CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN 10 IULIE 2017, ORA 15,00

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 iunie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman, Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice Teleorman.

Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin

 

  1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman, Federației Naționale a Revoluționarilor din România Filiala Teleorman.

Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin

 

  1. Proiect de hotărâre privind dare în folosință gratuită a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman, Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Teleormanul”.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman, Consiliului Local al Comunei Drăgănești Vlașca..

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 28 aprilie 2014 privind atribuirea în folosință gratuită, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru desființarea clădirilor vechi ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. jud. Dâmbovița, km 38+838 – 87+070 (48,132 km.)” în faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Diverse.