CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN 16 august 2016, ORA 11,00

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman