CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN 21 DECEMBRIE 2016, ORA 14,00

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2017.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în Municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu nr. 12-14, proprietate publică a județului Teleorman.

                        Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

3.      Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

                        Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier.

               Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman  nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean   Teleorman în consiliul  de  administrație  al  Centrului Școlar de Educație             Incluzivă Roșiorii de Vede,  pentru anul școlar 2016-2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 150 din 27 septembrie 2016.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Dragomirescu Florinel în funcția publică de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui vicepreședinte pentru exercitarea atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Teleorman, în caz de vacanță a acestei funcții.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 18 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sprijinului financiar sub formă de contribuție de la bugetul județului Teleorman Parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel Alexandria.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

 1.  Diverse.