inovativă", cu modificările ulterioare

Dispoziția nr. 135 din  15  martie 2023

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei SĂILEANU CORNELIA-MIRELA

Dispoziția nr. 136 din  16  martie 2023

 privind: desemnarea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, să exercite atribuţiile domnului Gâdea Adrian Ionuţ, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, în perioada 17-20 martie 2023

Dispoziția nr. 137 din  23  martie 2023

 privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.14/27.04.2021 privind obiectivul „Reabilitare şi modernizare DJ 703, limită judeţ Olt-Balaci, Ciolănești (DJ 701) — Buzescu (DE 70)” cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Balaci, Siliştea Gumeşti, Ciolănești, Necşeşti, Vârtoape, Călinești, Mavrodin şi Buzescu, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 138 din  24  martie 2023

 privind: desemnarea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, să exercite atribuţiile domnului Gâdea Adrian Ionuţ, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, în perioada 27-29 martie 2023

Dispoziția nr. 139 din  24  martie 2023

 privind: modificarea Dispoziţiei nr.93 din 07 martie 2023 privind aprobarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Geică Ioana, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, prin acordarea, Ia cerere, a concediului pentru cresterea copilului în vârstă de până Ia 2 ani

Dispoziția nr. 140 din  24  martie 2023

 privind: nominalizarea Echipei responsabilă cu derularea activităţilor Consiliului Judeţean Teleorman în calitate de achizitor, în cadrul contractului de servicii având ca obiect Servicii de elaborare Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii privind obiectivul „Reabilitare, modernizare şi dotare a Corpului C din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 141 din  24  martie 2023

 privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 568 din 5 octombrie 2022 privind organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului având ca obiect Proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii Reabilitare imobil "Fost sediu al Băncii Agricole Sucursala Teleorman", situat în comuna Piatra, proprietate publică a judeţului Teleorman

Dispoziția nr. 142 din  24  martie 2023

 privind: modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Teleorman nr.567 din 05.10.2022 privind organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrari având ca obiect Proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii Reabilitare imobil „Clădire (fost sediu Ansamblul de cântece şi dansuri Burnasul)", situat În municipiul Alexandria, proprietate privată a judeţului Teleorman

Dispoziția nr. 143 din  24  martie 2023

 privind: nominalizarea Echipei responsabilă cu derularea activităţilor Consiliului Judeţean Teleorman în calitate de achizitor, în cadrul contractului de servicii având ca obiect Servicii de elaborare studiu de fezabilitate privind obiectivul „ Staţii de reîncărcare vehicule electrice în judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 144 din  24  martie 2023

 privind: îndreptarea erorii materiale cuprinsă în autorizaţia de construire nr. I 05 din 23 mai 2003, aprobată prin Dispoziţia nr. 72 din 23 mai 2003 privind eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire

Dispoziția nr. 145 din  24  martie 2023

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 31 martie 2023

Dispoziția nr. 146 din  28  martie 2023

 privind: modificarea Anexei Ia Dispoziţia nr.557 din 28 septembrie 2022 privind eliberarea autorizaţiei de construire pentru : ,,Construire parc fotovoltaic Trivalea-Moşteni 3" în comuna Trivalea-Moşteni, al cărei beneficiar este Solar Renewable S.R.L.

Dispoziția nr. 147 din  28  martie 2023

 privind: modificarea Anexei la Dispoziţia nr.559 din 28 septembrie 2022 privind eliberarea autorizaţiei de construire pentru : ,,Construire parc fotovoltaic Trivalea-Moşteni l" în comuna Trivalea-Moşteni, al cărei beneficiar este Solar Renewable S.R.L.

Dispoziția nr. 148 din  28  martie 2023

 privind: modificarea Anexei la Dispoziţia nr 558 din 28 septembrie 2022 privind eliberarea autorizaţiei de construire pentru : ,,Construire parc fotovoltaic Trivalea-Moşteni 2" în comuna Trivalea-Moşteni, al cărei beneficiar este Solar Renewable S.R.L.

Dispoziția nr. 149 din  29  martie 2023

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului PETROIU LAURENŢIU-PETRUŢ

Dispoziția nr. 150 din  29  martie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Construire parc fotovoltaic Lăceni-Orbeasca" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, sat Lăceni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 151 din  29  martie 2023

 privind: majorarea indemnizaţiei lunare a preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionut, cu un procent de 50%, prin raportare la numărul, tipul şi valoarea proiectelor aflate în implementare la nivelul instituţiei, începând cu luna martie 2023

Dispoziția nr. 152 din  31  martie 2023

 privind: modificarea anexei nr. 2 şi a anexei nr. 3 la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 371 din 14 mai 2020, privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, organizarea, evidenţa şi_ raportarea angajamentelor bugetare şi legale, la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman, cu modificările ulterioare

Dispoziția nr. 153 din  31  martie 2023

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 39 din 16 ianuarie 2023 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția nr. 154 din  31  martie 2023

 privind: majorarea indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Florescu Adrian, cu un procent de 50%, prin raportare la numărul, tipul şi valoarea proiectelor aflate în implementare la nivelul instituţiei, începând cu luna martie 2023

Dispoziția nr. 155 din  31  martie 2023

 privind: majorarea indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleonnan, doamna Fedeleş Oana Raluca, cu un procent de 50%, prin raportare la numărul, tipul şi valoarea proiectelor aflate în implementare la nivelul instituţiei, începând cu luna martie 2023

Dispoziția nr. 156 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ionescu Iuliana, director executiv al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 157 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Modoran Cristina Mihaela, şef serviciu la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 158 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dicu Marius, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 159 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Slăvescu Putineanu Mădălina Carmen, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 160 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Andrei Dana Irina, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 161 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Oancea Virginia, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 162 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dinu Aris Ştefan, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 163 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Drăghici Livia Andreea, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 164 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Profira Floarea, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 165 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Moroianu Aurora, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 166 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Hristea Victoria, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 167 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Drăgodan Dănuţ, referent, clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 168 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Slăbescu Iuliana Roxana, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 la Compartimentul monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 169 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Şchiopu Gabriela, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul transparenţă decizională al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 170 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Neagu Nina Camelia, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul transparenţă decizională al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 171 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Cemat Petre, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 172 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Toma Daniela, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 173 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Icu Constanţa, inspec.tor, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 174 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Andrei Cristina Mădălina, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleonnan, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 175 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Trăistaru Simona, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 176 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Putineanu Florentina Eliza, director executiv al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 177 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Coman Marius Cătălin, şef serviciu la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 178 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Stemate Jeni, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 179 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Păduraru Nicoleta, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 180 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Iordan NelaDorica, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 181 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Cioabă Matilda, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 182 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Nedelescu Mioara, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 183 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Bojă Mariana, şef birou la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 184 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Burcea Florin, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 185 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Tătaru Părvu Alina Mihaela, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 186 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ştefan Nina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 187 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Biolaru Iuliana, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 188 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Nicula Nina, şef birou la Biroul resurse umane, salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 189 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Condeescu George, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 190 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Giurcănaş Florin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 191 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Chivu Eugen, administrator I, gradaţia 5 la Compartimentul gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 192 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Luca Alexandru, inspector de specialitate I, gradaţia 2 la Compartimentul gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 193 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Preda Dorei, şofer, gradaţia 5 la Compartimentul gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Tele01man, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 194 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Păduraru Marin, şofer, gradaţia 5 la Compartimentul gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 195 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dobre Florin, şofer, gradaţia 5 la Compartimentul gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 196 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Călcîi Cezar Gabriel, şofer, gradaţia 4 la Compartimentul gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 197 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Dragomirescu Daniela, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul resurse umane salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 198 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Tismănaru Cristian George, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Biroul resurse umane salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 199 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Luca Giorgica, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 Ia Biroul resurse umane salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 200 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Geantă Simona Dorina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Biroul resurse umane salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 201 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Cosac Geanina Violeta, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Biroul resurse umane salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 202 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Magheru Liliana, director executiv al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 203 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Dima Maria, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartiment educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 204 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Tudorache Daniela Gina, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 la Compartiment educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 205 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Păduraru Iulieana, referent, clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 206 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ionescu Eugenia Georgeta, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 207 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Paraschiv Gabriel Gelu, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 208 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Boroş Daniela, inspector, clasa !,grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 209 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Aliu Doru Valentin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 210 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Căluş Andreea, inspector, clasa I, grad profesional debutant, gradaţia 0 la Compartiment administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 211 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dragomirescu Florinei, şef serviciu Ia Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 212 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Stîrcu Dana Florentina, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 213 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Duncea Borca Marian Florin, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 214 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Marin Valeria, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 215 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Oanţă Elena, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 216 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Ghiulea Alexandru Marian, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 217 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Borţun Valy Luminiţa, arhitect şef al judeţului la Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 218 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Badea Ionela Florentina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Compartiment urbanism al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 219 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Drăgana Sorin Femand, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment urbanism al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 220 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Găvănescu Marian, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment amenajarea teritoriului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 221 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Căluş Carmen Valy, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment amenajarea teritoriului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 222 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ovedenie Cristina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Compartiment amenajarea teritoriului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 223 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Vasile Iulian, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment intern de prevenire şi protecţia muncii şi de protecţia mediului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 224 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Gavrilă Sergiu Marian, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment intern de prevenire şi protecţia muncii şi de protecţia mediului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 225 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Toma Valentin, şef serviciu la Serviciul autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 226 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Iliescu Florica, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5 la Compartiment autorizarea construcţiilor al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 227 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Predoiu Florin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment autorizarea construcţiilor al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 228 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Criştiu Ninu Ioan - Răzvan, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment autorizarea construcţiilor al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 229 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Vintilă Daniel Laurenţiu, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment disciplina în construcţii al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 230 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Gloabă Alina Ionela, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 3 Ia Compartiment disciplina în construcţii al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 231 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Păscuţu Victoriţa, director executiv al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 232 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Călin Horaţiu, şef serviciu la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 233 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Olteanu Iulian, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 234 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Moruş Alexandru Alin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 2 Ia Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 235 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Drăgodan Alexandrina, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 236 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Bratu Adrian, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 237 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Creastă Constanţa, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 238 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Dumitrescu Maria Cristina, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 239 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Crăiniceanu Magdalena Sica, şef serviciu la Serviciul evidenţă patrimoniu şi utilităţi al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 240 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Tecşor Valentin, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul autoritatea judeţeană de transport al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 241 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Guruianu Mihai Cătălin, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartimentul autoritatea judeţeană de transport al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 242 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Vişan Puiu, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul autoritatea judeţeană de transport al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 243 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Pirea Dănuţ, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul structuri asociative al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 244 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Tatarici Doina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul structuri asociative al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 245 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Lungu Florenţa, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 246 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Nicolescu Ortanţa Mihaela, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 247 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Gavrilă Manuela Carmen, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 248 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Cristian Victoriţa, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5 la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 249 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Pană Claudia, director executiv al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 250 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Radu Gabriela, şef serviciu la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu · luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 251 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ţică Andreea Cătălina, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 3 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 252 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ciubreag Elena, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 253 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ghibirdic Iuliana, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 254 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Soare Alexandra, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 255 din  31  martie 2023

 privind:  stabilirea salariului lunar al doamnei Sfinteş Elena, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 256 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Totu Irina Gabriela, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 257 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Ivanovici Gabriel, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 258 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Jianu Diana, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 259 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Căzănaru Alis Minodora, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 260 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Viişoreanu Viorica, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 261 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Stănescu Diana Silvia, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 262 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Chivu Rodica, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 263 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Ungureanu Dorei Petrişor, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleonnan, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 264 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Buzică Dana Irina, inspctor, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 265 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Joiţoiu Florentina Cătălina, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 266 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ţoneff Lucreţia, şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 267 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Miloş Rozalia Daniela, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte - Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 268 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Pena Elena, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 Ia Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte - Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 269 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte - Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 270 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte - Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 271 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Vasile Isaura Giuliana, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 1 la Compartimentul achiziţii publice directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte - Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 272 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Oprescu Silvia, secretar general al judeţului, din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 273 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Gruia Gelu, consilier, treapta IA, gradaţia 5 la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 274 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Ciobanu Ştefăniţă Silviu, consilier, treapta IA, gradaţia 4 Ia Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 275 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Panagoreţ Ioana, consilier, treapta IA, gradaţia 5 la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 276 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Duminică Valentin, consilier, treapta IA, gradaţia 5 la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 277 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Rădoi Daniela, consilier, treapta IA, gradaţia 5 la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleonnan, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 278 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Cîrpaciu Carmen Mihaela, consilier, treapta IA, gradaţia 2 Ia Cabinet Vicepreşedinte Fedeleş Oana Raluca din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 279 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Irina Sanda, consilier, treapta .IA, gradaţia 5 la Cabinet Vicepreşedinte Florescu Adrian din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 280 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dobrin Dănuţ Marius, auditor, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 281 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Dragodan Livia Gabriela, auditor, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 282 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ivan Mihaela Ioana, manager public, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment control intern managerial din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 283 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Răboj Ioana, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment control intern managerial din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 284 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Toma Eduard Ninel, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Compartiment control intern managerial din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 285 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dragomirescu Florinei, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 286 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Tudor Mihaela Simona, şef serviciu al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 287 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Popescu Daniela, director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 288 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Chelu Lori Mihaela, şef serviciu al Serviciului Informatic, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 289 din  31  martie 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Cîrstea Viorel, şef serviciu al Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 290 din  04 aprilie 2023

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului DUMITRU-RĂDULESCU ANDREI-IOAN

Dispoziția nr. 291 din  04 aprilie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Renovare energetică moderată a şcolii gimnaziale din localitatea Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 292 din  04 aprilie 2023

 privind: emiterea unei noi autorizaţii de construire pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat, urmare pierderii valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 03 din 24 februarie 2020 „Modernizare DJ 612, Botoroaga( DJ 503) - Frăsinet( DJ 506), km 19+778-km 32+100 ( 12,322km)", al cărei beneficiar este judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 293 din  04 aprilie 2023

 privind: emiterea unei noi autorizaţii de construire pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat, urmare pierderii valabilitătii autoriz.aţiei de construire nr. 04 din 03.06.2021 „Modernizare şi reabilitare a plotului de irigaţii SPPl 5, SAM 4/CD5, SAM 4/CD3-4, SAM 5/CD3-4 şi SAM 6/CD3-4 aparţinând O.U.A.I. Aspersorul Nanov din amenajarea hidroameliorativă Viişoara"- al cărei beneficiar este O.U.A.I. Aspersorul Nanov

Dispoziția nr. 294 din  04 aprilie 2023

 privind: nominalizarea Echipei responsabilă cu derularea activităţilor Consiliului Judeţean Teleorman în calitate de achizitor, în cadrul contractului de servicii având ca obiect Servicii de elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare şi modernizare DJ 546, Turnu Măgurele - limită judeţ Olt"

Dispoziția nr. 295 din  04 aprilie 2023

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 7 aprilie 2023

Dispoziția nr. 296 din  05 aprilie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 601 D, Prunaru (DE 70) km 0+000 - limită judeţ Giurgiu (km 4+920); limită judeţ Giurgiu (km 10+714) - Mereni (DJ 612) km 14+584 ", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Bujoreni şi Mereni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 297 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al domnului Drăgodan Dănuţ, desemnat responsabil arhivă fizică în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 298 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al domnului Dicu Marius, desemnat responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 299 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Creastă Constanţa, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838- 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 300 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al domnului Condeescu George, desemnat manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 301 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 302 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Ciubreag Elena, desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandriau

Dispoziția nr. 303 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 304 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Miloş Rozalia Daniela, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 305 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Magheru Liliana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 306 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Luca Giorgica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 307 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al domnului Ivanovici Gabriel, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 308 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Ivan Mihaela Ioana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 309 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Iordan Nela Dorica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 310 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70)- lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 311 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al domnului Giurcănaş Florin, desemnat responsabil IT în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 312 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti V!aşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi „Imbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 313 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Chivu Rodica, desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman", responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 314 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judet.e an de Ambulant' ă Alexandria"

Dispoziția nr. 315 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Căzănaru Alis Minodora, desemnată responsabil financiar în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 316 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Joiţoiu Florentina Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman" şi responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 317 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al domnului Ungureanu Dorei Petrişor, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria

Dispoziția nr. 318 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 319 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Ţică Andreea Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838- 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 320 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Borţun Valy Luminiţa, desemnată respon~abil tehnic nr. 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Imbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 321 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Bojă Mariana, desemnată responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 322 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Biolaru Iuliana, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 323 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Badea Ionela Florentina, desemnată responsabil tehnic nr. I în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 324 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)''

Dispoziția nr. 325 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 326 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Sfinteş Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 327 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 328 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Ţoneff Lucreţia, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman", „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 329 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Vasile Isaura Giuliana, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 330 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Viişoreanu Viorica desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 331 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Totu Irina Gabriela desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 332 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 333 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 334 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al domnului Călin Horaţiu, desemnat responsabil cu investiţia în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 335 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Soare Alexandra, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului "Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 336 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Stănescu Diana Silvia, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate Administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 337 din  06 aprilie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 338 din  07 aprilie 2023

 privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 09 mai 2023 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior la Compartiment achiziţii publice şi contracte şi consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior la Compartiment achiziţii publice directe ale Serviciului achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 339 din  07 aprilie 2023

 privind: modificarea Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr.608 din 11 noiembrie 2015, privind constituirea comisiei tehnice pentru iniţiere, elaborare, monitorizare şi raportare a planului de menţinere a calităţii aerului la nivelul judeţului Teleorman, cu modificările ulterioare

Dispoziția nr. 340 din  07 aprilie 2023

 privind: îndreptarea erorii materiale cuprinse în certificatul de urbanism nr.23/26.10.2022 eliberat prin Dispoziţia nr.624 din 26 octombrie 2022

Dispoziția nr. 341 din  07 aprilie 2023

 privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 15.05.2023 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul evidenţă patrimoniu şi utilităţi - Compartiment gestiunea patrimoniului al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 342 din  10 aprilie 2023

 privind: desemnarea unor funcţionari publici de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman pentru repartizarea corespondenţei primite la nivelul instituţiei, pe perioada efectuării concediului de odihnă de către domnul Dumitrescu Mircea, administrator public în cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 343 din  13 aprilie 2023

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui numitului SCARLAT-EMIL IONUŢ-ADRIAN

Dispoziția nr. 344 din  19 aprilie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „ Traseu cablu LES 110 kV şi conectare în staţia electrică Blejeşti-CEF BĂBĂIŢA 1.2." cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Băbăiţa, Frăsinet, Gălăteni şi Blejeşti, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 345 din  19 aprilie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „ Traseu cablu LES 11 O kV si conectare în statia electrică Blejeşti - CEF. BĂBĂIŢA 2." ·cu amplasamentul ·pe teritoriul comunelor Băbăiţa, Frăsinet, Gălăteni şi Blejeşti, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 346 din  19 aprilie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „ Traseu cablu LES 110 kV şi conectare în statia electrică Blejeşti-CEF BABAIŢA 1.1." cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Băbăiţa, Frăsinet, Gălăteni şi Blejeşti, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 347 din  19 aprilie 2023

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect „ Servicii de consultanţă pentru întocmire cereri de finanţare în vederea obţinerii de finanţare din surse atrase, necesară implementarii viitoarelor proiecte prevazute de Consiliul Judetean Teleorman pentru exercitiul financiar 2021-2027"

Dispoziția nr. 348 din  19 aprilie 2023

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei DRĂGAN CATERINA

Dispoziția nr. 349 din  21 aprilie 2023

 privind: încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al doamnei Căluş Andreea inspector, clasa I, grad profesional debutant, gradaţia 0 la Compartiment administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 350 din  21 aprilie 2023

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 27 aprilie 2023

Dispoziția nr. 351 din  24 aprilie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DN 65A, km 92+640 - km 130+005", cu amplasamentul pe teritoriul municipiilor Roşiori de Vede şi Turnu Măgurele, comunelor Troianul, Salcia, Putineiu şi Liţa, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 352 din  24 aprilie 2023

 privind: îndreptarea erorii materiale cuprinsă în certificatul de urbanism nr.16/20.07.2022 eliberat prin Dispoziţia nr.431 din 20 iulie 2022

Dispoziția nr. 353 din  24 aprilie 2023

 privind: desemnarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Florescu Adrian, să semneze în locul preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman„ în situaţiile care pot genera pentru acesta stări de incompatibilitate şi/sau conflict de interese

Dispoziția nr. 354 din  24 aprilie 2023

  privind: stabilirea indemnizaţiei lunare a preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Gâdea Adrian Ionuţ

Dispoziția nr. 355 din  24 aprilie 2023

 privind: stabilirea indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Florescu Adrian

Dispoziția nr. 356 din  24 aprilie 2023

  privind: stabilirea indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, doamna Fedeleş Oana Raluca
Dispoziția nr. 357 din  24 aprilie 2023

 privind: modificarea Dispoziţiei nr. 272 din 31 martie 2023 privind stabilirea salariului lunar al doamnei Oprescu Silvia, secretar general al judeţului, din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 358 din  24 aprilie 2023

 privind: modificarea Dispoziţiei nr.156 din 31 martie 2023 privind stabilirea salariului lunar al doamnei Ionescu Iuliana, director executiv al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 359 din  24 aprilie 2023

  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 176 din 31 martie 2023 privind stabilirea salariului lunar al doamnei Putineanu Florentina Eliza, director executiv al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 360 din  24 aprilie 2023

privind: modificarea Dispoziţiei nr.231 din 31 martie 2023 privind stabilirea salariului lunar al doamnei Păscuţu Victoriţa, director executiv al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 361 din  24 aprilie 2023

 privind: modificarea Dispoziţiei nr.217 din 31 martie 2023 privind stabilirea salariului lunar al doamnei Borţun Valy Luminiţa, arhitect şef al judeţului la Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 362 din  24 aprilie 2023

 privind: modificarea Dispoziţiei nr.202 din 31 martie 2023 privind stabilirea salariului lunar al doamnei Magheru Liliana, director executiv al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 363 din  24 aprilie 2023

   privind: modificarea Dispoziţiei nr.249 din 31 martie 2023 privind stabilirea salariului lunar al doamnei Pană Claudia, director executiv al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 364 din  24 aprilie 2023

 privind: modificarea şi completarea Anexei la Dispoziţia nr. 744 din 9 noiembrie 2020 privind numirea domnului Dumitrescu Mircea în funcţia de administrator public în cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția nr. 365 din  24 aprilie 2023

 privind: modificarea Dispoziţiei nr. 285 din 31 martie 2023 privind stabilirea salariului lunar al domnului Dragomirescu Florinel, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, începând cu luna aprilie 2023

Dispoziția nr. 366 din  26 aprilie 2023

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui numitei NĂSTASE-VASILE MARIA-TEODORA

Dispoziția nr. 367 din  26 aprilie 2023

 privind: modificarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 39 din 16 ianuarie 2023 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023

Dispoziția nr. 368 din  28 aprilie 2023

 privind: transformarea funcţiei publice temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice, în inspector, clasa I grad profesional superior, pentru perioada vacantării temporare a postului

Dispoziția nr. 369 din  28 aprilie 2023

 privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Jianu Diana, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Serviciul proiecte fonduri europene clin cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice prin mutarea temporară pe funcţia publică de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartiment registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP din cadrul Direcţiei juridice, până la data de 31 decembrie 2023

Dispoziția nr. 370 din  02 mai 2023

 privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 07 iunie 2023 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior şi inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul disciplina în construcţii al Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 371 din  03 mai 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru operaţiunea notarială privind circulaţia imobiliară „Dezmembrare imobil identificat cu nr. cadastral 20120 în 3 loturi: Lot 1-181482 mp, Lot 2-33980 mp, Lot 3-64538 mp.", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 372 din  03 mai 2023

 privind: desemnarea secretarului general al judeţului, doamna Oprescu Silvia, pentru repartizarea corespondenţei primite la nivelul Consiliului Judeţeiţn Teleorman, pe perioada efectuării concediului de odihnă de către domnul Dumitrescu Mircea, administrator public în cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 373 din  05 mai 2023

 privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect „Proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii Reabilitare clădire ,,Garaje şi birouri", situată în municipiul Alexandria, str. M. Filipescu, nr. 32, proprietate privată a judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 374 din  05 mai 2023

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 8 mai 2023

Dispoziția nr. 375 din  05 mai 2023

 privind: admiterea cererii'.de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei DEGEANU VICTORIA

Dispoziția nr. 376 din  05 mai 2023

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui numitului NICA IULIAN-ALIN

Dispoziția nr. 377 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Badea Ionela Florentina, desemnată responsabil tehnic nr .1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 378 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Biolaru Iuliana, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 379 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Bojă Mariana, desemnată responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 380 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Borţun Valy Luminiţa, desemnată responsabil tehnic nr .2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 381 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Buzică Pana Irina, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 382 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al domnului Călin Horaţiu, desemnat responsabil cu investiţia în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 383 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Căzănaru Alis Minodora, desemnată responsabil financiar în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman", ,,Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 384 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Chivu Rodica, desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman", responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 385 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Ciubreag Elena, desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 386 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 387 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al domnului Condeescu George, desemnat manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 388 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Creastă Constanţa, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 389 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al domnului Dicu Marius, desemnat responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 390 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al domnului Drăgodan Dănuţ, desemnat responsabil arhivă fizică în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 391 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 392 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al domnului Giurcănaş Florin, desemnat responsabil IT în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 393 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70)-lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 394 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Iordan Nela Dorica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 395 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Ivan Mihaela Ioana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 396 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al domnului Ivanovici Gabriel, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 397 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Joiţoiu Florentina Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman" şi responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 398 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Luca Giorgica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al_ Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 399 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Magheru Liliana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de. Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 400 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Miloş Rozalia Daniela, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 401 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 402 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 403 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 404 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi ,,Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 405 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 406 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 407 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 408 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Sfinteş Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 409 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Soare Alexandra, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului "Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 410 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Stănescu Diana Silvia, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate Administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 411 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Ţoneff Lucreţia, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică ·a administraţiei publice din judeţul Teleorman", „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 412 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Totu Irina Gabriela desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 413 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Ţică Andreea Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838- 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 414 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al domnului Ungureanu Dorel Petrişor, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulant.ă Alexandria"

Dispoziția nr. 415 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Vasile Isaura Giuliana, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 416 din  05 mai 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Viişoreanu Viorica desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 417 din  05 mai 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Amenajare pentru irigaţii prin aspersie a unei suprafeţe de 300 ha cu apa din fluviul Dunărea" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor . Ciuperceni şi Traian, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 418 din  05 mai 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Autostrada Bucureşti - Alexandria", cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Alexandria, comunelor Bujoreni, Botoroaga, Drăgăneşti-Vlaşca, Băbăiţa, Măgura, Orbeasca, Mavrodin şi Buzescu, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 419 din  05 mai 2023

 privind: aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, precum şi modificarea pe trimestre a unor sume aprobate în cadrul bugetului de cheltuieli pe anul 2023 al Serviciului de Cooperare Interna şi International

Dispoziția nr. 420 din  08 mai 2023

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 12 mai 2023

Dispoziția nr. 421 din  12 mai 2023

 privind: constituirea comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul organizat în data de 13 iunie 2023, proba scrisă, în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcţionari publici din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 422 din  12 mai 2023

 privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.6/18.05.2022 privind obiectivul ,,Desfiintare anexa C2 si construire locuinta Parter + Mansarda"- Constructie realizata' fara acte cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, sat Laceni, judetul Teleorman

Dispoziția nr. 423 din  12 mai 2023

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Mina Mihai, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradatia 4 la Compartimentul Controlul Legalitatii, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei, Procesul Electoral, indrumarea Autoritatilor Administratiei Publice Locale din cadrul Institutiei Prefectului - judetul Teleorman la Serviciul juridic si contencios al Directiei Juridice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman, cu norma intreaga

Dispoziția nr. 424 din  12 mai 2023

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativa, a numelui de familie purtat in timpul casatoriei de catre numita MIU CRISTINA-GABRIELA

Dispoziția nr. 425 din  17 mai 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii ,, Traseu cablu LES 110 kV si conectare in statia electrica Blejesti - CEF BABAITA A 2." cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Babaita, Frasinet, Galateni si Blejesti, judetul Teleorman

Dispoziția nr. 426 din  17 mai 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii ,, Traseu cablu LES 110 kV si conectare in statia electrica Blejesti-CEF BABAITA 1.1." cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Babaita, Frasinet, Galateni si Blejesti, judetul Teleorman

Dispoziția nr. 427 din  17 mai 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii ,, Traseu cablu LES 110 kV si conectare in statia electrica Blejesti-CEF BABAITA 1.2." cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Babaita, Frasinet, Galateni si Blejesti, judetul Teleorman

Dispoziția nr. 428 din  18 mai 2023

 privind: modificarea si completarea anexei _ la Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Teleorman nr. 39 din 16 ianuarie 2023 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2023, cu modificarile si completarile ulterioare

Dispoziția nr. 429 din  22 mai 2023

 privind: constituirea comisiei de predare a sectorului de drum judetean DJ 546, km 4+955 - 5+990, zona adiacenta partii carosabile, proprietate publica a judeμilui Teleorman, din administrarea Consiliului Judetean Teleorman m administrarea Consiliului Local al Comunei Lita

Dispoziția nr. 430 din  23 mai 2023

 privind: recuperarea de catre salariatii din cadrul Consiliului Judetean Teleorman a zilei de 2 iunie 2023, stabilita ca zi libera, in regim de program prelungit

Dispoziția nr. 431 din  23 mai 2023

 privind: constituirea comisiei de predare a sectorului de drum judetean DJ 642, km 65+836 - 69+209, zona adiacenta partii carosabile, proprietate publica a judetului Teleorman, din administrarea Consiliului Judetean Teleorman 1n administrarea Consiliului Local al Comunei Islaz

Dispoziția nr. 432 din  25 mai 2023

 privind: avansarea in gradatia 5 a domnului Mina Mihai, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul juridic ~i contencios al Directiei Juridice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 433 din  25 mai 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru operatiunea notariala privind circulatia imobiliara · ,,Dezmembrare imobil identificat cu nr. cadastral 22095 in 3 loturi: Lot 1-6185 mp, Lot 2-6185 mp, Lot 3-6185 mp.", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Trivalea-Mosteni, sat Trivalea-Mosteni, judetul Teleorman

Dispoziția nr. 434 din  25 mai 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism penttu obiectivul de investitii ,,Modernizarea plotului de irigatiii SPP 21, aferent O.U.A.I. Uda Paciurea - SPP 21 din sistemul hidroameliorativ Olt Calmatui, judetul Teleorman", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Uda-Clocociov si Saelele, judetul Teleorman

Dispoziția nr. 435 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Oprescu Silvia, secretar general al judeţului, din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 436 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Dragodan Livia Gabriela, auditor, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 437 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dobrin Dănuţ Marius, auditor, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 438 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Ciobanu Ştefăniţă Silviu, consilier, gradul IA, gradaţia 4 la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 439 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Panagoreţ Ioana, consilier, gradul IA, gradaţia 5 la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 440 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Gruia Gelu, consilier, gradul IA, gradaţia 5 la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 441 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Duminică Valentin, consilier, gradul IA, gradaţia 5 la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 442 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Rădoi Daniela, consilier, gradul IA, gradaţia 5 la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 443 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Irina Sanda, consilier, gradul IA, gradaţia 5 la Cabinet Vicepreşedinte Florescu Adrian din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 444 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Cîrpaciu Carmen Mihaela, consilier, gradul IA, gradaţia 2 la Cabinet Vicepreşedinte Fedeleş Oana Raluca din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 445 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ivan Mihaela Ioana, manager public, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment control intern managerial din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 446 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Răboj Ioana, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment control intern managerial din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 447 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Toma Eduard Ninel, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Compartiment control intern managerial din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 448 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ionescu Iuliana, director executiv al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 449 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Modoran Cristina Mihaela, şef serviciu la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 450 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dicu Marius, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 451 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Slăvescu Putineanu Mădălina Carmen, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 452 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Andrei Dana Irina, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 453 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Oancea Virginia, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 454 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dinu Aris Ştefan, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 455 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Drăghici Livia Andreea, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 456 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Mina Mihai, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 457 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Profira Floarea, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 458 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Moroianu Aurora, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 459 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Hristea Victoria, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 460 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Drăgodan Dănuţ, referent, clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 461 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Slăbescu Iuliana Roxana, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 la Compartimentul monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 462 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Şchiopu Gabriela, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul transparenţă decizională al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 463 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Neagu Nina Camelia, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul transparenţă decizională al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 464 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Cemat Petre, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat A TOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 465 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Toma Daniela, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 466 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Icu Constanţa, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 467 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Andrei Cristina Mădălina, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 468 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Trăistaru Simona, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 469 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Jianu Diana, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 470 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Putineanu Florentina Eliza, director executiv al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 471 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Coman Marius Cătălin, şef serviciu la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 472 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Stemate Jeni, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 473 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Păduraru Nicoleta, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul fmanciar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 474 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Iordan N ela Dorica, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 475 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Cioabă Matilda, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 476 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Nedelescu Mioara, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 477 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Bojă Mariana, şef birou la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 478 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Burcea Florin, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 479 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Tătaru Părvu Alina Mihaela, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 480 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ştefan Nina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 481 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Biolaru Iuliana, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 482 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Condeescu George, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 483 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Giurcănaş Florin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 484 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Chivu Eugen, administrator I, gradaţia 5 la Compartimentul gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 485 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Luca Alexandru, inspector de specialitate IA, gradaţia 2 la Compartimentul gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 486 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Preda Dorel, şofer, gradaţia 5 la Compartimentul gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 487 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Păduraru Marin, şofer, gradaţia 5 la Compartimentul gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 488 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dobre Florin, şofer, gradaţia 5 la Compartimentul gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 489 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Călcîi Cezar Gabriel, şofer, gradaţia 4 la Compartimentul gestiune şi administrativ al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 490 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Nicula Nina, şef birou la Biroul resurse umane, salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 491 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Dragomirescu Daniela, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul resurse umane salarizare · al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 492 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Luca Giorgica, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul resurse umane salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 493 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Tismănaru Cristian George, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 2 la Biroul resurse umane salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 494 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Geantă Simona Dorina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Biroul resurse umane salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 495 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Cosac Geanina Violeta, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Biroul resurse umane salarizare al Direcţiei · economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 496 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Păscuţu Victoriţa, director executiv al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 497 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Călin Horaţiu, şef serviciu la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 498 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Olteanu Iulian, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 499 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Moruş Alexandru Alin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 2 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 500 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Drăgodan Alexandrina, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 501 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Bratu Adrian, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 502 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Creastă Constanţa, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 503 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Dumitrescu Maria Cristina, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 504 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Crăiniceanu Magdalena Sica, şef serviciu la Serviciul evidenţă patrimoniu şi utilităţi al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 505 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Tecşor Valentin, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul autoritatea judeţeană de transport al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 506 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Guruianu Mihai Cătălin, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartimentul autoritatea judeţeană de transport al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 507 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Vişan Puiu, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul autoritatea judeţeană de transport al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 508 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Pirea Dănuţ, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul structuri asociative al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 509 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Tatarici Doina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul structuri asociative al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 510 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Lungu Florenţa, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 511 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Nicolescu Ortanţa Mihaela, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 512 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Gavrilă Manuela Carmen, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 513 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Cristian Victoriţa, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5 la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din . cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 514 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Borţun Valy Luminiţa, arhitect şef al judeţului la Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 515 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Badea Ionela Florentina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Compartiment urbanism al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 516 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Drăgana Sorin Femand, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment urbanism al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 517 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Găvănescu Marian, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment amenajarea teritoriului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 518 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Căluş Carmen Valy, inspector, clasa I, grad . profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment amenajarea teritoriului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 519 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ovedenie Cristina, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Compartiment amenajarea teritoriului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 520 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Vasile Iulian, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment intern de prevenire şi protecţia muncii şi de protecţia mediului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 521 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Gavrilă Sergiu Marian, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment intern de prevenire şi protecţia muncii şi de protecţia mediului al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 522 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Toma Valentin, şef serviciu la Serviciul autorizarea construcţiilor, disciplina în construcţii al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 523 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Iliescu Florica, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5 la Compartiment autorizarea construcţiilor al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 524 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Vintilă Daniel Laurenţiu, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment disciplina în construcţii al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 525 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Gloabă Alina Ionela, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 3 la Compartiment disciplina în construcţii al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 526 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Predoiu Florin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment autorizarea construcţiilor al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 527 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului ~riştiu Ninu Ioan - Răzvan, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment autorizarea construcţiilor al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 528 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Magheru Liliana, director executiv al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 529 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Dima Maria, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartiment educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 530 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Tudorache Daniela Gina, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 la Compartiment educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 531 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Păduraru Iulieana, referent, clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 532 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ionescu Eugenia Georgeta, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 533 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Paraschiv Gabriel Gelu, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 534 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Boroş Daniela, inspector, clasa I,grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 535 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Aliu Doru Valentin, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 536 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dragomirescu Florinei, şef serviciu la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 537 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Stîrcu Dana Florentina, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 538 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Duncea Borca Marian Florin, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 539 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Marin Valeria, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul· de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 540 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Oanţă Elena, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 202

Dispoziția nr. 541 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Ghiulea Alexandru Marian, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 542 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Pană Claudia, director executiv al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 543 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Radu Gabriela, şef serviciu la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 544 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ţică Andreea Cătălina, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 3 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din -cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 545 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ciubr~ag Elena, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 546 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ghibirdic Iuliana, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 547 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Soare Alexandra, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 548 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Sfinteş Elena, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 549 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Totu Irina Gabriela, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 550 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Ivanovici Gabriel, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 551 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Căzănaru Alis Minodora, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 552 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Viişoreanu Viorica, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 553 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Stănescu Diana Silvia, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 554 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Chivu Rodica, inspector, clasa I, grad profesional superior~ gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 555 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Ungureanu Dorel Petrişor, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 556 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Buzică Dana Irina, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 557 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Joiţoiu Florentina Cătălina, inspector, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 558 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Ţoneff Lucreţia, şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 559 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Miloş Rozalia Daniela, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte - Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 560 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Pena Elena, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte - Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 561 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte - Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 562 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 la Compartimentul· achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte - Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 563 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Vasile Isaura Giuliana, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 1 la Compartimentul achiziţii publice directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte - Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 564 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Chelu Lori Mihaela, şef serviciu al Serviciului Informatic, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 565 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Cîrstea Viorel, şef serviciu al Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 566 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al domnului Dragomirescu Florinei, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 567 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Popescu Daniela, director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Teleorman, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 568 din  25 mai 2023

 privind: stabilirea salariului lunar al doamnei Tudor Mihaela Simona, şef serviciu al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională, începând cu luna mai 2023

Dispoziția nr. 569 din  26 mai 2023

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 31 mai 2023

Dispoziția nr. 570 din  29 mai 2023

 privind: completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 39 din 16 ianuarie 2023 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția nr. 571 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Vasile Isaura Giuliana, desemnată responsabil achiziții publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”

Dispoziția nr. 572 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Soare Alexandra, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii - Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”

Dispoziția nr. 573 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Totu Irina Gabriela desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman’’ și „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”

Dispoziția nr. 574 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Magheru Liliana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”

Dispoziția nr. 575 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salarială de 10% la salariul de bază din luna mai 2023, doamnei Popescu Aurelia Magdalena, consilier achiziții publice la Compartimentul achiziții publice și contracte al Serviciului achiziții publice și contracte din cadrul Direcției investiții, proiecte și achiziții publice, desemnată responsabil achiziții publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii - Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”.

Dispoziția nr. 576 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) - lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 577 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Badea Ionela Florentina, desemnată responsabil tehnic nr.l în cadrul echipei de implementare a proiectului „îmbunătățirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din județul Teleorman”

Dispoziția nr. 578 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Chivu Rodica, desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman", responsabil financiar 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"

Dispoziția nr. 579 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Creastă Constanța, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) - lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 580 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 581 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna martie 2023 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 582 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 583 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Borţun Valy Luminiţa, desemnată responsabil tehnic nr. 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „lmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 584 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al domnului Dicu Marius, desemnat responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 585 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al domnului Condeescu George, desemnat manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă și inovativă”

Dispoziția nr. 586 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al domnului Ivanovici Gabriel, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creșterea eficienței energetice a clădirii - Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria” și „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”

Dispoziția nr. 587 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă și inovativă”

Dispoziția nr. 588 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna aprilie 2023 al doamnei Luca Giorgica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al_ Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 589 din  07 iunie 2023

 privind: constituirea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia

Dispoziția nr. 590 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Iordan Nela Dorica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii - Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”

Dispoziția nr. 591 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Joițoiu Florentina Cătălina, desemnată responsabil informare și publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „îmbunătățirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din județul Teleorman” și responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii - Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”

Dispoziția nr. 592 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al domnului Drăgodan Dănuț, desemnat responsabil arhivă fizică în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă și inovativă”

Dispoziția nr. 593 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Miloș Rozalia Daniela, desemnată responsabil achiziții publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii - Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”

Dispoziția nr. 594 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Căzănaru Alis Minodora, desemnată responsabil financiar în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”, „Creșterea eficienței energetice a clădirii - Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria” și „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”

Dispoziția nr. 595 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al domnului Călin Horațiu, desemnat responsabil cu investiția în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) - lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 596 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Bojă Mariana, desemnată responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) - lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 597 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Biolaru Iuliana, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „îmbunătățirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din județul Teleorman”

Dispoziția nr. 598 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salarială de 20% la salariul de bază din luna mai 2023 doamnei Ciubreag Elena, consilier la Serviciul proiecte fonduri europene din cadrul Direcției investiții, proiecte și achiziții publice, desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”.

Dispoziția nr. 599 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creșterea eficienței energetice a clădirii - Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria” și „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) - lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 600 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”

Dispoziția nr. 601 din  07 iunie 2023

 privind: majorare salarială de 20% la salariul de bază din luna mai 2023, domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei, consilier achiziții publice la Compartimentul achiziții publice și contracte al Serviciului achiziții publice și contracte din cadrul Direcției investiții, proiecte și achiziții publice, desemnat responsabil achiziții publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și „Capacitate administrativă modernă și inovativă”.

Dispoziția nr. 602 din  07 iunie 2023

  privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”

Dispoziția nr. 603 din  07 iunie 2023

  privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Viișoreanu Viorica desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii - Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria” și responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”

Dispoziția nr. 604 din  07 iunie 2023

 privind:  majorarea salariului de bază din luna februarie 2023 al doamnei Ţică Andreea Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838- 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 605 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) - lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 606 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnata responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii - Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”

Dispoziția nr. 607 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salarială de 20% la salariul de bază din luna mai 2023, doamnei Țoneff Lucreția, șef serviciu la Serviciul achiziții publice și contracte din cadrul Direcției investiții, proiecte și achiziții publice, desemnată responsabil achiziții publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „îmbunătățirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din județul Teleorman”, „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”.

Dispoziția nr. 608 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al doamnei Stănescu Diana Silvia, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului “Capacitate Administrativă modernă și inovativă”

Dispoziția nr. 609 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna mai 2023 al domnului Ungureanu Dorel Petrișor, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii - Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”

Dispoziția nr. 610 din  07 iunie 2023

 privind: majorarea salariului de baza din luna mai 2023 al doamnei Sfinteș Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) - lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)”

Dispoziția nr. 611 din  07 iunie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiții „Modernizarea plotului de irigații SPP 18, aferent O.U.A.L Terasa Plopi - SPP 18 din sistemul hidroameliorativ Olt Călmățui, județul Teleorman", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Slobozia Mândra și Plopii Slăvitești, județul Teleorman

Dispoziția nr. 612 din  07 iunie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru operațiunea notarială „Dezmembrare imobil identificat cu numărul cadastral 20072 în 2 loturi: Lot 1 - 230112 mp; Lot 2 - 269878 mp“, cu amplasamentul pe teritoriul comunei Tri val ea-Moșteni, județul Teleorman

Dispoziția nr. 613 din  07 iunie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru operațiunea notarială „Dezmembrare imobil identificat cu numărul cadastral 20051 în 2 loturi: Lot 1 - 261738 mp; Lot 2 - 238574 mp“, cu amplasamentul pe teritoriul comunei Trivalea-Moșteni, județul Teleorman

Dispoziția nr. 614 din  07 iunie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru operațiunea notarială „Dezmembrare imobil identificat cu numărul cadastral 20054 în 2 loturi: Lot 1 - 250000 mp; Lot 2 - 250000 mp“, cu amplasamentul pe teritoriul comunei Trivalea-Moșteni, județul Teleorman

Dispoziția nr. 615 din  07 iunie 2023

 privind: emiterea unei noi autorizații de construire pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat, urmare pierderii valabilității autorizației de construire nr. 03 din 13 mai 2021, prelungită până la data de 12.05.2023 pentru obiectivul „Modernizare LEA joasă tensiune și branșamente aferente PTA 4281 Dudu, județul Teleorman” în comunele Plopii Slăvitești și Beciu, al cărei beneficiar este S.C. Distribuție Energie Oltenia S.A

Dispoziția nr. 616 din  08 iunie 2023

 privind: organizarea și aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări având ca obiect Proiectare, asistența tehnica din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul „Desființarea vechilor clădiri proprietate privată a județului Teleorman, din incinta imobilului Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede”.

Dispoziția nr. 617 din  12 iunie 2023

 privind: constituirea unei comisii pentru verificarea aspectelor sesizate prin petițiile nr. 17/03.05.2023, nr. 18/04.05.2023, nr. 22/18.05.2023 și nr. 29/30.05.2023, depuse de dl. Pîslan Marian Florin

Dispoziția nr. 618 din  14 iunie 2023

 privind: emiterea autorizației de construire pentru obiectivul: : „Construire parc fotovoltaic Venture” în comuna Trivalea Moșteni, al cărei beneficiar este S.C. Sunlight Venture S.R.L.

Dispoziția nr. 619 din  15 iunie 2023

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Lungoci Paul - Stelian consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 la Compartimentul corpul de control al prefectului din cadrul Instituției Prefectului — județul Teleorman, prin transfer la cerere pe funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 la Serviciul de sănătate publică al Direcției management și administrație publică din cadrul Consiliului Județean Teleorman, cu normă întreagă

Dispoziția nr. 620 din  15 iunie 2023

 privind: organizarea și aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de produse având ca obiect „Containere Abroll”

Dispoziția nr. 621 din  19 iunie 2023

 privind: încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Pirea Dănuţ — consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment structuri asociative al Serviciului evidenţă patrimoniu și utilităţi din cadrul Direcţiei tehnice și administrarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 622 din  19 iunie 2023

 privind: continuarea exercitării raportului de serviciu până la împlinirea vârstei de 65 ani, cu normă întreagă, de către doamna Ciubreag Elena - consilier, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte și achiziții publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr. 623 din  21 iunie 2023

 privind: promovarea doamnei Tălpeanu Luciana Cătălina în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradația 2 la Serviciul juridic și contencios al Direcției juridice din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 624 din  21 iunie 2023

 privind: promovarea doamnei Drăghici Livia Andreea în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradația 2 la Serviciul juridic și contencios al Direcției juridice din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 625 din  21 iunie 2023

 privind: promovarea doamnei Slăbescu Iuliana Roxana în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la Compartimentul monitorizare proceduri administrative și relația cu consilierii județeni al Direcției juridice din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 626 din  21 iunie 2023

 privind: promovarea doamnei Țică Andreea Cătălina în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 3 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcției investiții, proiecte și achiziții publice din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 627 din  21 iunie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investii „Amenajare pentru irigații prin aspersie a unei suprafețe de 300 h cu apa din fluviul Dunărea” cu amplasamentul pe teritoriul comunek Ciuperceni și Traian, judelui Teleorman

Dispoziția nr. 628 din  21 iunie 2023

 privind: constituirea comisiei de predare a imobilului „Fost sediu al Băncii Agricole Sucursala Teleorman”, situat în comuna Drăgănești-Vlașca, din domeniul public al Județului Teleorman în domeniul public al Comunei Drăgănești- Vlasca

Dispoziția nr. 629 din  21 iunie 2023

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului COITĂ DANIEL-GABRIEL

Dispoziția nr. 630 din  23 iunie 2023

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 28 iunie 2023

Dispoziția nr. 631 din  27 iunie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru operațiunea notarială „Alipire imobile cu numerele cadastrale 2188, 2186, 18808 situate în comuna Orbească, sat Orbească de Sus, județul Teleorman", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbească, județul Teleorman

Dispoziția nr. 632 din  29 iunie 2023

 privind: încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către domnul Dragomirescu Florinei și revenirea acestuia pe funcția publică de conducere de șef serviciu la Serviciul de sănătate publică al Direcției management și administrație publică din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 633 din  29 iunie 2023

 privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Dragomirescu Florinei, șef serviciu la Serviciul de sănătate publică al Direcției management și administrație publică din cadrul Consiliului Județean Teleorman, prin detașare pe funcția publică de conducere vacantă de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, până la data de 31 decembrie 2023

Dispoziția nr. 634 din  29 iunie 2023

 privind: încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv la Direcția investiții, proiecte și achiziții publice de către doamna Pană Claudia și revenirea acesteia pe funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului administrare și întreținere drumuri al Direcției tehnice și administrarea patrimoniului

Dispoziția nr. 635 din  29 iunie 2023

 privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Pană Claudia, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului administrare și întreținere drumuri al Direcției tehnice și administrarea patrimoniului, prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de director executiv al Direcției investiții, proiecte și achiziții publice, până la data de 31 decembrie 2023

Dispoziția nr. 636 din  29 iunie 2023

 privind: stabilirea procedurii de raportare internă de către avertizorii în interes public și efectuarea de acțiuni subsecvente la nivelul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 637 din  29 iunie 2023

 privind: desemnarea unei persoane responsabile cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor la nivelul Consiliului Județean Teleorman

Dispoziția nr. 638 din  04 iulie 2023

 privind: emiterea unei noi autorizaţii de construire pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat urmare pierderii valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 15/16.11.2021, pentru obiectivul ,,Modernizarea plotului de irigaţii SPP 13, aferent O.U.A.I. Totite din sistemul hidroameliorativ Olt Călmăţui judeţul Teleorman" în municipiul Turnu Măgurele şi comuna Ciuperceni, al cărei beneficiar este O.U.A.I. Totite

Dispoziția nr. 639 din  04 iulie 2023

 privind: emiterea unei noi autorizaţii de construire pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat urmare pierderii valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 14/27.10.2021, pentru obiectivul „Modernizarea plotului de irigaţii SPP 14, aferent OUAI Totite din sistemul hidroameliorativ Olt Călmăţui judeţul Teleorman" în municipiul Turnu Măgurele şi comunele Putineiu şi Traian, al cărei beneficiar este O.U.A.1. Totite

Dispoziția nr. 640 din  05 iulie 2023

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 39 din 16 ianuarie 2023 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția nr. 641 din  06 iulie 2023

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1-Zona nr. 1 Vest" - pe DJ 543, DJ 546 şi DJ 642 pe raza localităţilor Lunca, Liţa, Segarcea Vale, Saelele, Uda Clocociov, Plopii Slăviteşti, Beciu şi Islaz

Dispoziția nr. 642 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Joiţoiu Florentina Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman" şi responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 643 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al domnului Dicu Marius, desemnat responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 644 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Ţoneff Lucreţia, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman" şi „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 645 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Stănescu Diana Silvia, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate Administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 646 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Ţică Andreea Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838- 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 647 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 648 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 649 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 650 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 651 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Badea Ionela Florentina, desemnată responsabil tehnic nr.I în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şt de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 652 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Biolaru Iuliana, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 653 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 654 din  06 iulie 2023

 privind:  majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Chivu Rodica, inspector în cadrul Serviciului proiecte fonduri europene al Direcției investiții, proiecte și achiziții publice desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „îmbunătățirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din județul Teleorman”.

Dispoziția nr. 655 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 656 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Bojă Mariana, desemnată responsabil financiar 1 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 657 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al domnului Ivanovici Gabriel, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 658 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023, doamnei Creastă Constanța, consilier în cadrul Serviciului administrare și întreținere drumuri din cadrul Direcției tehnice și administrarea patrimoniului, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) - lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)”.

Dispoziția nr. 659 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Iordan Nela Dorica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 660 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Borţun Valy Luminiţa, desemnată responsabil tehnic nr.2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale ş1 de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 661 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al domnului Drăgodan Dănuţ, desemnat responsabil arhivă fizică în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 662 din  06 iulie 2023

 privind: majorare salariului de bază din luna iunie 2023, domnului Condeescu George, consilier în cadrul Biroului buget, finanțe și baze de date al Direcției economice, desemnat manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă și inovativă”.

Dispoziția nr. 663 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al domnului Călin Horaţiu, desemnat responsabil cu investiţia în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 664 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judet.e an de Ambulantă Alexandria"

Dispoziția nr. 665 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman"

Dispoziția nr. 666 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria"

Dispoziția nr. 667 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Miloş Rozalia Daniela, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judetean de Ambulantă Alexandria"

Dispoziția nr. 668 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Magheru Liliana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 669 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Luca Giorgica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 670 din  06 iulie 2023

 privind: majorare salariului de bază din luna iunie 2023, doamnei Soare Alexandra, consilier la Serviciul proiecte fonduri europene din cadrul Direcției investiții, proiecte și achiziții publice, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii -Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”.

Dispoziția nr. 671 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Putineanu Florentina Eliza, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă"

Dispoziția nr. 672 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 673 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Sfinteş Elena desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)"

Dispoziția nr. 674 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Ciubreag Elena, desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 675 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Căzănaru Alis Minodora, desemnată responsabil financiar în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman", ,,Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 676 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Viişoreanu Viorica desemnată manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria" şi responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 677 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" ş1 „Capacitate administrativă modernă si inovativă"

Dispoziția nr. 678 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023, domnului Giurcănaș Florin, inspector în cadrul Biroului buget, finanțe și baze de date al Direcției economice, desemnat responsabil IT în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă și inovativă”.

Dispoziția nr. 679 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Vasile Isaura Giuliana, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 680 din  06 iulie 2023

 privind: majorare salariul de bază din luna iunie 2023, domnului Ungureanu Dorel Petrișor, inspector la Direcția investiții, proiecte și achiziții publice, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii - Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”.

Dispoziția nr. 681 din  06 iulie 2023

 privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2023 al doamnei Totu Irina Gabriela desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"

Dispoziția nr. 682 din  07 iulie 2023

 privind: desemnarea unor functionari publici de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Teleorman pentru repartizarea corespondentei primite la nivelul institutiei, pe perioada in care domnul Dumitrescu Mircea, administrator public in cadrul Consiliului Judetean Teleorman, se afla in concediu de odihna, concediu medical, concediu pentru evenimente familiale deosebite, alte concedii prevazute de legislatia in vigoare sau delegatii

Dispoziția nr. 683 din  07 iulie 2023

 privind: convocarea Consiliului Judetean Teleorman in sedinta extraordinara pentru data de 10 iulie 2023

Dispoziția nr. 684 din  07 iulie 2023

 privind: convocarea Consiliului Judetean Teleorman in sedinta ordinara pentru data de 13 iulie 2023

Dispoziția nr. 685 din  11 iulie 2023

 privind: mentinerea in functia publica de conducere peste varsta standard de pensionare, cu norrna intreaga, pentru al treilea an consecutiv, a doarnnei Magheru Liliana, director executiv la Directia management si administratie publica din cadrul Consiliului Judetean Teleorrnan

Dispoziția nr. 686 din  11 iulie 2023

 privind: modificarea Dispozitiei nr.425 din 17 mai 2023 privind eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii ,,Traseu cablu LES 110 kV si conectare in statia electrica Blejesti- CEF Babaita 2", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Babaita, Frasinet, Galateni si Blejesti, judetul Teleorman

Dispoziția nr. 687 din  11 iulie 2023

 privind: modificarea Dispozitiei nr.426 din 17 mai 2023 privind eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii ,, Traseu cablu LES 110 kV si conectare in statia electrica Blejesti- CEF Babaita 1.1" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Babaita, Frasinet, Galateni si Blejesti, judetul Teleorman

Dispoziția nr. 688 din  11 iulie 2023

 privind: modificarea Dispozitiei nr.427 din 17 mai 2023 privind eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii ,, Traseu cablu LES 110 kV si conectare in statia electrica Blejesti- CEF Babaita 1.2", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Babaita, Frasinet, Galateni si Blejesti, judetul Teleorman

Dispoziția nr. 689 din  11 iulie 2023

 privind: constituirea comisiei de receptie a echipamentelor medicale si nemedicale achizitionate in cadrul proiectului ,,Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman", pentru loturile 6 si 13

Dispoziția nr. 690 din  11 iulie 2023

 privind: avansarea in gradatia 4 a doamnei Tudorache Daniela Gina, inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul educatie, cultura, tineret si comunicare al Directiei management si administratie publica din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Dispoziția nr. 691 din  11 iulie 2023

 privind: modificarea Dispozitiei nr. 684 din 7 iulie 2023, a presedintelui Consiliului Judetean Teleorman, privind convocarea Consiliului Judetean Teleorman in sedinta ordinara pentru data de 13 iulie 2023

Dispoziția nr. 692 din  19 iulie 2023

 privind: constatarea incetarii contractului individual de munca nr. 2/15.04.2021 al doamnei Irina Sanda, consilier la Cabinetul vicepresedintelui Consiliului Judetean Teleorman, domnul Florescu Adrian

Dispoziția nr. 693 din  19 iulie 2023

 privind: emiterea autorizatiei de construire pentru: ,,Conducta racord SRMP Videle pentru obiectivul de investitie: Infiintare retea de distributie gaze naturale In satele Blejesti, Baciu si Sericu, comuna Blejesti, judetul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul orasului Videle si comunei Blejesti, al carei beneficiar este Comuna Blejesti

Dispoziția nr. 694 din  19 iulie 2023

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativa, a numelui de familie al numitului VLADU DAMIAN

Dispoziția nr. 695 din  20 iulie 2023

 privind: modificarea si completarea anexei la Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Teleonnan nr. 39 din 16 ianuarie 2023 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2023, cu modificarile si completarile ulterioare

Dispoziția nr. 696 din  20 iulie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii ,,Desfiintare anexa Cl (9lmp) si construire locuinta P+M ", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, sat Laceni judetul Teleorman

Dispoziția nr. 697 din  20 iulie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare loc de joaca in incinta gradinitei Orbeasca de Sus", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, judetul Teleorman

Dispoziția nr. 698 din  20 iulie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare loc de joaca in incinta gradinitei Orbeasca de Jos", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, judeμil Teleorman

Dispoziția nr. 699 din  20 iulie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare loc de joaca in incinta gradinitei Laceni", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Orbeasca, judetul Teleorman

Dispoziția nr. 700 din  21 iulie 2023

 privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul Lucrări de reparaţii la hidroizolaţia terasei imobilului situat în municipiul Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 63, proprietate privată a judeţului Teleorman

Dispoziția nr. 701 din  21 iulie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţu „Instalaţie captare şi acumulare apă pentru irigaţii", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor SegarceaVale şi Liţa, judeţul Teleorman

Dispoziția nr. 702 din  21 iulie 2023

 privind: aprobarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, prevăzute în bugetul propriu al judeţului Teleorman pe anul 2023

Dispoziția nr. 703 din  24 iulie 2023

 privind: organizarea și aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect lucrări de execuție pentru rest de executat, la obiectivul de investiții “Extinderea si dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgenta Alexandria, județul Teleorman”

Dispoziția nr. 704 din  24 iulie 2023

 privind: completarea Anexei la Dispoziția nr. 744 din 9 noiembrie 2020 privind numirea domnului Dumitrescu Mircea în funcția de administrator public în cadrul Consiliului Județean Teleorman, cu modificările și completările ulterioare

Dispoziția nr. 705 din  27 iulie 2023

 privind:  completarea anexei la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 43 din 17 ianuarie 2023 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții sectoriale și a Programului anual al achizițiilor sectoriale pe anul 2023

Dispoziția nr. 706 din  27 iulie 2023

 privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 546, Turnu Măgurele - limită județ Olt“, cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Turnu Măgurele și comunelor Lița, Segarcea-Vale, Lunca, Saelele, Uda Clocociov, Slobozia Mândra, Plopii Slăvitești și Beciu, județul Teleorman

Dispoziția nr. 707 din  31 iulie 2023

 privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie purtat în timpul căsătoriei al numitei IVĂNUȘ CRISTINA-MARINELA