CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI ORDINARE DE CONSILIU
DIN 30 MAI 2016, ORA 14.00

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

  Iniţiator: vicepreşedinte Bleajă Cornel

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de închiriere a unor spaţii, pentru partide politice.

  Iniţiator: vicepreşedinte Bleajă Cornel

 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, a unor spaţii proprietate privată a judeţului.

  Iniţiator: vicepreşedinte Bleajă Cornel

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2015.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 72 din 25 aprilie 2016.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 156 din 29 octombrie 2015.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 8. Diverse.