CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN 29 MAI 2017, ORA 14,00

 

 

 

1.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 28 aprilie 2014 privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației și a documentației de licitație în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în imobilul Centrul de Sănătate ”Regele Carol I” Deparați, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației și a documentației de licitație în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în imobilul ”Fost sediu al Băncii Agricole Sucursala Teleorman”, comuna Drăgănești Vlașca, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației și a documentației de licitație în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în imobilul ”Spitalul de Psihiatrie Poroschia”, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin

 

5.      Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat cu titlu gratuit reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele, pe anul 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

7.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 2 din 18 ianuarie 2013.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.      Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 216 din 21 decembrie 2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APA SERV S.A.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

14.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

15.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

16.  Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea necesarului orientativ de îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit măsura de protecție specială, mamele protejate în centrele maternale, precum și pentru persoanele adulte instituționalizate.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

17.  Diverse.