CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DE CONSILIU
DIN 9 DECEMBRIE 2016, ORA 15.00

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni în Consiliul Judeţean Teleorman.

  Iniţiator: Comisia de validare

 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 3. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 80 din 30 mai 2016.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2016.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2016.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean