CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN  27 MAI  2011, ORELE 17,00

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului pe anul 2010.

 

2.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 5, 7, 11 și 12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului pentru anul 2010, descărcarea de activitate a Consiliului de administrație al S.C. Piscicola Teleorman SRL.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pe anul 2011.

 

6.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a contractului de management al doamnei Țânțăreanu Ecaterina, manager al Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 aprilie 2009 cu modificările și completările ulterioare.

 

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 44 din 27 aprilie 2009 cu modificările și completările ulterioare.

 

10.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 27 aprilie 2009 cu modificările și completările ulterioare.

 

11.  Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul privat în domeniul public al județului Teleorman.

 

12.  Proiect de hotărâre privind prelungirea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2008-2011.

 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman.

 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Uda Clocociov – Saelele – Lunca” pentru anul 2011.

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Segarcea Vale – Lița – Turnu Măgurele” pentru anul 2011.

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Beciu – Plopii Slăvitești – Slobozia Mândra” pentru anul 2011.

 

17.  Diverse.