CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN 31 OCTOMBRIE 2017, ORA 14,00

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu situat în imobilul Centrul de Sănătate ”Regele Carol I” Deparați, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman, precum și a Raportului de evaluare, prețului minim de pornire a licitației, duratei închirierii și a documentației de licitație.

Inițiator: vicepreședinte Consiliul Județean Teleorman, domnul Piper Savu Florin

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, a unor spații proprietate privată a județului Teleorman.

Inițiator: vicepreședinte Consiliul Județean Teleorman, domnul Piper Savu Florin

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2017-2018”.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 38 din 23 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 188 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 41 din 27 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 septembrie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman de către domnul Bratu George Remus și revenirea pe funcția publică de conducere de șef birou al Biroului de stare civilă.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Popescu Daniela în funcția publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 25 ianuarie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 1. Diverse.