Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman

ORGANIGRAMA și statul de funcții

Atribuții în cadrul Consiliului Județean Teleorman

Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Consiliului Județean Teleorman

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman

CONDUCERE
1 Oprescu Silvia Secretar general al Județului
2 Dumitrescu Mircea Administrator Public al Județului
Audit public intern
1 Dragodan Livia Gabriela Auditor
2 Dobrin Dănuț Marius Auditor
     Cabinet președinte
1 Ciobanu Ștefaniță Silviu Consilier
2 Panagoreț Ioana Consilier
3 Gruia Gelu Consilier
4 Duminică Valentin Consilier
5 Rădoi Daniela Consilier
     Cabinet vicepreședinte 1
1 Țică Daniel Ionel Tom Consilier
     Cabinet vicepreședinte 2
1 Cârpaciu Carmen Mihaela Consilier
DIRECTIA JURIDICÄ
1 Jr. Ionescu Iuliana   Director executiv
Serviciul juridic și contencios
1 Jr. Modoran Cristina Mihaela Șef serviciu
2 Dicu Marius Consilier juridic
3 Slăvescu Putineanu Mădălina Carmen Consilier juridic
4 Andrei Dana Irina Consilier juridic
5 Oancea Virginia Consilier juridic
6 Dinu Aris Ștefan Consilier juridic
7 Tălpeanu Luciana Cătălina Consilier juridic
8 Drăghici Livia Andreea Consilier juridic
9 Mina Mihai Consilier juridic
Compartimentul monitorizare proceduri administrative si relatia cu consilierii judeteni
1 Profira Floarea Consilier
2 Moroianu Aurora Inspector
3 Hristea Victoria Inspector
4 Drăgodan Dănuț Referent
5 Slăbescu Iuliana Roxana Inspector
      Compartimentul transparenta decizionala
1 Șchiopu Gabriela Inspector
2 Neagu Nina Camelia Inspector
 Compartiment registratură,petiții, relații cu publicul, secretariat ATOP
1 Cernat Petre Consilier
2 Toma Daniela Inspector
3 Icu Constanța Inspector
4 Mărcușanu Emilian Referent
5 Andrei Cristina Mădălina Inspector
6 Geică Ioana Inspector
7 Trăistaru Simona Inspector
DIRECȚIA ECONOMICÄ
1 Ec. Putineanu Florentina Eliza Director executiv
Serviciul financiar contabilitate, gestiune și administrativ
1 Ec. Coman Marius   Șef serviciu
     Compartimentul financiar contabilitate
1 Stemate Jeni Inspector
2 Păduraru Nicoleta Inspector
3 Iordan Nela Dorica Inspector
4 Osiac Iulius Sorin Consilier
5 Cioabă Matilda Inspector
6 Nedelescu Mioara Inspector
7 Orodel Elena Consilier
     Compartimentul gestiune și administrativ
1 Chivu Eugen Administrator I
2 Luca Alexandru Inspector spec II
Biroul buget, finanțe și baze de date
1 Ec. Boja Mariana Șef birou
2 Burcea Florin Consilier  
3 Tătaru Pârvu Alina Mihaela Consilier
4 Ștefan Nina Inspector
5 Biolaru Iuliana Inspector
6 Condeescu George Consilier
7 Giurcănaș Florin Inspector
Biroul resurse umane salarizare
1 Ec. Nicula Nina Șef birou
2 Dragomirescu Daniela Consilier
3 Luca Georgica Inspector
4 Tismănaru Cristian George Inspector
5 Geantă Simona Dorina Inspector
6 Cosac Geanina Violeta Inspector
DIRECȚIA TEHNICÄ SI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
1 Ing. Păscuțu Victorița Director executiv
Serviciul administrare și întreținere drumuri
1 Ing. Călin Horatiu Șef serviciu
2 Olteanu Iulian Consilier
3 Moruș Alexandru Alin Inspector
4 Drăgodan Alexandrina Consilier
5 Bratu Adrian Inspector
6 Creastă Constanța Consilier  
7 Dumitrescu Maria Cristina Inspector
8 Biloiu Cătălin Ștefan Consilier
Serviciul evidență patrimoniu și utilități
1 Ing. Crăiniceanu Magdalena Sica Șef serviciu
Compartimentul autoritatea județeană de transport
1 Tecșor Valentin Consilier
2 Guruianu Mihai Cătălin Consilier
3 Vișan Puiu Inspector
Compartimentul structuri asociative
1 Țone Dorinel Consilier
2 Tatarici Doina Inspector
Compartimentul gestiunea patrimoniului
1 Lungu Florența Inspector
2 Nicolescu Ortanța Mihaela Inspector
3 Gavrilă Manuela Carmen Inspector
4 Cristian Victorița Inspector
DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
1 Dr.Ing. Borțun Valy Luminița Arhitect șef al jud.
Compartimentul urbanism
1 Badea Ionela Florentina Inspector
2 Drăgana Sorin Fernand Inspector
Compartimentul amenajarea teritoriului
1 Găvănescu Marian Inspector
2 Căluș Carmen Valy Inspector
3 Ovedenie Cristina Inspector
Serviciul autorizarea construcțiilor, disciplina în construcții, protectia muncii și a mediului
1 Ing. Toma Valentin Șef serviciu
Compartimentul autorizarea construcțiilor
1 Iliescu Florica Referent
2 Predoiu Florin Inspector
3 Criștiu Ninu Ioan Răzvan Consilier
Compartimentul disciplina în construcții
1 Vintilă Daniel Laurențiu Inspector
2 Gloabă Alina Ionela Consilier
3 Seicaru Silviu Valentin Consilier
     Compartimentul auto, prevenire, protecția muncii și a mediului
1 Vasile Iulian Consilier
2 Gavrilă Sergiu Marian Consilier
3 Preda Dorel Șofer
4 Păduraru Marian Șofer
5 Dobre Florin Șofer
6 Călcîi Cezar Șofer
DIRECȚIA MANAGEMENT SI ADMINISTRAȚIE PUBLICÄ
1 Ing. Magheru Liliana Director Executiv
Compartimentul educație, cultură, tineret și comunicare
1 Dima Maria Inspector
2 Tudorache Daniela Gina Inspector
3 Mocanu Madelona Marilena Consilier
4 Păduraru Iuliana Referent
5 Ionescu Eugenia Georgeta Inspector
Serviciul de sănătate publică și administrație publică locală
1 Dragomirescu Florinel   Șef serviciu
     Compartimentul de sănătate publică
1 Stîrcu Dana Florentina Consilier
2 Lungoci Paul Stelian Consilier
3 Duncea Borca Marian Florin Consilier
4 Marin Valeria Consilier
5 Olteanu Nicoleta Luminița Consilier
6 Oanță Elena Inspector
7 Ghiulea Alexandru Marian Consilier
     Compartimentul administrație publică locală
1 Paraschiv Gabriel Gelu Inspector
2 Boroș Daniela Inspector
3 Aliu Doru Valentin Inspector
     Compartimentul control intern managerial
1 Ivan Mihaela Ioana Manager public
2 Răboj Ioana Inspector
3 Toma Eduard Ninel Inspector
DIRECȚIA INVESTIȚII, PROIECTE SI ACHIZIȚII PUBLICE
1 Ing. Pană Claudia Director Executiv
Serviciul proiecte fonduri europene
1 Ing. Radu Gabriela Șef serviciu
2 Țică Andreea Cătălina Inspector
3 Ciubreag Elena Consilier
4 Ghibirdic Iuliana Inspector
5 Soare Alexandra Consilier
6 Sfinteș Elena Consilier
7 Luta Marilena Consilier
8 Ivanovici Gabriel Consilier
9 Jianu Diana Inspector
10 Mocofan Florentina Inspector
11 Viișoreanu Viorica Consilier
12 Stănescu Diana Silvia Inspector
13 Chivu Rodica Inspector
14 Ungureanu Dorel Petrișor Inspector
15 Buzică Dana Irina Inspector
16 Joițoiu Florentina Cătălina Inspector
Serviciul achiziții publice și contracte
1 Țoneff Lucreția   Șef serviciu
     Compartimentul achiziții publice și contracte
1 Potbăniceanu Bogdan Consilier  achiziții publice
2 Miloș Rozalia Daniela Consilier  achiziții publice
3 Pena Elena Consilier  achiziții publice
4 Popescu Aurelia-Magdalena Consilier  achiziții publice
5 Rădulescu Gabriela Claudia Consilier  achiziții publice
6 Georgescu Dorel Catalin Consilier  achiziții publice
7 Dobrin Adela Consilier  achiziții publice
8 Profir Ioana Consilier  achiziții publice
     Compartimentul achiziții publice directe
1 Vasile Isaura Giuliana Consilier  achiziții publice
2 Andrei Corbu Mariana Alexandra Consilier  achiziții publice