Drumuri Dambovita Logo

PREZENTARE GENERALĂ PROIECT

,,Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) – lim. jud. Dâmboviţa,

km 38+838 – 87+313 (48,475 km)“

Program de finanțare

POR 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”, Prioritatea de investiţii 6.1 – „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, apel pentru regiunile Vest și Sud Muntenia

   

Obiectivul general al proiectului

Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN- T prin reabilitarea drumului judeţean DJ 503

 Obiectivul specific al proiectului

 Reabilitarea drumului judeţean DJ 503 pe o lungime totală de 48,475 km,

 între km 38+838 şi 87+313

Rezultatele proiectului

 - 48,475 km de drum judeţean reabilitaţi;

- 23 de podeţe reabilitate;

- 21 de podeţe existente înlocuite;

- 3 podeţe nou construite;

- 260 drumuri laterale amenajate pe o lungime de 7 m faţă de axul drumului judeţean;

- 2033 de accese la proprietăţi;

- amenajare sau reabilitare  trecerea la nivel peste calea ferată cu Linia CF 903 Videle – Giurgiu simplă neelectrificată, din localitatea Târnava şi localitatea Videle amenajată cu soluţii moderne;

- 3 poduri reabilitate, aflate pe traseul drumului judetean;

Data de începere

 20 februarie 2019

Data de finalizare a proiectului

 31 decembrie 2023

Valoare totală a proiectului

99.132.667,45 lei (inclusiv TVA) din care:

Cheltuieli eligibile:

       - contribuţia UE: 83.229.428,04 lei

       - contribuţia naţionala: 14.687.546,12 lei

Cheltuieli neeligibile: 1.215.693,29 lei   

Valoare totală contract  proiectare şi execuție lucrări

85.789.594,91 lei
   

Grupul țintă

 32.501 persoane, reprezentat de locuitorii oraşului Videle şi ai comunelor Drăgăneşti Vlaşca, Botoroaga, Moşteni, Blejeşti, Purani, Siliştea şi Poeni

Principalele lucrări

 

- reabilitarea structurii rutiere pe o lungime de 48,475 km;

- reabilitarea a 23 podeţe existente, înlocuirea a 21 podeţe existente şi construirea a 3 podeţe noi;

- reabilitarea podului peste râul Câlnişte la km 44+953 – 44+981;

- reabilitarea podului peste râul Glavacioc la km 60+143 – 60+173;

- reabilitarea podului peste râul Glavacioc la km 61+232 – 61+333;

- înlocuirea parapeţilor metalici degradaţi cu parapeţi de tip semi – greu pentru drum;

- amenajarea a 260 de drumuri laterale;

- reabilitarea trotuarelor pentru circulaţia pietonală în intravilanul localităţilor pe o lungime de 1751 ml;

- amenajarea a 2033 de accese la proprietaţi pe sectorul de drum reabilitat;

- trecerile la nivel peste CF cu Linia CF 903 Videle – Giurgiu simplă neelectrificată, din localitatea Târnava şi localitatea Videle, se vor amenaja cu soluţii moderne;

- amenajarea staţiilor de autobuz şi parcărilor existente.

 Beneficiile proiectului

Prin reabilitarea drumului judeţean DJ 503, se vor crea căi de comunicație moderne cu implicații în dezvoltarea regională a zonei, fluidizarea traficului și devierea traficului de tranzit în apropierea orașelor, micșorarea timpilor de parcurs, scăderea poluarii, reducerea numărului de accidente rutiere.

 Lucrările propuse a se executa pe DJ 503, vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de circulație și a fluenței traficului și vor influența benefic zona atât din punct de vedere  ambiental cât și din punct de vedere socio - economic.