CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN 29 MARTIE 2016, ORA 14,00

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 48 din 23 februarie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

  1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor echipamente și bunuri specializate, proprietatea privată a Județului Teleorman, achiziționate prin proiectul ,,Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES).

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru evaluarea noului proiect de management precum și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării noului proiect de management de la Biblioteca Județean㠄Marin Preda”.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

  1. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman de către doamna Ionescu Iuliana.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

  1. Diverse.