Dispoziții ale Președintelui

Consiliului Judetean Teleorman

privind achizitiile publice si sectoriale

2023

Dispoziția nr. 43 din 17 ianuarie 2023

privind: aprobarea Strategiei anuale de achiziţii sectoriale si a Programului anual al achizitiilor sectoriale pe anul 2023

Dispoziția nr. 39 din 16 ianuarie 2023

privind: aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice si a Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2023

  Lista Contracte Consiliul judetean Teleorman 2022

Dispoziții ale Președintelui

Consiliului Judetean Teleorman

privind achizitiile publice si sectoriale

2022

 

Numar

Titlu

Dispoziția nr. 765 din 01  noiembrie 2022

privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția nr. 555 din  27 septembrie 2022

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 591 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru proiectul Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021 - 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare), infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic şi infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură - 5D1 ", cod SMIS 143361, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția nr. 554 din  27 septembrie 2022

 privind: stabilirea modului de desfăşurare a achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări

Dispoziția nr. 548 din  22 septembrie 2022

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția nr. 487 din  22 august 2022

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022

Dispoziția nr. 439 din  28 iulie 2022

 privind: completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice I. pe anul 2022

Dispoziția nr. 373 din  28 iunie 2022

 privind: modificarea si completarea anexei la Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Teleorman nr. 591 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea Programului achizitiilor publice pentru proiectul ,,Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbana, regenerare urbania, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare), infrastructuria si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenfial turistic si infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura - 5D1", cod SMIS 143361

Dispoziția nr. 369 din  23 iunie 2022

 privind: modificarea si completarea anexei la Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2022

Dispoziția nr. 314 din  06 iunie 2022

 privind: modificarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 49 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii sectoriale și a Programului anual al achiziţiilor sectoriale pe anul 2022

Dispoziția nr. 302 din  17 mai 2022

 privind: modificarea și completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022

Dispoziția nr. 183 din  25 martie 2022

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022

Dispoziția nr. 117 din  23 februarie 2022

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022

Dispoziția nr. 107 din  10 februarie 2022

 privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 11 ianuarie 2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022

Dispoziția nr. 63 din  31 ianuarie 2022

 privind: aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru proiectul "Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman", cod SIPOCA MySMIS2014+ 1114/151850

Dispoziția nr. 49 din  13 ianuarie 2022

 privind: aprobarea Strategiei anuale de achiziţii sectoriale şi a Programului anual al achiziţiilor sectoriale pe anul 2022

Dispoziția nr. 48 din  13 ianuarie 2022

 privind: aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice si a Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2022

   Achizitii directe 2022 Trimestrul I
   Achizitii directe 2022 Trimestrul II
 

Anunturi de Atribuire la Anunturi de Participare Consiliul Judetean Teleorman

2022

  CAN1025916 CAN1070878 CAN1072572
  CAN1073574 CAN1074745 CAN1077090
  CAN1079980 CAN1081438  
 

Anunturi de Atribuire Simplificata

Consiliul Judetean Teleorman

2022

  SCNA1064130 SCNA1065157 SCNA1074813