RAPORT DE EVALUARE

 A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2009

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

INDICATORI

COD

RASPUNS

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii

1.Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2009 ?

A1

DA

NU

da

2. Lista a fost făcută publică prin:

a. Afişare la sediul instituţiei

A2_1

da

b. Monitorul Oficial al României

A2_2

c. Mass-media

A2_3

da

d. Publicaţiile proprii

A2_4

e. Pagina de Internet proprie

A2_5

da

3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de  informare–documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 ?

A3

DA

NU

da

 

4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare – documentare în anul 2009

A4

25

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public

1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2009,  departajat pe domenii de interes:

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)   26

 a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc)           

B1_1

10

 b.  Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice

B1_2

9

 c.  Acte normative, reglementări

B1_3

3

 d.  Activitatea liderilor instituţiei

B1_4

2

 e.  Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544

B1_5

2

  f. Altele (se precizează care)

B1_6*

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2009,  departajat după modalitatea de soluţionare a acestora:                                                                                                                                     26

a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil

B2_1

25

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor instituţii

B2_2

c. Numărul de solicitări înregistrate respinse,  din motivul:  –

a) informaţii  exceptate

B2_3

1

b) informatii inexistente

B2_4

c)  fără motiv

B2_5

d) alte motivaţii  (care ?)

B2_6

d. Numărul de solicitări înregistrate respinse, departajat pe domenii de interes:

a) utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc)         

B2_7

b)  modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice

B2_8

c)  acte normative, reglementări

B2_9

d)  activitatea liderilor instituţiei

B2_10

1*

e)  informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544

B2_11

  f) altele (se precizează care)

B2_12

3. Numărul total de solicitări înregistrate în 2009, departajat după tipul solicitantului informaţiilor:  26

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

   a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice

B3_1

7

   b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice

B3_2

19

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2009, departajat după modalitatea de adresare a solicitării:  26

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

  a. pe suport de hârtie

B4_1

25

  b. pe suport electronic

B4_2

1

  c. verbal

B4_3

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă

1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiilor publice în anul 2008 în baza Legii nr.544/2001

 a. rezolvate  favorabil  reclamantului

C1_1

b. respinse

C1_2

c. în curs de soluţionare

C1_3

2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiilor publice în anul 2008 în baza Legii nr.544/2001

a. rezolvate favorabil reclamantului

C2_1

b. rezolvate în favoarea instituţiei

C2_2

c. pe rol

C2_3

D. Costuri

1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau persoanelor) însărcinate cu informarea şi relaţiile publice (consumabile) în anul 2008

D1

25 lei

2. Suma încasată în anul 2008 de instituţie pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public furnizate solicitanţilor

D2

B2_12

            * dispoziţiile emise de preşedintele Consiliului Judeţean