CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN 31 IULIE 2017, ORA 13,00

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni pentru perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021.

         Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.     Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei pentru protecția copilului Teleorman și stabilirea componenței acesteia.

         Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.     Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și pentru serviciile publice din subordine.

         Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

4.     Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare anuală, a Comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 26 iulie 2013.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman