CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN 27 MARTIE 2017, ORA 14.00

 

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui Consiliului Județean Teleorman.

 

2.      Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman, pentru mandatul 2016-2020.

 

3.      Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei defalcată din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene, pentru anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020.

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2017.

                           Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regional㠔Sud Muntenia”, pentru anul 2017.

                                   Inițiator: Președintele Consiliului Județean

                          

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔Teleormanul”, pentru anul 2017.

                          Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2017.

                           Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2017.

                          Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman la finanțarea Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Dependente ”Sf. Maria” din comuna Talpa, pentru perioada ianuarie-aprilie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman la finanțarea Centrului Social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale, comuna Saelele, pentru anul 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

11.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotătârii Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 28 aprilie 2014 privind atribuirea în folosință gratuită, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

               Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia, pe anul 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, pe anul 2017

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria , pe anul 2017

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

15.  Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea cotei-părți de finanțare din bugetul județului pentru anul 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații, proprietate publică a județului Teleorman.

                          Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice, a contribuției persoanelor vârstnice și a susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele pentru persoane vârstnice Furculești și Cervenia.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

18.   Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire și asistență Olteni, Centrul de îngrijire și asistență Videle și Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Videle.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru semestrul II al anului școlar 2016-2017 și a cuantumului acestora, alocate elevilor din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

20.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman.

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean

 

23.  Diverse.