CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN 23 SEPTEMBRIE 2015, ORA 14,00

 

1.      Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 155 din 15 noiembrie 2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Odine Publică Teleorman pentru mandatul 2012-2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.      Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la unele imobile din patrimoniul județului Teleorman.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor  tehnico-economice pentru  unele obiective de  investiții, ce privesc modernizarea drumurilor județene, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru actualizarea anexelor nr. 5 și 6 privind modelul de acord și autorizație  pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor publice județene aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre  privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Creșterea eficienței managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră Teleorman - Veliko Tarnovo (EESM)”

Inițiator: vicepreședinte Zavera Niculae

 

 1. Proiect de hotărâre  privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare  DJ 612 Antonești (DJ 601C) – Rădoiești,  km 55+594 – km 63+773 ( L = 8,132 km) și a drumului municipal PVN 1047/ III – 118 Dolna Mitropolia - Yasen/ Gorna Mitropolia – limita municiplalitatea (Dolna Mitropolia - Iskar) - Staroseltsi /III - 137/ de la km 0 la km 7 + 310 și extinderea podului în satul Gorna Mitropolia la km 5 + 750 în regiunea transfrontalieră a Dunării”

  Inițiator: vicepreședinte Zavera Niculae

   

 2. Proiect de hotărâre  privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare DJ 506 Scurtu Mare  (DJ 701) – Negreni,  km 87+000 – km 94+160 (L = 7,160 km) si constructia unui nou tronson de legatura al drumului republican II-52, de la ОК 9722 a strazii Svishtovski polk, nr.33 la ОТ 759 a strazii Dunav, oras Svishtov, District Veliko Tarnovo ”.

Inițiator: vicepreședinte Zavera Niculae

 

 1. Proiect de hotărâre privind privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare DJ 612 Orbeasca  (DJ 504) – Călinești (DJ 703),  km 39+924 – km 48+061 ( L = 8,137 km) și a drumului  PVN 2145 / III-3402 / municipiul Slavyanovo - limită (Pleven - Pordim) - Totleben- / I-3/ E83 (4,150 km) ”.

                             Inițiator: vicepreședinte Zavera Niculae

 

 1. Proiect de hotărâre  privind asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea implementării proiectului „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare DJ 612 Călinești (DJ 703) – Antonești,  km 48+080 – km 55+594 ( L = 7,514 km) și a drumului municipal LOV2096/III-305-Sadovets-Aglen/limita municipalitatii (Lukovit - Cherven Bryag) -Rakita- Telish /PVN1186 /, tronson de la Rakita la drumul national I-3(E83)”.

  Inițiator: vicepreședinte Zavera Niculae

   11.     Proiect de hotărâre  privind transmiterea unor bunuri aferente obiectivului de investiții ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman” din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea Consiliilor locale ale municipiilor  Alexandria, Turnu Măgurele și  orașului Zimnicea.             

                                                                                     Inițiator: vicepreședinte Zavera Niculae

 

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman de către doamna Ionescu Iuliana.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind delegarea  atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, până la ocuparea postului prin concurs.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.108 din 24 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Diverse.