CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN 14 NOIEMBRIE 2016, ORA 9,00

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Teleorman la Programul Casa Verde prin proiectul ,, Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Teleorman”.

                        Inițiator: vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,, Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Teleorman”, în faza studiu de fezabilitate.

                        Inițiator: vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

3.      Proiect de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii pentru proiectul ,, Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă prin Programul Casa Verde în instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Teleorman”.

                     Inițiator: vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 

4.      Proiect de hotărâre privind încetarea numirii domnului Potbăniceanu Marian Liviu din funcția de director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

5.      Proiect de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției de director la Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public de interes județean, de către doamna Stoica Ionela Otilia.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

6.      Proiect de hotărâre privind numirea în funcția de director al Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public de interes județean.          Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

7.      Proiect de hotărâre privind  trecerea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia și a Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean