Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2009

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1 din 28 ianuarie 2009 privind: incetarea mandatului de vicepresedinte al Consiliului Judetean Teleorman al domnului Simionescu Adrian Constantin, inainte de termen, prin demisie
Hotararea nr. 2 din 28 ianuarie 2009 privind: incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Dumitrica George Ionut, prin demisie
Hotararea nr. 3 din 28 ianuarie 2009 privind: incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Florescu Adrian, prin demisie
Hotararea nr. 4 din 28 ianuarie 2009 privind: incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al doamnei Dancila Vasilica Viorica, prin demisie
Hotararea nr. 5 din 28 ianuarie 2009 privind: validarea mandatelor unor consilieri județeni din Consiliul Județean Teleorman
Hotararea nr. 6 din 28 ianuarie 2009 privind: alegerea vicepresedintelui Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 7 din 28 ianuarie 2009 pentru: modificarea si completarea anexelor nr. 1 si nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008
Hotararea nr. 8 din 28 ianuarie 2009 pentru: modificarea si completarea art. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protectia copilului, organ de specialitate, fara personalitate juridica, al Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 9 din 28 ianuarie 2009 privind: aprobarea indicatorilor documentației tehnico - economice pentru obiectivul investiții "Reabilitare DJ 504B, Trivalea Moșteni “ Talpa km 22+892 - 27+946, (L=5,054 km)" , faza studiu de fezabilitate
Hotararea nr. 10 din 28 ianuarie 2009

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman.

Hotararea nr. 11 din 28 ianuarie 2009 pentru: completarea anexelor nr. 1 si nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 144 din 11 decembrie 2008 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin regulate operatorilor de transport rutier desemnati castigatori, urmare rezultatelor licitatiei electronice din data de 31.10.2008
Hotararea nr. 12 din 28 ianuarie 2009 privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor pentru obiectivul de investitii "Parc Industrial si Tehnologic Teleorman - Turnu Magurele" in faza de studiu de fezabilitate
Hotararea nr. 13 din 28 ianuarie 2009 pentru: modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean    Teleorman nr. 86  din 29 iulie 2005.
Hotararea nr. 14 din 28 ianuarie 2009 privind: modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 104 din 20 septembrie 2005 privind componenta comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti
Hotararea nr.15 din 25 februarie 2009 privind:  aprobarea „Programului Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Măgurele și Zimnicea”
Hotararea nr.16 din 25 februarie 2009

privind: aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean  Teleorman și Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene.

Hotararea nr.17 din 25 februarie 2009 pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada     2008-2011.
Hotararea nr.18 din 25 februarie 2009

privind: aprobarea diminuării prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman.

Hotararea nr.19 din 25 februarie 2009 pentru: modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012
Hotararea nr.20 din 25 februarie 2009 pentru: suspendarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.115 din 30 septembrie 2008 privind numirea domnului Vlad Eugen Ovidiu în funcția de director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.
Hotararea nr.21 din 25 februarie 2009 pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 93  din 27 august 2008 privind aprobarea listei spațiilor medicale și a terenurilor aferente, aflate în proprietatea privată a județului  și în administrarea Consiliului Județean Teleorman ce urmeză să fie vândute.
Hotararea nr.22 din 18 martie 2009

 

privind: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din sume  defalcate din TVA și a cotei de 22 % din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  precum  și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2009.
Hotararea nr.23 din 18 martie 2009

privind :  repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate  județului Teleorman prin Legea bugetului de  stat pe anul 2009 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

Hotararea nr.24 din 02 aprilie 2009

privind :  aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Hotararea nr.25 din 02 aprilie 2009

privind :  aprobarea utilizării în anul 2009 a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean Teleorman.

Hotararea nr.26 din 02 aprilie 2009 pentru :  modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 23 din 18 martie 2009 .
Hotararea nr.27 din 02 aprilie 2009

privind :  aprobarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2009.

Hotararea nr.28 din 02 aprilie 2009

privind :  aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază  pe anul 2009 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Județean Teleorman.

Hotararea nr.29 din 02 aprilie 2009

privind :  aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2009.

Hotararea nr.30 din 02 aprilie 2009

privind :  aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2009.

Hotararea nr.31 din 02 aprilie 2009

privind :  aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii județene “Marin Preda” – Teleorman, pentru anul 2009.

Hotararea nr.32 din 02 aprilie 2009

privind :  aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2009.

Hotararea nr.33 din 02 aprilie 2009

privind :  aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2009.

Hotararea nr.34 din 02 aprilie 2009

privind :  aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Exploatații Piscicole Teleorman pentru anul 2009.

Hotararea nr.35 din 02 aprilie 2009

privind :  aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2009.

Hotararea nr.36 din 02 aprilie 2009

privind :  aprobarea organigramei și  a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2009.         

Hotararea nr.37 din 02 aprilie 2009

privind :  aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman.

Hotararea nr.38 din 02 aprilie 2009

privind :  aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2009.

Hotararea nr.39 din 02 aprilie 2009 privind:  aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Școlii Speciale Roșiorii de Vede, pentru anul 2009.
Hotararea nr. 40 din 16 aprilie 2009 privind:rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2009.
Hotararea nr. 41 din 27 aprilie 2009 privind: aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  “SEGARCEA VALE – LIȚA – TURNU MĂGURELE”.
Hotararea nr. 42 din 27 aprilie 2009

privind:aprobarea cofinanțării proiectului <Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt - Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 1, Segarcea Vale-Lița-Turnu Măgurele(intersecția cu DN52)> finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013.

Hotararea nr. 43 din 27 aprilie 2009 privind: aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  “UDA CLOCOCIOV – SAELELE – LUNCA”.
Hotararea nr. 44 din 27 aprilie 2009

privind: aprobarea cofinanțării proiectului <Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt - Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 2, Uda Clocociov – Saelele – Lunca> finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013.

Hotararea nr. 45 din 27 aprilie 2009

privind: aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  “BECIU – PLOPII SLĂVITEȘTI - SLOBOZIA MÎNDRA”.

Hotararea nr. 46 din 27 aprilie 2009 privind: aprobarea cofinanțării proiectului <Elaborare studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt - Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 3, Beciu - Plopii Slăvitești – Slobozia Mîndra> finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013.
Hotararea nr. 47 din 27 aprilie 2009 privind:mandatarea domnului Neațu Gabriel reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”, pentru primirea unui nou membru.
Hotararea nr. 48 din 20 mai 2009 privind : aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului pe anul 2008.
Hotararea nr. 49 din 20 mai 2009

privind : stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2009.

Hotararea nr. 50 din 20 mai 2009  privind: stingerea datoriei Serviciului de Exploatații Piscicole față de Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și preluarea în domeniul public al județului Teleorman a barajelor din patrimoniul Serviciului Exploatații Piscicole.
Hotararea nr. 51 din 20 mai 2009

privind: înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, de interes județean, cu asociat unic Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman.

Hotararea nr. 52 din 20 mai 2009

pentru: modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012.

Hotararea nr. 53 din 20 mai 2009

privind: încetarea contractului individual de muncă al domnișoarei Feleagă Monica - Irina, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

Hotararea nr. 54 din 20 mai 2009

privind: numirea, temporară, în funcția de director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațional㠖 instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, a d-nei Tudor Mihaela Simona, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, pe perioadă determinată, potrivit legii.

Hotararea nr. 55 din 20 mai 2009 privind: asocierea  județului Teleorman, cu unități  administrativ-teritoriale în vederea înființării  Asociației de dezvoltare intercomunitar㠓Managementul Deșeurilor Teleorman”
Hotararea nr. 56 din 20 mai 2009

privind: stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru președinte, vicepreședinte și membrii Comisiei pentru protecția copilului Teleorman, precum și pentru secretarul acesteia.

Hotararea nr. 57 din 20 mai

privind: aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2009.

Hotararea nr. 58 din 20 mai pentru: înlocuirea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean  Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”
Hotararea nr. 59 din 20 mai

privind: aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 13 din 17 aprilie 2007

Hotararea nr. 60 din 20 mai

 pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului

Hotararea nr. 61 din 20 mai

 pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului

Hotararea nr. 62 din 20 mai

pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada     2008-2011

Hotararea nr. 63 din 20 mai

privind: aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 10 aprilie 2009, precum și tarifele utilizate

Hotararea nr. 64 din 20 mai pentru: prelungirea închirierii spațiului situat în municipiul  Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu, nr. 64, județul Teleorman
Hotararea nr. 65 din 20 mai

privind: asocierea Județului Teleorman cu județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄SITUAȚII DE URGENȚĂ SUD MUNTENIA”.

Hotararea nr. 66 din 11 iunie 2009

privind: validarea mandatului unui consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 67 din 11 iunie 2009

privind: completarea Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială

Hotararea nr. 68 din 11 iunie 2009

privind: aprobarea delegarii gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier SC Denebola SRL, urmare rezultatelor licitatiei electronice din data de 8 mai 2009, precum si tarifele utilizate

Hotararea nr. 69 din 11 iunie 2009

pentru: atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu proprietate publică  a judeţului Teleorman

Hotararea nr. 70 din 11 iunie 2009

privind: suspendarea de drept a raportului de muncă al d-lui Zavera Niculae, director al Serviciului de Exploataţii Piscicole Teleorman, instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 71 din 11 iunie 2009

privind: încetarea suspendării contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională, instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman.

Hotararea nr. 72 din 11 iunie 2009 pentru:  modificarea anexei nr.10 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.28  din 02 aprilie 2009.
Hotararea nr. 73 din 11 iunie 2009

privind: încetarea activităţii Serviciului de Exploataţii Piscicole prin comasarea cu Societatea Comercial㠓Piscicola Teleorman” SRL, persoane juridice înfiinţate de Consiliul Judetean Teleorman

Hotararea nr. 74 din 11 iunie 2009

 pentru: modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.42 din 27 februarie 2008 privind aprobarea proiectului  „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)” și a cheltuielilor necesare implementării

Hotararea nr. 75 din 11 iunie 2009

pentru:  aprobarea documentației tehnice  și a indicatorilor tehnico – economici  privind  obiectivul „ Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)”” în faza proiect tehnic.

Hotararea nr. 76 din 11 iunie 2009

privind: asocierea  judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman cu comuna Saelele, prin  Consiliul Local Saelele în vederea realizării obiectivului „Centrul social pentru îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleaşov, judeţul Teleorman”

Hotararea nr. 77 din 11 iunie 2009 pentru: completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului
Hotararea nr. 78 din 11 iunie 2009

privind : rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2009

Hotararea nr. 79 din 3 iulie 2009 privind: aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare DJ 506, Negreni-Tătărăștii de Jos, km  94+160-99+000 (L=4,840 km)”, în faza  documentație de avizare a lucrărilor de intervenție .
Hotararea nr. 80 din 3 iulie 2009

pentru: aprobarea dezmembrării suprafeței de 32,708 m.p. din terenul aferent clădirii situată în  municipiul Alexandria, strada Alexandru Colfescu, nr. 63, aflat în domeniul privat al județului Teleorman și      vânzarea acesteia.

Hotararea nr. 81 din 3 iulie 2009 pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada     2008-2011
Hotararea nr. 82 din 3 iulie 2009 privind : modificarea și completarea anexei nr.3 b la Hotărârea Consiliului Județean nr.27 din 02 aprilie 2009 privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2009.
Hotararea nr. 83 din 3 iulie 2009 privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2009
Hotararea nr. 84 din 3 iulie 2009 pentru : înlocuirea anexei nr. 3 privind Regulamentul de organizare și funcționare al  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman din Hotărârea Consiliului Județean nr. 58/2004
Hotararea nr. 85 din 3 iulie 2009 privind : stabilirea costului mediu lunar pentru persoanele adulte cu handicap asistate în centrele de îngrijire și asistență și în centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman
Hotararea nr. 88 din 8 iulie 2009

 pentru : modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 86 din 3 iulie 2009.

Hotararea nr. 89 din 8 iulie 2009

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009.

Hotararea nr. 90 din 30 iulie 2009

privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea  unor  lucrări la spațiul  situat în imobilul din str. Ion Creangă, nr. 52-54, municipiul Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

Hotararea nr. 91 din 30 iulie 2009

pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului  Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007.

Hotararea nr. 92 din 30 iulie 2009

pentru: aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman.

Hotararea nr. 93 din 30 iulie 2009 pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada     2008-2011.
Hotararea nr. 94 din 30 iulie 2009

pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman   nr.150 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor.

Hotararea nr. 95 din 30 iulie 2009 privind: aprobarea   documentației tehnice și a indicatorilor tehnico- economici,  pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare DJ 504, Cernetu (DJ 506) – Alexandria ( E 70), km 42 + 060 – km 53 + 834”.
Hotararea nr. 96 din 30 iulie 2009

 pentru: modificarea art.2  din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.42 din 27 februarie 2008 privind aprobarea proiectului  „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)” și a cheltuielilor necesare implementării.

Hotararea nr. 97 din 30 iulie 2009 pentru: modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.75 din 11 iunie 2009 privind aprobarea documentației tehnice  și a indicatorilor tehnico – economici  pentru  obiectivul de investiție„ Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)” în faza proiect tehnic.
Hotararea nr. 98 din 28 august 2009 privind:rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.
Hotararea nr. 99 din 28 august 2009

privind:desemnarea  reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.

Hotararea nr. 100 din 28 august 2009 privind: desemnarea  reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană privind incluziunea socială.
Hotararea nr. 101 din 28 august 2009 pentru:  modificarea anexelor nr.9 și 10 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.28 din 02 aprilie 2009.
Hotararea nr. 102 din 28 august 2009 privind: aprobarea   documentației tehnice și a indicatorilor tehnico- economici, în faza  documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiție:„Reabilitare și modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria”
Hotararea nr. 103 din 28 august 2009 privind: aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare centru școlar pentru educație incluzivă Alexandria”și a cheltuielilor necesare    implementării
Hotararea nr. 104 din 28 august 2009 privind: aprobarea activităților în care va fi implicat Consiliul Județean Teleorman în managementul și implementarea proiectului „Achiziționare echipamente  specifice  pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de  intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale  de urgență și a primului ajutor  calificat, în Regiunea Sud Muntenia ” și a   cheltuielilor județului Teleorman legate de proiect.  
Hotararea nr. 105 din 28 august 2009

privind: numirea, temporară, în funcția de director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” – Teleorman – serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, a doamnei Ciuntuc Florența Geanina, până la ocuparea postului, potrivit legii.

Hotararea nr. 106 din 14 septembrie 2009

 privind: aprobarea   indicatorilor tehnico-economici, în faza studiu de fezabilitate,  pentru  proiectul „ Înlocuirea sistemului de încălzire clasic și a sistemului de producere a apei calde menajere, cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria - secția boli infecțioase, secția oncologie și compartimentul de dermato - venerice”

Hotararea nr. 107 din 14 septembrie 2009

 privind: aprobarea  indicatorilor tehnico-economici, în faza studiu  de fezabilitate,  pentru  proiectul „ Înlocuirea sistemului de încălzire cu combustibil lichid cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile, la Spitalul de Psihiatrie Kalinderu - Balaci ”

Hotararea nr. 108 din 14 septembrie 2009

pentru: modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.149 din 11 decembrie 2008

Hotararea nr. 109 din 14 septembrie 2009

pentru: modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.154 din 14 decembrie 2007  

Hotararea nr. 110 din 14 septembrie 2009

privind:aprobarea participării Județului Teleorman  prin Consiliul Județean Teleorman la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate

Hotararea nr. 111 din 30 septembrie 2009

privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009

Hotararea nr. 112 din 30 septembrie 2009

privind : repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din  cota  de  22 %  din impozitul  pe venit pentru  echilibrarea  bugetelor locale  și  a celor reținute  ca urmare a  diminuării cu gradul de necolectare,  pentru  susținerea  programelor de  dezvoltare locală, și pentru susținerea proiectelor de infrastructură  care necesită cofinanțare  locală,  pe anul  2010  și estimările pe anii 2011-2013.

Hotararea nr. 113 din 30 septembrie 2009

privind : repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat  pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2010 și estimările pe anii 2011-2013.

Hotararea nr. 114 din 30 septembrie 2009

privind: modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman

Hotararea nr. 115 din 30 septembrie 2009

privind: prelungirea mandatului domnului Cîrstea Viorel – reprezentant  al Consiliului Județean Teleorman ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV S.A., pentru o perioadă de 4 ani

Hotararea nr. 116 din 30 septembrie 2009

pentru: modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012

Hotararea nr. 117 din 30 septembrie 2009

privind:participarea Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman la „Programul de îmbunătățire a calității mediului    prin împădurirea terenurilor agricole degradate” în calitate de coordonator.

Hotararea nr. 118 din 30 septembrie 2009 privind:participarea Județului Teleorman prin Consiliul Județean  Teleorman la „Programul de îmbunătățire a calității  mediului   prin împădurirea terenurilor agricole „degradate” în calitate de solicitant.
Hotararea nr. 119 din 27 octombrie 2009 privind:rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009
Hotararea nr. 120 din 27 octombrie 2009 pentru: modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 30 septembrie   2006
Hotararea nr. 121 din 27 octombrie 2009 privind: includerea în domeniul privat al județului Teleorman a unor bunuri aferente obiectivului de investiții „ Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România)  -Nikopol (Bulgaria)”
Hotararea nr. 122 din 27 octombrie 2009

 privind: însușirea Protocolului de înțelegere privind trecerea călătorilor și a mijloacelor de transport pe linia de navigație fluvială ro-ro Nikopol – Turnu Măgurele și a Protocolului pentru transportul de vehicule și de pasageri cu nave între punctele de frontieră pe sectorul româno-bulgar al Dunării.

Hotararea nr. 123 din 27 octombrie 2009

privind: transmiterea bunurilor aferente obiectivului  “Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol Bulgaria)”,  proprietate privată a județului Telorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea  Consiliului Local  al municipiului Turnu  Măgurele

Hotararea nr. 124 din 27 octombrie 2009 privind: aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Asociația Mai Mult Verde și  S.C. Realitatea Media S.A.  pentru realizarea  în comun a campaniei de împăduriri „România prinde  rădăcini”, etapa toamnă 2009
Hotararea nr. 125 din 27 octombrie 2009 privind:aprobarea parteneriatului   județului Teleorman prin Consiliul  Județean   Teleorman cu Districtul Pleven în cadrul proiectului „Punte electronică de cooperare” finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră România- Bulgaria 2007-2013
Hotararea nr. 126 din 10 noiembrie 2009 privind: rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009
Hotararea nr. 128 din 10 noiembrie 2009

privind: transmiterea unor bunuri aferente obiectivului de investiții „ Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman” din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea Consiliilor locale ale municipiilor Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiorii de Vede și orașelor Zimnicea și Videle.

Hotararea nr. 129 din 10 noiembrie 2009 privind: aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2010 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman 
Hotararea nr. 130 din 10 noiembrie 2009

privind: transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a județului Teleorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea Consiliului Local Vîrtoape

Hotararea nr. 131 din 21 decembrie 2009

privind: încetarea raportului de muncă al d-lui Popa Marian – director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman 

Hotararea nr. 132 din 21 decembrie 2009

pentru: modificarea și completarea art.4 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.148 din 11 decembrie 2008   

Hotararea nr. 133 din 21 decembrie 2009 privind: numirea pe perioadă determinată a directorului general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.
Hotararea nr. 134 din 21 decembrie 2009 pentru: modificarea statului de funcții al Centrului Județean de  Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman
Hotararea nr. 135 din 21 decembrie 2009 privind: rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009
Hotararea nr. 136 din 21 decembrie 2009 pentru : modificarea anexei  nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean  Teleorman nr.22 din 18 martie 2009.
Hotararea nr. 137 din 21 decembrie 2009 pentru :  modificarea anexei nr.10 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.28 din 02 aprilie 2009.
Hotararea nr. 138 din 21 decembrie 2009 privind: aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman
Hotararea nr. 139 din 21 decembrie 2009

privind: aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 30 octombrie 2009, precum și tarifele utilizate

Hotararea nr. 140 din 21 decembrie 2009 pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada     2008-2011
Hotararea nr. 141 din 21 decembrie 2009

privind: atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu din ,,Palatul administrativ”  aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman

Hotararea nr. 142 din 21 decembrie 2009 privind :  asocierea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, cu comuna Saelele, prin Consiliul Local al comunei Saelele, pentru participarea la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate
Hotararea nr. 143 din 21 decembrie 2009 privind :  participarea în nume propriu a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru perimetrul de ameliorare din proprietatea privată a județului Teleorman, situat în comuna Mavrodin, la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate
Hotararea nr. 144 din 21 decembrie 2009 privind :  acordarea unui mandat special domnului Neațu Gabriel reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară "Teleormanul", pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare
Hotararea nr. 145 din 21 decembrie 2009 privind :  privind: stabilirea unor taxe locale pentru anul 2010
 
 

         2008

         2007

         2006

   2005 - 2004