CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI ORDINARE DE CONSILIU
DIN 28 IUNIE 2017, ORA 11,00

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 40 din 27 martie 2017.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și Fundația ”SERA România” pentru implementarea proiectului ”Elaborarea și aplicarea unor măsuri pentru prevenirea/reintegrarea copiilor cu risc de abandon și care beneficiază de măsuri de protecție specializată” la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 4. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele Spitalului de Psihiatrie Poroschia.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 5. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgență Alexandria.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2017-2018.
  Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin
 7. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în comuna Olteni, proprietate publică a județului Teleorman.
  Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin
 8. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de administrare nr. 21 din 19.04.2011, încheiat între județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.
  Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin
 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unei părți din imobilul proprietate publică a județului, situat în municipiul Alexandria, str. Libertății nr. 1 bis, Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria.
  Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Consolidare DJ 679E, km 19+535 – km. 19+615, pe raza comunei Tătătrăștii de Sus, în punctul Coasta lui Călinesc (L= 0,080 km.), în faza proiect tehnic.
  Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementuluiBibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 111 din 16 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 15. Proiect de hotărâre pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Teleorman, ediția 2016.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 17. Diverse.