CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMANORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE DE CONSILIU
DIN 27 APRILIE 2017, ORA 11.00

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2018.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 55 din 20 mai 2009, cu modificările ulterioare.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2017.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 6. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului JudețeanTeleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 144 din 28 august 2014, cu modificările ulterioare.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 8. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 10. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertății nr. 1 Bis, proprietate publică a județului Teleorman.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 11. Diverse.