CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DE CONSILIU
DIN 31 IANUARIE 2017, ORA 15,00

  1. Proiect de hotărâre pentru desființarea și reorganizarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia și a Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești.

    Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

  2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în comisia de orientare școlară și profesională, precum și în comisia de soluționare a contestațiilor privind orientarea școlară și profesională pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale.

    Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

  3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum și sumele reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020.

    Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean