CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE DE CONSILIU
DIN 25 IANUARIE 2017, ORA 11,00

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Gâdea Adrian Ionuț, prin demisie.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman.

  Iniţiator: Comisia de validare

 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2016, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, în anul 2017.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții, în faza proiect tehnic.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 3, 4, 5 și 6 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 131 din 23 septembrie 2015.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru unele obiective de investiții ce privesc reabilitarea/modernizarea drumurilor județene.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 10. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din ,,Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 11. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 184 din 28 noiembrie 2016.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 12. Diverse