CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN 31 OCTOMBRIE 2016, ORA 14,00

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2016-2020.

                        Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, Serviciului de Telecomunicații Speciale a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Teleorman a unei părți din imobilul situat în orașul  Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate privată a  județului Teleorman, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman.

                        Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu, proprietate privată a județului Teleorman, Partidului Mișcarea Populară Organizația Județeană Teleorman.

                        Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APA SERV S.A.

                        Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada Intrarea Spitalului nr. 38, orașul Videle, proprietate  publică a județului Teleorman.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

                       Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016 cu modificările și completările ulterioare.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală Anticorupție și Consisliul Județean Teleorman.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consisliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ,,Marin Preda” Teleorman.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea prezentării unui nou proiect de management de către managerul Muzeului Județean Teleorman.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 62 din 25 aprilie 2016.

                        Inițiator: vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 63 din 25 aprilie 2016.

                        Inițiator: vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 30 august 2016.

                        Inițiator: vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 30 august 2016.

                        Inițiator: vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 65 din 20 mai 2009, cu modificările ulterioare.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 septembrie 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificarile ulterioare.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru analizarea noului proiect de management precum și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru analizarea noului proiect de management de la Muzeul Județean Teleorman.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar sub formă de contribuție de la bugetul Județului Teleorman unităților de cult din Județul Teleorman, aparținând cultelor religioase recunoscute în România”.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Diverse.