ACHIZITII PUBLICE

PRODUSE, SERVICII, LUCRĂRI

ACHIZITII DIRECTE

2018

1.

Caiet de sarcini Servicii de intretinere auto

     - descarca documentatia

2.

Servicii de tipărire şi de livrare vouchere de vacanţă.

     - descarca documentatia

3.

Servicii de cadastru pentru realizare documentatie de actualizare informatii tehnice in vederea schimbarii categoriei de folosinta a terenului impadurit prin Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate

     - descarca documentatia

2017

1.

 Asigurarea verificării executiei corecte a lucrărilor de intretinere curentă şi periodicla pe drumurile judetene din judetul Teleorman

     - descarca documentatia

2.

 Servicii de actualizare a documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii şi consultantă la elaborarea cererii de finantare pentru proiectul "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - Iim. jud. Dâmbovita, km 38+838 - 87+070 (48,132 km)"

     - descarca documentatia

3.

 Servicii poştale de distribuire a corespondentei in tară şi străinătate.

     - descarca documentatia

4.

 Servicii de consultanţă pentru elaborare cerere de finanţare proiect "Pe urmele mostenirii coridorului verde al Dunarii de Jos"

     - descarca documentatia

5.

 CLARIFICARE - Servicii de actualizare a documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii şi consultantă la elaborarea cererii de finantare pentru proiectul "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - Iim. jud. Dâmbovita, km 38+838 - 87+070 (48,132 km)"

     - descarca documentatia

6.

 Achiziţionarea de servicii de specialitate pentru organizarea de degustări de fructe, pentru implementarea măsurilor adiacente în semestrul II al anului şcolar 2016-2017

     - descarca documentatia

7.

 Achiziție sisteme de supraveghere video-perimetrală

     - descarcă documentația

8.

 Achiziție servicii poştale de distribuire a corespondentei în tară şi străinătate.

     - descarcă documentația

2016

1.

    Realizare servicii de proiectare faza SF pentru instalarea sistemelor de incãlzire care utilizeazã energie regenerabilã prin programul Casa Verde in institutiile publice subordonate Consiliului Judetean Teleorman

     - descarca documentatia

2.

   Reluare achizitie directa - Realizare servicii de proiectare faza SF pentru instalarea sistemelor de incãlzire care utilizeazã energie regenerabilã prin programul Casa Verde in institutiile publice subordonate Consiliului Judetean Teleorman

   - descarca documentatia

3.

    Asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor la obiectivul de investitii "Consolidare DJ 679E, km 19 + 535- km 19 + 615, pe raza comunei Tatarastii de Sus, in punctul Coasta lui Calinescu (L=0.080 km)"

     - descarca documentatia

4.

    Achizitie produse pentru premierea castigatorilor concursului de eseuri "Sanatatea din livada" - Caiet de sarcini

     - descarca documentatia