Monitorul Oficial Local - Consiliul Județean Teleorman                                        

Statutul Unității Administrativ Teritoriale

Statutul unităţii administrativ-teritoriale cuprinde date şi elemente specifice ale unității administrativ-teritoriale, elementele locale de identitate de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii pe baza cărora se pot dezvolta programe, proiecte sau activităţi.

Regulamentele privind Procedurile Administrative

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, precum şi Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive.

Hotărârile Autorității Deliberative

Actele administrative adoptate de consiliul judeţean, atât cele cu caracter normativ, cât şi cele cu caracter individual, Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative și Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative.

Dispozițiile Autorității Executive

Actele administrative emise de preşedintele consiliului judeţean, cu caracter normativ, Registre pentru evidenţa dispoziţiilor autorităţii executive.

Documente și Informații Financiare

Documente și situații financiare prin care se asigură îndeplinirea obligaţiilor privind procedurile de publicare a bugetelor locale, potrivit legii.

Alte Documente

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative și obiecţiile efectuate în scris, Registrul pentru consemnarea propunerilor,  cu privire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative, procese-verbale ale şedinţelor autorităţii deliberative și alte documente.