CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN 23 FEBRUARIE 2016, ORA 14,00

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la un imobil situat în municipiul Turnu Măgurele, proprietate publică a județului Teleorman.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

     

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, pentru anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 30 septembrie 2009, cu modificările ulterioare.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 16 din 27 ianuarie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor necesare realizării drepturilor de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învătământul de masă, pentru anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea prezentării unui nou proiect de management de către managerul Bibliotecii Județene ,,Marin Preda” Teleorman.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la

      care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 ale Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 111 din 16 iulie 2015.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Diverse.