CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN 15 IANUARIE 2018, ORA 14,00

 

 

 

 

1.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 173 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km. 38+838 – 87+313 (48,475 km)” și a cheltuielilor necesare implementării.

                 Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.      Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 689 din 21 decembrie 2017.

                                   Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

3.      Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

4.      Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene, pentru anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman