CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN 26 NOIEMBRIE 2015, ORA 14,00

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor necesare realizării drepturilor de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe a unui spațiu din ,,Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind predarea din administrarea Consiliului Județean Teleorman a unor tronsoane de drumuri comunale din județul Teleorman în administrarea unor consilii locale și încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 107 din 16 iulie 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Normativelor privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Teleorman, precum și ale instituțiilor publice din subordine.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

                             Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

                             Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Diverse.