CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN


ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DE CONSILIU
DIN 8 OCTOMBRIE 2015, ORA 11.00

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum şi sumele reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman