ROMANIA

 

 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

RAPORT

pe anul 2004 şi sem. I / 2005

privind aplicarea Legii nr. 544/2001 la Consiliului Judeţean Teleorman

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 27 din H.G. nr. 123/2002 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, facem cunoscute aspectele legate de aplicarea Legii nr. 544/2001 la Consiliul Judeţean Teleorman, în cursul anului 2004 şi a semestrului I / 2005 :

 

 

2004

sem. I / 2005

Nr. total al solicitărilor de informaţii de interes public

8

4

Solicitări pe domenii de interes

– Copii ale unor acte emise de C.J. Teleorman

– Execuţia bugetară 2003 şi bugetul 2004 ale C.J. Teleorman

– Date complexe privind activitatea C.J. Teleorman

– Valoarea de impozitare a produselor agricole în judeţul Teleorman

– Datele de contact ale primăriilor din judeţ

– Acreditare jurnalişti

– Organigrama C. J. Teleorman

– Adresele autogărilor şi operatorilor auto din judeţ.

Nr. de solicitări rezolvate favorabil

8

3

Nr. de solicitări respinse

0

1

(informaţii inexistente)

Nr. de solicitări adresate în scris

1. pe suport de hârtie

2. pe suport electronic

8

8

0

4

4

0

Nr. de solicitări adresate de persoane fizice

3

0

Nr. de solicitări adresate de persoane juridice

5

4

Nr. de reclamaţii administrative

1. rezolvate favorabil

2. respinse

0

0

Nr. de plângeri în instanţă

1. rezolvate favorabil

2. respinse

3. în curs de soluţionare

0

0

Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice

0

0

Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate

15.000 ROL

0

Nr. estimativ de vizitatori ai punctului de informare–documentare

25

15