CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN 28 NOIEMBRIE 2016, ORA 14,00

 

1.      Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate privată a județului Teleorman, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman.

                        Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu, proprietate privată a județului Teleorman, Partidului Mișcarea Populară Organizația Județeană Teleorman.

                        Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

3.      Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la mai multe imobile,  proprietate publică a județului Teleorman.

                        Inițiator: vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Teleorman prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

5.      Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, cu modificările ulterioare.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

6.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

7.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

8.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

9.       Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Teleorman.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

10.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012, cu modificările ulterioare.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

11.  Proiect de hotărâre privind încetarea exercitării  cu caracter temporar a funcției publice de conducere  vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de către domnul Dragomirescu Florinel.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

12.   Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

13.   Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

14.   Proiect de hotărâre privind reorganizarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia și a Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești  ca structuri fără personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman și Camera Agricolă Județeană Teleorman, pentru anul 2017.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

16.   Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

17.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2016.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

18.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

19.   Diverse.