CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN 25 APRILIE 2016, ORA 11,00

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

                  Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la unele imobile, proprietate publică a județului Teleorman.

                  Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

 1. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Județului Teleorman a unor echipamente si bunuri achiziționate în cadrul proiectului ,, Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

                  Inițiator: vicepreședinte Zavera Niculae

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Alexandria a unor echipamente și bunuri aflate în domeniul privat al Județului Teleorman, achiziționate în cadrul proiectului ,, Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

                  Inițiator: vicepreședinte Zavera Niculae

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului  pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 31 martie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 27 ianuarie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către doamna Șefu Olguța.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Diverse.