CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

ORDINEA DE ZI
A ŞEDINŢEI ORDINARE DE CONSILIU
DIN 24 AUGUST 2017, ORA 15.00
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 156 din 31 octombrie 2016 privind atribuirea în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicații Speciale, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 3. Proiect de hotărâre privind trecerea a două imobile din domeniul privat în domeniul public al judeţului Teleorman.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 601 C, Cosmeşti (DJ 601 B) – Gălăteni (DJ 506), km 0+000 - km 7+338, (7,338 km)”.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 601C, Gălăteni (DJ 506) – Perii Broşteni (DJ 504), km 7+364 - 17+363 (9,999 km)”.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 87+000 – 94+160 (7,160 km)”.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare DJ 601B, Blejeşti (DJ 503) – Cosmeşti (DJ 601C), km 6+038 – 14+540 (L=8,502 km)”.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 601B, Cosmeşti (DJ 601C) – Siliştea (DJ 701), km 14+540 – km 22+704 (L=8,164 km)”.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) – Călineşti (DJ 703), km 39+924 – 48+061 (8,137 km)”.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612 Călineşti (DJ 703) – Antoneşti km 48+080 – 55+594 (7,514 km)”.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612 Antoneşti – Rădoieşti (DJ 601C) km 55+594 – 63+773 (8,132 km)”.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601C) – Săceni (DJ 612A), km 64+371 – km 76+172 (L=11,801 km)”.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru protecția copilului Teleorman.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2016-2020.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 16. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din evidențele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 17. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Teleorman, pe anul 2017.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 105 din 31 iulie 2017.
  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
 19. Diverse.