CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN 6 DECEMBRIE 2017, ORA 11,00

 

 

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din cota de 18.5% din impozitul pe venit, diminuate cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021.

                 Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 – 87+313 (48,475 km.)” și a cheltuielilor necesare implementării.

                                   Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Teleorman cu orașul Videle și comunele Drăgănești Vlașca, Botoroaga, Moșteni, Blejești, Purani, Siliștea, Poeni, în vederea realizării proiectului ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 – 87+313 (48,475 km.)” și a Acordului de parteneriat.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman