ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

  privind:  validarea mandatelor consilierilor județeni aleși la data de10 iunie 2012         

           Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință de constituire, conform prevederilor art. 89¹ alin (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      Având în vedere:

-     raportul comisiei de validare a mandatelor consilierilor județeni aleși la data de 10 iunie 2012;    

-         prevederile art. 311 alin. (1) și art. 89² alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-         prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

       În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1)  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se validează mandatele consilierilor județeni aleși la data de 10 iunie 2012, după cum urmează:

1.     Alcea Cristiana

2.     Amarie Constantin

3.     Banu Daniel

4.     Bălan Ilie

5.     Bleajă Cornel

6.     Burghiu Mihaela

7.     Cioabă Petre

8.     Florea Dan

9.     Frăsineanu Fulvia

10. Gâdea Adrian Ionuț

11. Ghinea Simona Alina

12. Iliescu Alexandru

13. Ion Petre

14. Ionescu Adelina Mariana

15. Izină Ion

16. Nițulescu Teodor

17. Neagu Florin

18. Neagu Tudor        

19. Piper Savu Florin

20. Pîrjol George

21. Savu Adrian

22. Seferovici Georgeta

23. Simionescu Adrian Constantin

24. Șerban Gabriel Alin

25. Ștefan Mihai Gabriel

26. Șuică Iulian

27. Tîrnăcop Aurica

28. Toțe Marioara

29. Vlad Eugen Ovidiu

30. Vrăjitoarea Emilian

31. Zavera Niculae

32. Zorilă Nicolaie

 

              Art. 2.  Hotărârea de validare a mandatelor poate fi atacată, de cei interesați, la Tribunalul Teleorman, în termen de cinci zile de la adoptare.

 

              Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ persoanelor și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

         

  

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria

Nr. 81 din 21 iunie 2012