CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE DE CONSILIU
DIN 27 FEBRUARIE 2017, ORA 11.00

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu din imobilul Centrul de Sănătate ”Regele Carol I” Deparați, proprietate publică a județului Teleorman.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a unor imobile proprietate publică a județului Teleorman.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman, pentru anul școlar 2017-2018.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei pentru eficiență energetică a județului Teleorman pentru perioada 2016-2025”.

  Iniţiator: Vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu

 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2017.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2017.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 29 martie 2016.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 10. Proiect de hotărâre privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Teleorman.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

 11. Diverse.